Dagens citat

Kanske är det dags att göra församlingens formella sida mer flexibel? Om människor kan tillhöra den församling där de känner sig mest hemma, då kan sambandet mellan gudstjänstgemenskap och församlingstillhörighet åter stärkas.

Biskopen i Växjö Sven Thidevall på svenskakyrkan.se om församlingen i en ny tid.

Jag håller med. Jag tycker att en utveckling mot en friare församlingstillhörighet verkligen är på och i tiden. Vi väljer skola, elbolag, bredbandsabonnemang och tandläkare. Vi kan också välja i vilken församling vi vill engagera oss.

Då är det också rimligt att också kunna få tillhöra den - vilket innebär att kunna ställa upp i kyrkorådet plus något som är viktigt för väldigt många: att betala sin kyrkoavgift där man hör hemma och inte till en församling med vilken man inte har mycket mer gemensamt än postadressen.

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...