torsdag 31 januari 2008

Bloggrunda

Tar en tur ut i bloggosfären och ser vad folk tänker och tycker just nu. Mikael skriver om folkpartisten i Göteborg, Helene Odenjung, som i fullmäktige fått igenom en motion om att utreda möjligheten för utsatta kvinnor att få GPS-larm direktkopplande till polisen. En kanonidé, skriver GT.

Blyger bloggar om det vita giftet, LindaLotta ser fram emot sin ledighet, och Panter väntar på stormen. Annika skriver mer om storm och vindkraft.

Vad gör ni andra, en helt vanlig torsdagseftermiddag?

onsdag 30 januari 2008

Årets sämsta dag, hittills

Hela hösten och vintern har jag irriterat mig på folk som inte kan ha reflexer på sig när dom är ute och går, och folk som cyklar utan ljus. Exakt hur tror ni att ni ska synas? Speciellt när det regnar och asfalten blir spegelblank. Strax före jul hejdade jag en gubbe på cykel i centrala Skara och frågade om han trodde att han är osynlig. Samma kväll gick jag bananas på en småbarnsmamma som seglade fram mitt i vår gata med barnvagn och allt, utan reflexer.

Det är bara att vänta på att olyckan ska vara framme. Och nu har det hänt. Imorse var jag på väg till Kyrkans hus i Skövde och svängde som vanligt vänster vid Rådhusgatan. Och jag fick tvärstanna. Inte för att det var en ny snygg skyltning på Hem och Hobby, utan för att en cyklist utan ljus kastade sig ut på övergångstället. Jodå, jag ställde mig naturligtvis på bromsen, men det gjorde inte människan i bilen bakom. Vart cyklisten tog vägen? Borta med vinden.

Tog mig igenom prästsamling och ledningsmöte utan att ha någon direkt koll. Företagshälsovårdsrepresentanten befallde "akuten. NU.", så en av våra diakoner körde mig till akuten. Efter tre och en halv timma i fixerat läge (med avkoppling i röntgenmaskinen) kunde konstateras att jag inte är skadad i nacken, men att jag har hjärnskakning.

Så totalt onödigt. Jag hade massor att göra på eftermiddagen. APT, syföreningen, diverse mail och statistiken som ska in. Bättre vett i trafiken, tack!

måndag 28 januari 2008

Helighetsföreskrifter. (Hbt&bibeln del 4)

Förutom sodomsberättelsen brukar man ta fram 3 Mos 18:22 och 20:13 när man talar om homosexualitet mellan två män. De är insatta i de sk helighetsföreskrifterna, dvs regler om offer, präster, vilka djur som är rena och orena, samt vilka relationer mellan människor och djur som är tillåtna. Här finns tydliga exempel på fördömande av homosexuella handlingar. Men hur ska vi se på de regler som sattes upp för israeliterna? Har de relevans för oss idag?

Ur Svenska kyrkans teologiska kommittés samtalsdokument om homosexuella och kyrkan:

Det har ändå funnits en livlig diskussion bland exegeter om hur man ska tolka dem och vilken relevans de har för bedömningen av homosexualitet idag. De flesta forskare är överens om att eftersom dessa förbud förekommer i helighetsföreskrifterna måste man ta hänsyn till dem, inte bara som etiska regler i vanlig bemärkelse, utan som regler med kultisk relevans. Det ord som översätts som "något avskyvärt" (to'eva) är en tekniskt term för något rituellt eller etiskt orent.

Exegeterna har olika uppfattningar om vilka slutsatser som bör dras av detta. Vissa menar att ordet förmodligen syftar på någon form av tempelprostitution och att det förkastliga i sammanhanget är kopplingen till avgudadyrkan. Andra påpekar att syftet med helighetsföreskrifterna inte bara var att avvärja avgudadyrkan och bevara det israelitiska folkets särart. Den rituella renheten hade med relationen mellan olika sfärer i livet att göra. Det framgår av att andra handlingar förbjuds i samma sammanhang utan koppling till avgudadyrkan. Det gäller till exempel förbuden mot incest och mot att ligga med en kvinna under menstruationen."

Prästkollegan Karl af Hällström skriver:
"Homo- och för den delen heterosexuella handlingar förekom som en form av fruktbarhetsrit i israeliternas grannars avgudadyrkan, och de blev därför förbjudna, liksom en hel mängd andra former av avgudadyrkan, för att inte
israeliterna skulle förledas in på orätta vägar. I samma sammanhang förbjuds
också trolldom, människooffer och annat som vi har lättare att känna igen som
gudstjänstformer.
En annan bakgrundsfaktor till detta stadgande är den patriarkaliska samhällsstruktur som rådde. Det var viktigt att ingen avvek från sin plats - att husfadern rådde över sin familj, att kungen eller motsvarande ledare rådde över folket och att Gud rådde över kungen - för annars hotade kaos och anarki. --- Ett primitivt samhälle känner sig otryggt och hotat då den fortplantningspotential, som den är så beroende av, hotas av homosexuellt beteende."

Och en annan prästkollega, Lars Arnell:
"Ibland hör man argumentet att Gamla testamentets helighetslagar skulle vara ogiltiga i vår tid, med avseende på den juridiska och rituella tillämpningen, men ännu äga giltighet när det gäller den etiska tillämpningen. Men denna hermeneutiska princip (princip för tolkning) har inte sitt upphov i själva
bibeltexten, utan har konstruerats i efterhand av konservativa kristna i en
specifik teologisk tolkningstradition som inte är generellt förpliktigande."


Vi måste alltså ta ställning till dels om det som beskrivs i 3 Mos handlar om homosexuella relationer liknande dem vi har idag (och då menar jag med möjligheten att kunna leva i en trofast jämlik relation), och om renhetsföreskrifter för israeliter gäller för alla människor i alla tider.

Om man svarar ja på den sista punkten, får man problem med urval och tolkning för resten av texten. Då skall man också bejaka och önska lagstiftning i enlighet med följande:

"Du får inte närma dig en kvinna för att lägra henne när hon har menstruation och är oren." 3 Mos 18:19
"Om någon av israliterna slaktar en tjur, ett lamm eller en get i eller utanför lägret utan att först föra djuret fram till uppenbarelsetältets ingång för att ge det som en offergåva åt Herren inför hans boning, skall det tillräknas honom som blodskuld. Han har utgjutit blod, den mannen skall utstötas ur sitt folk." 3 Mos 17:3
"Om någon av israeliterna eller av invandrarna som bor hos er äter något med blod i, skall jag vända mig mot den som har gjort det och utstöta honom ur hans folk." 3 Mos 17:10
"När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut i åkerrenen, inte heller ska du samla in de sista axen av skörden." 3 Mos 19:9
"Du ska inte så två slags säd i din åker. Du skall inte bära kläder som är vävda av två slags garn." 3 Mos 19:19
"Ni skall inte klippa håret vid tinningarna, inte kapa av skägget och inte rista några märken på er kropp för någon som är död. Inte heller ska ni tatuera er." 3 Mos 19:27
"Om en man begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryterskan straffas med döden." 3 Mos 20:10
"Prästerna får inte raka någon del av sitt huvud, inte heller klippa av skägget eller rista märken på sin kropp." 3 Mos 21:5
"Om dottern till en präst vanhelgar sig genom prostitution, vanhelgar hon sin far. Hon skall brännas."
"En trollkvinna skall du inte låta leva." 2 Mos 22:18

Äntligen stod hon i predikstolen

Idag uppmärksammar DN 50-årsjubileet med anledning av kvinnor i prästämbetet.

