Moments in time

Håller på och läser Carl Bernsteins biografi om Hillary Clinton.
Mitt pretto. Jag vet.
Men den är bra. En sluskpappa och en trotsalltmamma får Hillary till Vita huset. Way to go, girl.

En annan sak jag upptäckte idag: Gubbslem finns på riktigt.

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...