Skytte har fel...

när han i sin svd-ledare hävdar att de tongivande teologerna "i sin iver att göra kyrkan chick och ”i tiden” har utsett Gardell till hedersdoktor vid universitetets teologiska institution."

Visst kan de teologiska fakulteterna påverka kyrkan. Men formellt sett är de teologiska fakulteterna statliga institutioner och har ingenting med "kyrkan" att göra. Att de sedan utbildar teologer för vidare tjänst i kyrkan är en helt annan sak.

Och angående Sydsvenskans artikel om teatergruppen som vill lära ut säkra skärartekniker, tror jag att många har att vinna på att tystnadens kultur bryts, att mystiken kring självskadebeteende vänds till upplysning. Berätta om riskerna, varför metoden är effektiv mot ångest - och berätta om alternativen. Problemet är inte att folk skär sig. Problemet är att folk anser sig behöva skära sig.

Göran Skytte storknar. Med det menas att han kvävs, eller betyder det att han stoppar huvudet i sanden?

Läs också vad Per Westberg skriver.

Andra bloggar om: , , intressant

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...