Men - inget kvinnoyrke utan människoyrke. Jag stämmer helt in i vad Ida Gunnarsson Blom säger i artikeln:

- Själv har jag aldrig sett mig främst som kvinna utan som människa och kyrkan behöver människor av olika kön, från olika samhällsklasser, etnicitet och med olika sexuell läggning.


Tidigare bloggat här om motstånd mot prästvigda kvinnor.

söndag 27 januari 2008

Inga delfiner framför altaret, tack

...iallafall inte med avsikt att utväxla vigsellöften med en människa. Per Gudmundson tar i dagens SvD-ledare sin utgångspunkt i Svenska delfin-i-människokropp-förbundet, som verkar för möjlighet till artbyte, när han kommenterar den kritik som riktas mot Kristdemokraterna i det att de har synpunkter på statens värderingar.

Det har vi nämligen alla. De flesta av oss anser att tidelag och pedofili bör vara förbjudet (tidelag är det dock ännu inte). De flesta av oss anser också att äktenskap bör bestå av två personer. Så ser vår lagstiftning idag också ut - också det förhoppningsvis snart avsomnade partnerskapsbegreppet innefattade tvåsamhet.

Som kristen präst och teolog får jag ofta kommentaren att "om du nu förespråkar homoäktenskap, varför då inte förespråka art - och antalsneutrala äktenskap också?"

Det är helt irrelevant, svarar jag. Nu är det äktenskap mellan två människor vi diskuterar. Att att x med automatik leder till y stämmer lika lite med avseende på könsneutrala äktenskap - polygama äktenskap, som det att lägre skatter leder till inga skatter alls. Det är lika dumt som att avkrävas förklaringar till varför regeringen INTE skulle införa att alla bananer måste vara randiga.

Andra bloggar om: , , , intressant

Idag blir predikan kortGud skickar upp krokusar, tulpaner och påskliljor ur genom den kalla och hårda jordskorpan

och påminner om att i det mest leriga och svarta

gror och spirar livet.

Arsenokoitai och malakoi. (Hbt&bibeln del 3)

Idag ska vi se närmare på de begreppen arsenokoitai och malakoi, grekiska ord som återfinns i två av de så kallade "syndakatalogerna":

"Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller malakoi eller arsenokoitat, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare eller utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike." (ur 1 Kor 6-9f)

"... för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, för otuktiga och för arsenokoitaim, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran." (ur 1 Tim, 8-10)

I översättningen Bibel 2000 har orden översatts med "män som ligger med män". Är det en riktig översättning? Ordet malakos betyder helt enkelt mjuk, och här människor som kan beskrivas som mjuka. Jesper Svartvik menar att användningen av ordet på andra ställen i samtida litteratur innebär att malakos inte på denna tid är en teknisk term för de personer vi idag kallar homosexuella. I verket Fysiognomi är den man som kallas malakos intresserad av kvinnor och får döttrar.

Möjligen skulle malakos kunna syfta på en ung pojke som av en vuxen man behandlas som om han vore en kvinna. Sk "gosseskändning" fördömdes bland tidiga kristna författare (Didache och Barnabasbrevet bland andra), o

Arsenokoitai är ännu svårare att definiera. Ordet är inte belagt i samtida litteratur, så det är möjligt att det är ett ord som Paulus själv kommit på. Möjligen skulle malakos kunna syfta på en ung pojke som av en vuxen man (en arsenokoites) behandlas som vore han en kvinna. Det vi idag kallar pedofili fördömdes bland tidigare kristna författare (i Didache och Barnabasbrevet bland andra), och är det det som Paulus ser och tar avstånd ifrån, så gör han helt rätt.

Lars Arnell skriver:

"I 1 Kor och 1 Tim handlar det inte heller om ansvarsfull homosexuell samlevnad. I dessa texter talas det inte om människor som älskar varandra eller lever i relationer utan bara om människor som utför vissa typer av sexuella handlingar, nämligen "män som ligger med män". Det grekiska ordet "arsenokoitai" har översatts bokstavligt men måste ses i det sammanhang som det refererar till. Man skall då lägga märke till att det över huvud taget inte nämns något om kärlek, trohet eller ansvar. Däremot nämns i sammanhanget "otuktiga", "avgudadyrkare" och "horkarlar".
Flera forskare menar att det är pederaster eller prostituerade män som Paulus beskriver med ordet "arsenokoitai". I vilket fall som helst handlar dessa texter inte om kärlek mellan människor av samma kön. Ordet "arsenokoitai" refererar ensidigt till sexualitet, förmodligen insatt i ett sammanhang av pederasti och prostitution. Hade Paulus velat beskriva kärlek och ansvarsfulla relationer mellan vuxna jämställda personer av samma kön så hade han kunnat vara tydligare och välja andra ord."

Det är också viktigt att förstå hur man vid denna tid uppfattade män, kvinnor, manligt och kvinnligt. Mäns dominans över kvinnor var en viktig aspekt av samhällslivet. Paulus tar ju i 1 Kor också avstånd från att män struntar i att klippa håret, dvs låter sig se ut som kvinnor! Jesper Svartvik berättar att

"Samkönade sexuella relationer var accepterade i Pauli omvärld - men bara mellan en dominerande man och en dominerad man eller kvinna. Det var tillåtet för en fri man att penetrera en kvinna, främling, gosse och givetvis - slav. Det väsentliga att notera att orsaken är densamma i båda fallen, nämligen sexualaktens symboliska assymetri."

Osäkerheten i vad malakos och arsenokoitai egentligen innebär leder till slutsatsen att det inte går att bygga en etik utifrån dessa bibelställen, där Paulus dels är mycket vag och lämnar oss med etymologiska gissningar, dels är präglad av antika fördomar om vad som är manligt och kvinnligt.

Professor Mary A Tolbert:
"Our inability to be able to say with any assurance what this single word in the vice lists of 1 Cor 6 and 1 Tim 1 actually means, removes these verses completely from any usefulness in the discussion of homoeroticism in the New Testament, leaving as the sole basis of an appeal to New Testament authority for a church principle rejecting lesbians and gay men."

Jesper Svartvik kommenterar också 1 Kor 5:10 med synderna "otukt, själviskhet, ovettigt tal, fylleri och utsugning":

"John H Elliot illustrerar hur anakronistisk det skulle vara att översätta malakos och arsenokoites med "homosexuella" genom att retoriskt fråga om methysoi kanske skulle översättas med "alkoholister", loidoroi med "trash talkers", och pleonektai med "kapitalister".


Lästips:
Scroggs, Robin: The New Testament and Homosexuality. Philadelphia 1983.
Eva Reimers, Susanne Lindström (red):Blott i det öppna. Kyrkorna och kärlekens olika vägar. Stockholm 2001.
Jesper Svartvik: Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid. Stockholm 2006.
Lars Gårdfeldt: Hatar Gud bögar? Normal förlag 2005

Andra bloggar om: , , , intressant

lördag 26 januari 2008

Idag ska vi tala om sodomiter. (Hbt&bibeln del 2)

"Det går inte att räkna dem alla som har trakasserats, torterats och tagits av daga på grund av 1 Mos 18f."

Så skriver Jesper Svartvik, docent i Nya testamentets exegetik i sin bok "Bibeltolkningens bakgator. Synen på judar, slavar och homosexuella i historia och nutid." En sodomit har förr i tiden (Petrus Damianus 1006-1072) definierats som en person som praktiserar homosexualitet och tidelag. Men vad handlar berättelsen om Sodom och Gomorra om egentligen?

Två änglar kom till Sodom för att kolla läget. Abrahams bror Lot tar emot dem och erbjuder mat och husrum. Stadens invånare får höra talas om Lots gäster och kräver att Lot ska skicka ut dem, så att de ska kunna ligga med dem - alltså våldta dem.

Lot bönar och ber att han ska få skicka ut sina ännu orörda döttrar. Men grannarna skriker: "Ur vägen med dig!" och vill ge sig på Lot istället. Änglarna drar in Lot i huset, ber Lot samla ihop sina anhöriga: "Herren har hört ett stark klagorop från denna ort, och han har sänt oss att ödelägga staden."

Vad är den stora synden i Sodom, alltså? Jesper Svartvik fortsätter:

"...hade denna berättelse handlat om homosexualitet skulle varje form av avståndstagande från män som våldför sig på kvinnor innebära ett kategoriskt avståndstagande från allt heterosexuellt samliv. Kan parallelltexten i Dom 19 (där en kvinna blir våldtagen hela natten) användas som belägg för att heterosexuella relationer är syndiga? Sodomiterna i berättelsen är värda läsarens missaktning - men inte därför att de är homosexuella utan därför att de behandlar sina gäster illa." (s 278)

Nej, man behöver inte vara disputerad exeget för att se att det bedrövliga i texten är att

1) gästerna hotas av våldtäkt (av bögar eller straighta - må så vara, lika hemskt vilket) och
2) döttrarna erbjuds av sin far vara sexobjekt (till bögar eller straigta - må så vara, lika hemskt vilket)

För att leta vidare efter referat till Sodom inom Bibeln självt:
Första testamentet:
Jes 1:9 - det förekommer orättvisor och förtryck
Jer 23:14 - äktenskapsbrott, de far med lögn, ger ogärningsmän stöd
Hes 16 - hjälper inte den som är svag och fattig
Salomos vishet - avvisat obekanta vandrare
Syrak 16:8 - övermod

- alltså inga ledtrådar om en homosexuell livsstil, snarare handlar kritiken om främligsfientlighet.

Evangelierna:
Matt 10: anledningen till att det gått illa för Sodom nämns inte. En symbol för dem som ska dömas på domens dag. (Samma i den lukanska parallelltexten.)
Matt 11: om underverk hade skett i Sodom, hade staden stått kvar
Luk 17: folk åt, drack, köpte och sålde, planterade och byggde.

- alltså inga ledtrådar om en homosexuell livsstil, snarare handlar kritiken om att inte ta emot Jesus och hans lärjungar.

Breven:
Judas 7: onaturligt umgänge (ordagrant "att få efter annat kött".) Det behöver inte innebära ett kött av samma kön, utan René Kieffer har menat att det handlar om en sexuell förbindelse mellan människor och änglar.
2 Petr 2: de ogudaktiga har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor.

- alltså inga ledtrådar om en homosexuell livsstil, snarare handlar kritiken om "lösaktighet".

En sodomit kan alltså uttydas som en ogästvänlig typ, men kanske snarare som en som utför sexuella övergrepp. En parallel finns i berättelsen i Domarboken. Där är det "bihustrun" som skickas ut för att våldtas "hela natten ända till gryningen", ett övergrepp som hon inte överlever. Och inte bara grannarna ska ha en snigel i ögat, utan också de som erbjöd sig att tillhandahålla kvinnorna.

Läs också Kalles kommentar till texten.

Andra bloggar om: ,
, intressant

fredag 25 januari 2008

Jodå.

Sonen: Mamma, jag är världens finaste barn.
Mamman (jag, alltså) : Helt rätt tänkt. Du är mammas och pappas favoritpojke.
Sonen: Nej, jag är hungrig.

Förbjuder Bibeln homosexualitet? (Hbt&bibeln del 1)

Detta inlägg blir en spinoff till inlägget som från början handlade om kristdemokraten Annelie Enochssons jämförelse mellan pedofili och homosexualitet.

För att avsluta den diskussionen: pedofili är ett sexuellt bruk, medan homosexualitet är en sexuell läggning. Alltså kan både heterosexuella och homosexuella vara pedofiler.

Nåväl, till slut skriver signaturen Tony: "nu är det ju så att den sexuella relationen mellan samma kön som är felaktig enligt bibeln."

Då ska vi ta och titta efter. Först några ord om den bibelsyn som jag företräder. Bibeln är en samling texter som handlar om människors liv, liv tillsammans med varandra och med Gud. Människor upplever sig ha blivit tilltalade av Gud, och har inspirerats av Gud. Men är Bibeln Guds ord, eller är Bibeln bärare av Guds ord? Tttar man i Johannesevangeliet så är det Jesus själv som är ordet, och inte en skriftsamling som så många gånger verkar vara föremål för tro.

Texterna i Bibeln skiljer sig inte mycket i sin form som andra texter från samma tider. De präglas av sin tid. Man levde annorlunda. Man förhöll sig annorlunda till varandra. Begrepp som mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet fanns inte. Barn misshandlades och slavar hölls fångna. I nomadsamhället krävdes särskilda regler som omgav sexualiteten - därför att stammens fortlevnad skulle bestå. Och vad är inte bättre påverkansverktyg än ett moraliskt fördömande?

Människor i vår tid inspireras av bibeltexterna. Det finns oerhört mycket gott och uppbyggligt att läsa. I centrum finns Jesus Kristus, sann Gud och sann människa. till Gud. Vårt uppdrag är att se och förstå budskapet, inte att kopiera en antik människosyn. För att förstå textens nubetydelse måste vi se med klara ögon på dess dåbetydelse.

Somliga traditioner i Bibeln är motsägelsefulla. Vi ser också utvecklingslinjer, till exempel i frågan om hur en kristen bör förhålla sig till staten. Allt vi läser i Bibeln måste sättas ljus på - av Jesus, hans person och hans verk. Här är det dubbla kärleksbudet i Lukas evangelium ytterst centralt.

Att vi ser den kulturella kontexten gör att vi med gott samvete har lämnat flera påbud bakom oss.

Då ska vi titta på de bibelställen som brukar användas i samtalet om hbt och kyrkan. Vi börjar med början, nämligen skapelseberättelserna i Första Moseboken. Här finnns, brukar en del hävda, grunden till den ordning som för allt och alltid är oss givna, nämligen en man och en kvinna förenade i äktenskapet. Detta bud tycks dock redan ha krackelerat redan i patriarkberättelserna. Gud befaller människorna att uppfylla jorden - och det har vi med råge gjort. Kalle skriver:

"Men vad är ett äktenskap? Det är ett förbund mellan två personer som älskar varandra, som önskar leva tillsammans och tillsammans uppfostra de eventuella barn som Gud har gett dem. Detta förbund kan formellt se olika ut i olika samhällen, kulturer och tider, men tycks vara allmänmänskligt förekommande. Att en av äktenskapets funktioner är att ge trygghet åt makarnas barn, innebär inte att ett barnlöst äktenskap skulle vara ogiltigt. Dessutom är det tydligt att äktenskapet som sådant inte är en kyrklig, utan en samhällelig angelägenhet. Vad är då ett kristet äktenskap? Är det inte helt enkelt ett äktenskap där makarna önskar leva tillsammans med Gud, alltså ett äktenskap mellan kristna makar?"

Ja eller nej gäller också i samhällspolitiken. Läs Hanne Kjöller i DN:
"Något utrymme för kompromisser finns inte i en fråga som handlar om ja eller nej till könsneutrala äktenskap. Och nej, något ålande runt begreppet äktenskapet blir det inte heller. Poängen är att ge homosexuella rättigheter att ingå äktenskap som heterosexuella och då kan man inte börja kalla äktenskapet för något annat."

Tidigare bloggat om bibelsyn här och här.

Andra bloggar om: , ,
intressant

Förvirrat

Varför vill en del människor avskaffa sexköpslagen med hänvisning till att den kränker den personliga integriteten (även om det är just den personliga intregriteten som kränks vid sexköp, menar jag),

för att i nästa sekund hävda att samma personliga integritet kränks vid övervakning på till exempel allmänna platser. Om det nu är så att sex hur som helst inte innebär en kränkning av den personliga integriteten, borde det väl i rimlighetens namn inte innebära en kränkning av den personliga integriteten om det avslöjas?

Uppdatering 25/1: Birgitta Ohlsson och Nina Larsson i NWT. Désirée Pethrus på Brännpunkt.

Andra bloggar om: , ,
intressant

torsdag 24 januari 2008

697 våldtäkter

Hos Brottsförebyggande rådet kan du själv välja variabler för att få fram en statistik på antalet anmälda brott i din region olika år.

Här kommer en signal om hur det står till med jämställdheten i vår region år 2007 i kriminalitetens värld:

Våldtäkt inkl. grov (se även sexualbrott) 697
BRÅ:s kommentar: "Med våldtäkt avses brott mot BrB 6 kap, 1 §. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är antagligen mycket stort."
Av dessa var våldtäkterna mot barn under 15 år 193 till antalet.

Sexköpsbrott 26
BRÅ:s kommentar: "Med sexköpsbrott avses brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408) som trädde i kraft den 1 januari 1999. Den kriminaliserar den som mot ersättning skaffar eller försöker skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Eftersom detta brott är ett så kallat spaningsbrott antas mörkertalet vara stort."

Grov kvinnofridskränkning (se även hotbrott) 390
BRÅ:s kommentar: "Med grov kvinnofridskränkning avses här brott mot BrB 4 kap 4a §. Om en man utsätter en kvinna, som han har eller haft en nära relation med för upprepade kränkningar som till exempel misshandel, olaga hot, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång kan han dömas för grov kvinnofridskränkning. Från och med år 1999 redovisas detta brott separat i statistiken vilket bör beaktas då man ser till vissa övriga våldsbrott och dess utveckling."

Andra bloggar om: ,
,

Olaga hot

"En 25-årig man från Skövde greps i onsdags kväll misstänkt för misshandel och olaga hot. Detta sedan han misshandlat tre kvinnor i 20-årsåldern, en händelse som enligt anmälan inträffade vid 20-tiden på Kurortsvägen i Skövde. Några timmar senare, vid 23-tiden, var det dags igen. Samma kvinnor som tidigare skall då ha blivit hotade av 25-åringen. Mannen greps av polis och anhölls misstänkt för olaga hot och misshandel. En av de drabbade kvinnorna är sambo med mannen."

SLA, 24 januari 2008.

onsdag 23 januari 2008

Porrtidningar förbjuds på fängelser

Idag meddelar Sveriges Radio att porrtidningar förbjuds på våra fängeser. Bra. Äntligen. Förslaget som kritiserats hårt från bland andra oppositionspartierna i riksdagen, lagrådet och intresseföreningen Kriminellas revansch i samhället, bygger på ett ställningstagande:

- Målet med varje fängelsevistelse är att den tiden ska leda till rehabilitering och att man inte begår nya brott när man kommer ut och då är det inte särskilt rimligt att den som har begått grova sexualbrott och får en behandling för det samtidigt ska kunna konsumera våldspornografi på rummet, säger Kristdemokraten Inger Davidsson.
Hur man nu än väljer att förhålla sig till pornografi, så finns det en hel del av den som skildrar brottslig verksamhet. Lättvarianterna som fortfarande tyvärr säljs på ICA kommer väl inte att inrymmas i detta förbud, men håll med om att det är lika idiotiskt att ge porrtidningar till en sexdömd, som att servera vin till maten på ett behandlingshem för alkoholmissbrukare.

Uppdatering: Observera att lagändringen alltså gäller sexdömda fångar, enligt DN. Det handlar om att inte ge näring åt destruktivt beteende, och om att förebygga nya brott.

Andra bloggar om: , ,

Dagens skoj

Dags att uppmuntra er igen, kära bloggläsare. Och vad skulle världen vara utan hundar? Enjoy.

tisdag 22 januari 2008

Oooops...

vilket storspel av handsbollslandslaget i sista halvminuten! Vilket postludium av Lennartsson! Svensson i mål kom igång också, ett litet tips till honom inför matchen mot Spanien, hihi. Blir ett kort APT i morgon så man hinner hem i god tid före matchen.

Matchen

Gör döden en sak mellan dig och Svenska kyrkan

Läs politiske redaktören Lotte Zenkerts krönika i Barometern. Tipstack till Brygubben.

Lika naturligt som att ringa polisen vid inbrott, och brandkåren vid brand. Lika naturligt borde kyrkan vara den som vägleder oss vid en begravning. Kyrkan borde följa människor från vaggan till graven som den har gjort i alla tider.

Läs om begravningar hos mig, Jonatan, Kalle, Kantorn, Prästflickan och Anna.

Kvinnlig könsstympning

En särskild fruktansvärd form av våld mot kvinnor är könsstympningen. Varje dag blir tusentals tjejer stympade. Man räknar med att 140 miljoner flickor och kvinnor utsatts för sedvänjan. Förekommer i stor utsträckning på afrikanska kontinenten, men också i Mellanöstern, Asien, Nord, - Sydamerika och Europa. I 28 länder praktiseras könsstympning och flest i Egypten och Etiopien. De mänskliga rättigheterna kränks härmed, och procedurerna leder till omfattande fysiska och psykiska skador.

Traditionens makt är stark. Det handlar om gruppsamhörighet, invigning i vuxenlivet och markerar skillnaden mellan könen. Amnesty skriver att "borttagandet av det som många anser vara "de manliga delarna", nämligen klitoris och blygdläpparna, ska förhöja flickornas kvinnlighet vilket ofta är liktydigt med foglighet och lydnad." Kvinnors sexlust ska minskas, vilket leder till minskad risk för utomäktenskapliga sexuella relationer.

Huruvida kvinnlig könsstympning har med islam att göra diskuteras, men faktum är att sedvänjan praktiserades redan före islam, och i Koranen omnämns det även om det inte uppmanas. Ändå används religionen som skäl.

Vad innebär då könsstympning? Det finns enligt Amnesty tre huvudsakliga former. "Sunna" innebär att huden över klitoris skärs bort, ibland delar av eller hela klitoris. En "dektomi" innebär att hela klitoris skärs bort tillsammans med delar eller hela de inre blygdläpparna. "Infibulation" eller "faraonisk omskärelse" innebär att hela klitoris, de inre och yttre delarna av blygdläpparna skärs bort. Sedan sys huden ihop, men en liten öppning lämnas för mensblod och urin. Vid senare giftermål sprättas underlivet upp igen. Metoderna skiljer sig åt från tradition till tradition. Man kan "pricka" underlivet med en kniv, skära eller bränna.

År 1982 förbjöds könsstympning i lag. Ändå händer det att utlandsfödda utför könsstympning med hjälp av illegalt praktiserande läkare i Sverige, eller att man tar med sig barn till andra länder. Lagen skärptes 1999 och gäller numera även stympning som utförts i länder där det är lagligt.

Endast två fall har lett till fällande dom. Enligt gällande lag kan den som begår eller medverkar till könsstympning dömas till fängelse i högst fyra år och om brottet anses som grovt, i lägst två högst tio år. Lagstiftningen ger alltså möjlighet att döma alla som på något sätt medverkat till könsstympning till mycket allvarliga påföljder.Läs mer hos amnesty.se.

Vad kan göras? Folkpartiet Liberalerna menar att lagen inte används. Brottet måste kraftfullt bekämpas genom åtgärder både i skola, hos polis, åklagare och inom sjukvården. Kunskapen om hur man kan förebygga, förhindra och upptäcka könsstympning behöver öka. Polis och åklagare måste prioritera resurser och hitta former för att avslöja och bevisa de brottsliga handlingarna.

Folkpartiet vill:
• Att könsstympning motverkas mer effektivt.
• Att alla de som direkt eller indirekt medverkar till brottet hotas av kännbara straff.
• Utöver fängelsestraff ska medverkan till könsstympning alltid leda till att domstolen prövar frågan om utvisning för den som inte är svensk medborgare.
• Preskriptionstiden ska börja löpa efter det att den drabbade kvinnan fyllt 18 år.

Läs också regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt i samkönade relationer.

Bildserie från New York Times

Andra bloggar om: , , , intressant

Uppdatering: Birgitta Ohlsson och Sara Mohammad påminner oss om kvinnors delaktighet i upprätthållandet av de patriarkala strukturerna. Brännpunkt.

måndag 21 januari 2008

Dagens citat

– En far får inte gifta sig med sin dotter, hur mycket han än älskar henne. En kvinna får inte gifta sig med fyra män, hur mycket hon än älskar sina män. Och en 23-årig man får inte gifta sig med en 14-åring.

Kristdemokraten Annelie Enochson i SvD som inte ser någon principiell skillnad mellan homosexuella par och exemplen ovan. Med en sån argumentation behöver vi förespråkare för samkönat äktenskap inte anstränga oss särskilt mycket.

Det blir ingen kompromiss, säger statsminister Fredrik Reinfeldt i SvD:

- Jag tror helt enkelt att folk vill gifta sig. Och jag tror att det är bra att man får göra det, när man älskar varandra, oavsett om det är par av samma kön eller olika kön.


Andra bloggar om:
, , ,intressant?

Mäns våld mot kvinnor. Måndag.

Man misstänks för kidnappning i Mariestad. Från Radio Skaraborg.

söndag 20 januari 2008

Fadime Sahindal. Rest in peace.

Imorgon är det sex år sen som Fadime Sahindal mördades. Hon kom med sin familj till Sverige från den kurdiska delen av Turkiet och växte upp här. Som vuxen träffade hon den svenske mannen Patrik och blev förälskad. Det ledde till hot och trakasserier från Fadimes familj. Hennes far blev dömd för olaga hot, hennes bror för misshandel. Efter detta åkte Fadime runt och föreläste om hederskultur och de bekymmer som utlandsfödda tjejer kan ha.

Den 20 november 2001 höll Fadime ett tal i riksdagen där hon bland annat sa:
Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att såna här fall inte upprepas.
Det räckte inte med hot och våld. Fadime Sahindal mördades av sin far den 21 januari 2002, mitt framför hennes mor och syskon. Men hennes engagemang får inte ebba ut. Läs mer om Fadimes minnesfond.

Hon är inte ensam. Hederskultur och hedersvåld är ett stort problem, också i Sverige. Men det går att göra något. Läs integrationsminister Nyamko Sabunis förslag om hur hedersrelaterat våld kan bekämpas.

Själv tänker jag låta denna bloggvecka vara en temavecka om hedersrelaterat våld och våld mot kvinnor. Jag vill uppmärksamma problematiken från olika infallsvinklar, och dessutom publicera alla notiser om våld mot kvinnor som jag hittar i min lokalpress. Jag vill också utmana alla bloggare som vill att hänga på!
Tack för att ni lyssnade.


Denna bön ber jag vid vår middagsbön i S:ta Helena kyrka måndag:

För alla kvinnor som kämpar för sitt människovärde vill vi be till dig, Gud.
För alla kvinnor som väljer egna och svåra vägar vill vi be till dig, Gud.
För alla kvinnor som bryter upp från våldets vardag vill vi be till dig, Gud.
För alla kvinnor som lever för att överleva, vill vi be till dig, Gud.
Du Osynliga Gud, vänd ditt ansike till oss!
Amen

(Anna-Karin Hammar)

Andra bloggar om: , ,

Bilden har jag fått låna från pelafadime.se. Tack.

Stormen i bilderÄven en fast rotad tall kan falla som en fura.
Bilderna tagna vid Planteringen i Skara.

Liturgiskt initiativ

Får nog uppdatera modevisionen av mig själv som jag skrev om i Årets!, för låter inte detta bra:

Hos Sonja Rykiel kom modellerna skuttande barfota i hudfärgad chiffong, likt genomskinliga älvor.

(I DV 2/2008 om lättheten som fladdrar förbi på den internationella catwalken.)

lördag 19 januari 2008

Skytte har fel...

när han i sin svd-ledare hävdar att de tongivande teologerna "i sin iver att göra kyrkan chick och ”i tiden” har utsett Gardell till hedersdoktor vid universitetets teologiska institution."

Visst kan de teologiska fakulteterna påverka kyrkan. Men formellt sett är de teologiska fakulteterna statliga institutioner och har ingenting med "kyrkan" att göra. Att de sedan utbildar teologer för vidare tjänst i kyrkan är en helt annan sak.

Och angående Sydsvenskans artikel om teatergruppen som vill lära ut säkra skärartekniker, tror jag att många har att vinna på att tystnadens kultur bryts, att mystiken kring självskadebeteende vänds till upplysning. Berätta om riskerna, varför metoden är effektiv mot ångest - och berätta om alternativen. Problemet är inte att folk skär sig. Problemet är att folk anser sig behöva skära sig.

Göran Skytte storknar. Med det menas att han kvävs, eller betyder det att han stoppar huvudet i sanden?

Läs också vad Per Westberg skriver.

Andra bloggar om: , , intressant

Dagens citat 2 och 3

Det känns som om jag blivit bedömd i Nurnbergrättegången.
Ulf Larsson utröstad ur Let´s Dance, trots solbränna och ny frisyr.

Jan Malmsjö är förbannad på att SVT klippt bort en sekvens där han visar upp sin skicklighet i att öppna ostron, som seerveras i programmet.
Jan Malmsjö, en av Stjärnorna på slottet, nöjer sig inte med att vara en av Sveriges bästa skådespelare.

Jojo, dom har verkligen sinne för proportioner, våra folkkära.

Dagens citat

Kanske är det dags att göra församlingens formella sida mer flexibel? Om människor kan tillhöra den församling där de känner sig mest hemma, då kan sambandet mellan gudstjänstgemenskap och församlingstillhörighet åter stärkas.

Biskopen i Växjö Sven Thidevall på svenskakyrkan.se om församlingen i en ny tid.

Jag håller med. Jag tycker att en utveckling mot en friare församlingstillhörighet verkligen är på och i tiden. Vi väljer skola, elbolag, bredbandsabonnemang och tandläkare. Vi kan också välja i vilken församling vi vill engagera oss.

Då är det också rimligt att också kunna få tillhöra den - vilket innebär att kunna ställa upp i kyrkorådet plus något som är viktigt för väldigt många: att betala sin kyrkoavgift där man hör hemma och inte till en församling med vilken man inte har mycket mer gemensamt än postadressen.

Prästblogg

Läs prästen Annas blogg. Prästvardag och predikningar från en nyprästvigd (nåja, första året har faktiskt gått) - spännande!

fredag 18 januari 2008

Finns det en kristen höger i Sverige?

Lyssna på låten i Lantz i P4 som Ulph Nyström skrev efter att har varit på Bevara äktenskapets möte i S:ta Clara kyrka. 9 minuter in i programmet.

Uppdatering: Läs om mötet i Världen Idag.

Själv återkommer jag ofta till Prästflickans tankar om Bevara äktenskapet - kampanjen.

Religionsutövande eller inte?

Bo Algers har lämnat en kommentar till mitt inlägg om skolavslutningar i kyrkan:

"Karin Långström Vinge vill som så många andra inte förstå. Jag vänder mig inte mot religionsutövande. Inte mot att barn går i kyrkan eller att föräldrar vill ge sina barn ett god uppfostran också vad avser de andliga delarna av livet. Vad jag vänder mig mot är att skolan, som är en sekulär företeelse, finansierad med allas våra skattepengar, har religionsUTÖVANDE och detta dessutom på skolavslutningen. Skolan ska stå fri från alla partier och religioner, men den ska UNDERVISA om dessa ämnen - det är viktigt. Men genom att man väljer att ha UTÖVANDET av religion (böner, sjungande av psalmer m.m.) under skolavslutningen så kan flera elever, som bekänner sig till andra religioner, inte delta. Detta utgör en diskriminering av en del människor p.g.a. deras religion och är i strid med gällande lagstiftning, något som i alla fall biskopen i Uppsala, Ragnar Persenius förstått liksom DO, Diskrimineringsombudsmannen. Jag tycker att skolan, likaväl som andra ska följa gällande lag. Inget hindrar barnen att gå i kyrkan EFTER skolavslutningen och inget hindrar präster att bjuda in till ceremonier EFTER skolavslutningen. Skolan ska vara sekulär. Men varför skulle någon präktig svensk protestant bry sig om alla de som bekänner sig till andra religioner? Det har vi väl aldrig gjort förut? Och en präst ska väl bara lyssna på de svaga i samhället som är rättroende - eller hur, Karin? Att Ahmed inte kan delta på skolavslutningen märker ju bara han och hans föräldrar - och kanske hans klasskamrater, men vi andra far ju inte illa av det!"

Karin svarar: Tack för din kommentar med intressanta synpunkter. Jag håller helt med dig om att skolan ska följa lagen. Jag ställer mig dock frågande till om det verkligen är så att barnen på skolavslutningar verkligen utövar religion. Eftersom jag inte arbetar där dina barn går i skolan, kan jag inte svara för hur det sett ut där. Själv har jag skolavslutningar i kyrkan och väljer att inte uppmana till gemensam bön. Däremot kan jag tända ett ljus för barnen i deras åsyn. (Ännu har ingen reagerat negativt inför detta.) Psalmer sjungs. När samma psalm sjungs av skolkören på Lucia kallas samma psalm julsång. Vad är skillnaden? Är det automatiskt religionsutövande när man sjunger "Nu tändas", bara för att man är i en kyrkolokal? För mig är det religionsutövande när jag sjunger med i "Nu tändas" i Teglaskolans matsal när förskolebarnen har lussetåg, men det är det säkert inte för alla. En parallell: jag skulle också kunna falla på knä och sjunga ur koranen eller klä mig i orangea buddistmunkkläder, men det är inte religionsutövande - om jag inte bestämmer mig för att det är det. Det är skillnaden.

Så till andra religionsutövare: flertalet invandrade muslimer har vittnat om att de känner mer samhörighet med troende kristna svenskar än med ateistiska svenskar. Vi har nämligen tron gemensamt. Och i Ryd statuerade imamen exempel och satte sig i kyrkan på julavslutningen för att markera för alla föräldrar att det är helt okej ur religionssynpunkt.

Ser fram emot fortsatt dialog!

tisdag 15 januari 2008

Lars Gårdfeldt...

...i DN om könsneutrala äktenskap.

Nyhetsbrev från Normal förlag

Det pågår en uppmärksammad rättegång med anledning av ett skottdrama i Rödeby. Ett gäng mopedister terroriserar en familj. Till slut brister det för den 50-årige fadern i den utsatta familjen. Han tar till bössan och fyrar av. En 15-årig yngling dör. En annan pojke skadas svårt. Det finns bara förlorare i d en här historien.
Enligt det rättspsykiatriska utlåtandet var 50-åringen påverkad av en allvarlig psykisk störning när han sköt. Då får han inte dömas till fängelse enligt brottsbalken. Eftersom han inte längre anses lida av en allvarlig psykisk störning kan han inte heller dömas till rättspsykiatrisk vård.

Det ligger sedan flera år ett utredningsförslag på justitiedepartementet. Förslaget innebär att brottet avgör straffet, inte den psykiska hälsan. Psykiskt sjuka gärningsmän kan dömas till fängelse. Behöver de vård får de det på en rättspsykiatrisk klinik inom ramen för fängelsestraffet. Löper tiden ut innan patienten är frisk så sker den fortsatta v&ar ing;rden inom psykiatrin. Blir vederbörande frisk tidigare, överförs han eller hon till fängelset.

I sin senaste deckare, Ur min aska, tar Inger Jakalas upp just den här problematiken. Tvåbarnspappan Johan misshandlar sin fru, till slut slår han ihjäl henne - och hennes pappa. Kvar blir de två barnen och deras mormor, som tvingas leva med att barnbarnen ska bo med den man som dödat både hennes man och hennes dotter. Han anses nämligen varken kunna dömas till fängelse eller rättspsyiatrisk vård, då man gjort bedömningen att han led av patologiskt rus när han begick morden. Och vid rättegången var han frisk.

GT skriver:
”Jalakas skildrar en situation med olidliga konsekvenser och målar därmed in läsaren i ett moraliskt hörn. /…/ om vård och rättsväsende fallerar så tar någon annan på sig uppgiften, och då är det ju lätt hänt att vi hamnar i Vilda västern. Dit kan jag inte tänka mig att Jalakas vill, bara för att hon skaparen ovanlig inlevelse med brottsoffren och beskriver ett rättsläge som verkar rent horribelt. Om det nu inte är fiktion förstås, men jag får en otäck känsla av att Ur min aska har en juridisk poäng.”

Det är viktigt att ventilera och diskutera de här frågorna. Att inta en ödmjuk och humanitär hållning. Inte minst som den grupp det berör inte alltid kan föra sin egen talan. Det ingår i problematiken vid sociala och mentala funktionshinder. En person med mentala och sociala funktionshinder är en skör människa som kan brista vid yttre påfrestningar och lätt få återfall. Därför måste rehabilitering och nyansering vara nyckelorden. Inte straff - inte heller avsaknad av påföljd.

Fredagen den 18 januari fyller Normal förlag år. Då är det på dagen 3 år sedan vi gav ut vår första bok, Ensamhetens brunn av Radclyffe Hall. "Brunnen" är även första titeln i vår klassikerserie - och en kultbok av rang. Radclyffe Hall gick ofta i närkamp med rättvisan och när hon kom i meningssklijaktigheter drog hon gärna sina motståndare inför rätta. Men i samband med utgivningen av Ensamhetens brunn förlorade hon. Inrikesministeriet drog hela första upplagan och eldade upp den. Boken kom att bli föremål för det största tryckfrihetsmålet i Storbritannien. Brunnen trycktes sedan i lönndom i Paris, smugglades över kanalen och såldes under disk. Först efter Halls död hävdes censuren. Radclyffe Hall var en stridbar person. Bland annat köpte hon sig audiens hos påven för att plädera för att kvinnors rätt att gifta sig med varandra. Hur banbrytande detta faktiskt var framgår med all önskvärd tydlighet när vi ser på dagens svenska lagstiftning. Ikväll debatteras äktenskapslagen på Kulturhuset.

Hälsningar Normal förlag

Remisstiden....

är över och nu är det dags för regeringen att ta tag i äktenskapsfrågan. Kyrkans tidning har snappat upp att två ledande kristdemokrater avviker från partiets snäva inställning. Gott att tystnadens kultur bryts också inom kd som vi vet rymmer även en modern syn på samlevnad. Gott, Carina Liljesand och Nina Ekelund!

Uppdateringar:

Dagen:Egon Frid (v) bekräftar uppgifterna om initiativ i civilutskottet
Antigayretorik:Den brända jordens taktik
Världen Idag:Siewert Öholms inlägg

Andra bloggar om: ,

måndag 14 januari 2008

Dagens citat

Uppbrott? Nej, men fördjupning. Jag vill fortsätta att verka i gränslandet mellan det existentiella och det samhälleliga.
Helle Klein prästvigdes i Storkyrkan i går. Grattis till dig Helle, och också till Patrik och alla andra nyprästvigda!

Uppdatering 15/1:Artikel i Dagen

Andra bloggar om: ,

söndag 13 januari 2008

Ett säkert tecken

”När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig.
När du går genom eld ska du inte bli svedd, lågorna ska inte bränna dig.”


Profeten Jesajas ord är starka. Han talar om en Gud som är nära, så nära att inget hemskt kan hända oss. Inga farliga vattenmassor och inga brännande eldslågor. Ändå är det så. Människor dör i översvämningar och eldsvådor. Vad tror profeten Jesaja egentligen? Även på hans tid dog människor.

Ibland känns Gud bara så långt borta, och ibland så nära. Ibland tänker vi oss att det är bäst om Gud är nära, för då kan vi känna oss så där trygga och säkra, som vi ibland tänker oss att kristna människor gör.

Nu är det inte riktigt så enkelt. Olyckor och sjukdom drabbar även den mest engagerade kristna människa, ty sådana är våra livsvillkor.

Men om vi nu ska tro profeten Jesaja, så utlovas två saker av Gud. Det första är att Gud är med. När du går genom vattnet och genom elden. I det svåra är vi inte ensamma. Men tar Gud ifrån oss också skadorna? Eller menas att det finns något inom oss som aldrig kan bli skadat, som aldrig kan dränkas eller brännas?

Jesus säger i Lukasevangeliet kap 20: ”Gud är inte en Gud för döda, utan för levande. Ty för honom är alla levande.”

Vi fattar inte hela tillvaron. Det finns så många frågor. Men på våra frågor ger Gud oss svaret Jesus Kristus. För att var och en som tror på honom inte ska förgås, utan ha evigt liv.

Och Gud känner oss människor. Att vi ibland tvivlar på Guds närvaro. Gud visste att vi behöver ett tecken. Ett säkert tecken. Så vår vän gav oss ett särskilt tecken, och det tecknet gavs först av alla till sitt älskade barn, den förste i raden av många miljontals älskade barn.

Det är en stark bild som möter oss i dagens bibelord från Markusevangeliet. Jesus i vattnet, himlen som öppnar sig, Guds ande svävande över vattnet, och Guds röst: Du är min älskade son, du är min utvalde.

Jesu dop, och nu får vi veta vem Jesus är, han kommer ut som Frälsaren. Befriaren. Honom som mänskligheten väntat på i så många år. Nu står han själv där, mitt i vattnet.

Med ett tydligt uppdrag: att leva bland oss, dö bland oss och gå före oss in i evigheten. När vår stund är kommen, tar han oss i handen och leder oss fram. ”Tro på Gud och tro på mig. Jag går bort och bereder plats för er, kommer tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. ”

Ett tydligt uppdrag: med profeten Jesajas ord, att ”öppna de blindas ögon och befria de fångna ur fängelset”. Alltså, att få oss att fatta hur Gud är, hur hela världen hänger ihop och vad det är för mening med det hela. Ta på sig allt det, som vi inte orkar bära.

Jesus bad oss att döpa. Vi döps och döper in i allt det goda som Jesus står för. Vi får vår identitet som kristna. Dop i tidig eller sen ålder spelar ingen roll. Dopet är samma tecken – på vår vänskap med Gud, och Guds vänskap med oss. Också till oss säger Gud: Du är min älskade dotter, du är min älskade son.

Att se oss själva i Guds kärleks ljus – det kanske vi behöver träna oss mer i. Och som sagt: Det faktum att Gud är med oss och älskar oss är inte knutet till vår känsla, utan till Guds löfte att så faktiskt är fallet.

Nu är vi inte ensamma. Gud bestämde sig för att ge oss extra kraft. Metoden stavas Den heliga Ande.

Men Den heliga Ande ger oss glädje, hjälp, kraft att orka vara människor - osynligt men verkligt. Ibland lika påtagligt som när vinden fläktar eller solstrålarnas värmer kinden.
Inte alls alltid en extatisk upplevelse – läser vi vidare i Bibeln märker vi att dom stunderna är få.

Men trots att Anden är närvarande, är det ingen vi förfogar över, kontrollerar eller bestämmer över. Vi känner Andens verkningar. Inte att bestämma över, men fritt andas i. Glädje, liv, värme, luft.

”Men Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”

Och så är det. Vi fördjupas i att vara människor – människor tillsammans med Gud, som ser oss krönta med ära och härlighet.

Genom allt där Anden är med lärs vi och påminns vi att Gud är med oss, att Gud älskar oss och inte sviker sitt löfte. Och det sker i musiken, bild – och filmkonsten, litteraturen, forskningen…

Vi lärs och påminns att livet är något extra. Att livet innehåller så mycket mer än vad vi egentligen kan se och greppa… det är väl ytterst det som är livslust?

Låt oss be:

Mer än alla ord, större än alla bilder är du , o Gud.
Ändå är du mig närmare än mina egna tankar.
Allt finns till i dig – min bön och mitt arbete, nuet och framtiden.
Du som skapar, försonar och ger mening åt allt, av din hand får jag liv, hos dig är jag hemma, nu och för evigt, amen.
.

S:ta Helena kyrka den 13 januari 2008

(Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Mark 1:9-11)

torsdag 10 januari 2008

Val

Isberg och Söderberg vidare i biskopsvalet. Det blir en andra valomgång alltså, inte helt oväntat.

Kommentar:
Marta Axner
Brygubben

Fråga om engagemang i gudstjänsten

En anonym skribent lämnar följande kommentar till detta inlägg:

"Jag måste fråga blogginnehavaren; varför skulle det innebära fundamentalism bara för att man ägnar sig mer åt GT i t ex predikningar och andra förkunnelsesammanhang? Sedan håller jag med dig om att engagemang i nomineringsgrupp inte är skäl föpr att få ut någon ur kyrkans gudstjänstliv. Men är det så illa ställt att engagemang i en nomineringsgrupp är ett kriterium för att man ska få inneha lekmannauppdrag i gudstjänsten. I så fall ligger ju Katolska kyrkan ljusår före Svenka (kyrkan)! Dessa nomineringsgrupper verkar snarast finnas till för sin egen skull än för medlemmarnas."
Karin svarar: Hej anonym! Tack för att du läst min blogg och att du engagerar dig. Jag anser inte att det per automatik innebär fundamentalism att ägna sig mer åt GT i predikningar och andra förkunnelsesammanhang. Tvärtom kunde vi använda oss mer av de bilder och berättelser som finns i den första delen av Bibeln.

Det är inte sant att engagemang i en nomineringsgrupp är ett kriterium för att få inneha lekmannauppdrag i gudstjänsten. På många håll är lekmän (dvs icke biskopar, diakoner och präster) med och läser texter, ber förböner, tänder ljus, spelar musik och mycket annat. Men kyrkorådet har att utse ledamöter med särskilt ansvar för gudstjänsten, sk kyrkvärdar. Och för att vara ledamot måste man naturligtvis vara vald, och för det måste man stå med på en lista.

Förtydligande: Kyrkorådet utser kyrkvärdar, av vilka två måste tillhöra kyrkorådet.

onsdag 9 januari 2008

Nyhetsbrev från Normal Förlag

Hur tänker du, Beatrice Ask?

Anmälningarna om hatbrott mot homosexuella ökar. Trots detta har regeringen beslutat att ta bort prioriteringen av hatbrott i sina direktiv till polisen. Hur tänker du, Beatrice Ask?

Lars Gårdfeldt disputerade med en avhandling om diskrimineringen av hbt-personer inom kyrkan, Hatar Gud bögar?. Samtidigt som Bibeln rymmer berättelser om evig samkönad kärlek, så används den för att förtrycka hbt-personer som älskar. Vi ser det i Sverige med Åke Green - sedan hans frikännande har brott med homofobiska motiv ökat med 21%.

Tasso Stafilidis vittnar i sin självbiografiska Mitt brinnande hjärta om hur han levt med trakasserier och kränkningar - till och med från kollegor i Riksdagen.

Tasso Stafililidis fick ta emot sitt första dödshot när han var 15 år. Lars Gårdfeldt lever under ständigt dödshot.

I Bortom normen 2.0 berättar Åsa Petersen om sin homosexuelle vän som förföljs i natten när han ska hem efter en fest - och hur han räddas från bögknackare i sista sekunden och kan söka skydd på gaybaren SideTrack.

Vi minns drevet mot Tiina Rosenberg. Då stod det klart att det puttrar och pyr ett flathat i den svenska stugvärmen. Den lesbofobi som kom idagen då får oss att undra hur det är möjligt att kvinnor som inte behöver män kan vara så hotfulla i "världens mest jämställda land"? Eller kanske hänger det ihop?

Elisabeth Ohlson Wallins utställning In hate we trust turnerar i landet. Nu visas den på Stockholms länsmuseum. In hate we trust är en gestaltning av det homofobiska hatet. Det är rått, det är vidrigt och det gör ont. Men så ser verkligheten ut. Torsdagen den 17 januari håller Elisabeth Ohlson Wallin själv i en visning av utställningen, därefter framträder Tasso Stafilidis och Teater UPPÅNER med en föreställning på temat Kärlekens Pris. Missa inte!

uppmanar Normal Förlag

måndag 7 januari 2008

Moments in time

Håller på och läser Carl Bernsteins biografi om Hillary Clinton.
Mitt pretto. Jag vet.
Men den är bra. En sluskpappa och en trotsalltmamma får Hillary till Vita huset. Way to go, girl.

En annan sak jag upptäckte idag: Gubbslem finns på riktigt.

Konstaterar

Nu är det dags att komma ihåg vad det var man sa att man skulle börja tänka på efter helgerna.

söndag 6 januari 2008

Jag är en "årets...."!

Vad glad jag blir! Tovan i Borås har utsett mig till "årets bloggande präst". Tack! Värme till dig!

Äntligen lite snö!

Konstaterar

Jag behöver iallafall inte gå på nån rea för att förnya garderoben. Det räcker med att gå ut i tvättstugan och vända på strykhögen, hahahaha.

lördag 5 januari 2008

fredag 4 januari 2008

Antifeminism?

Nu har två artiklar nyligen presenterats som ifrågasätter jämställdheten. Först hade vi författaren Per Ström som på Brännpunkt tyckte att den statliga feminismen kuvar männen. Han har visserligen rätt i att

Sann jämställdhet kan bara uppnås genom könsneutralitet i genusdebatten, där båda könens specifika svårigheter ges samma erkännande!

Vi är alla människor, och det är mycket mer som förenar oss över könsgränsen än som skiljer oss åt.

...men så länge inte full jämställdhet är uppnådd behövs statlig feminism ett tag till. Dessutom motsäger ovanstående citat tesen att män generellt skulle vara kuvade. Men om vi nu skulle generalisera - så tjänar män mer, slår kvinnor mer, städar mindre och har lättare att få styrelseposter och professurer.

Så läser jag ett antal forskare på DN Debatt som menar att "vi inte kan bortse från jämställdhetens baksidor". Trots två genomläsningar förstår jag inte vad artikelförfattarna vill. Fakta är att det verkar som att relationer där kvinnan plötsligt tjänar mer pengar, spricker. Kvinnan "börjar se ner på sin man". Underlaget för den tesen skulle jag dock vilja se. Men vad ska staten göra åt den saken?

Min slutsats är att jämställdhet är något som måste möjliggöras i lagstiftning och norm. Om sedan människor vill leva i den normen eller någon annan måste vara valfritt. Det måste vara upp till var och en. Men den man som förutsätter att hans heltidsarbetande fru ska stå med middagen klar när han efter en hel arbetslös dag trött och hungrig kommer hem, får nog finna sig i en sprucken relation. Och det får nog staten också göra.

Andra bloggar om: ,
,

Val, val,val

Så har det amerikanska presidentvalet dragit i gång på allvar. I Iowa stod Barak Obama och Mike Huckabee (pro dödsstraff, anti abort) som segrare i frågan om vilka som ska bli presidentkandidat, och nu får vi sätta vårt hopp till Obama och Hillary Clinton.

Spännande valprocedur, tycker jag. I Sverige har vi biskopsval i Västerås på gång, också en process, med nya turer kring Christina Schenning och Lars Rydje. Schenning har öppnat upp och inbjudit till samtal, och det strider mot traditionella spelregler, menar Rydje som nu uppmanar socialdemokratiska väljare att lägga sin röst på Margarethe Isberg.

Andra bloggar om: , ,

onsdag 2 januari 2008

Min sträcka i bloggstafetten

Så är det dags för min sträcka i bloggstafetten. Av Alter Ego har jag fått utmaningen

Jag vill höra hur hon skulle tänka, prioritera och agera om hon för en enda dag fick chansen att påverka en samhällsfråga. Vilken skulle det bli och vad har hon för lösning?

Nu tror jag iockförsig att jag har möjlighet att påverka samhällsfrågor varje dag. Via min blogg, övrig media och möten med människor öga mot öga tror jag att jag gör skillnad. Men om jag fick en dag av verklig makt så skulle jag göra en insats i frågan om könsneutrala äktenskap.

Visserligen tror jag att Reinfeldt gör slag i saken och får med riksdagens hjälp igenom den nya samlevnadslagen, men det vore spännande om kd kunde släppa något av den prestige jag tror de är bundna av. Visserligen finns juridiska spörsmål kvar att lösa, som Göran Hägglund redovisar på Brännpunkt, men i grunden torde saken vara klar: visst är familjen viktig - men det är människor med kön det bör handla om. Inte kön med människor.

Hur agera? Opinionsarbete. Redovisa fakta. Ta fram exempel, där kristdemokraterna ser att det inte är så förskräckligt för barn att leva med homosexuella föräldrar, iallafall inte mer förskräckligt än att ha heterosexuella föräldrar. Hbt-personer är faktiskt inte alls mycket konstigare än icke-hbt-personer. De lever och älskar, fikar och fyller på spolarvätska på bilen. Deras längtan och drömmar är inte annorlunda än andras. Vad är det som är skrämmande?

Vi måste också vara uppmärksamma när det gäller heteronormativt tänkande. Inte alltid utgå ifrån att män intresserar sig för kvinnor och tvärtom. Här kan vi alla vara queerprofeter. Om vi kan bryta tystnadens kultur får vi ett bättre samhälle att leva i, oavsett sexuell orientering.

Dags så att skicka stafettpinnen vidare. Rubinum är en blogg som jag inte läst förut, men bloggägaren beskriver sig som "en "vanlig" kvinna som gärna delar med mig av min vardag och mina tankar." Så min önskan blir att hon skriver litegrann om det där som kallas "livspusslet".

Finns det något livspussel, eller är det en myt att vi har så mycket att göra, och att kraven på oss är större idag? Och om nu livspusslet finns, hur får man det då att gå ihop?

Andra bloggar om: , ,

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...