måndag 30 april 2007

Annanstans

Jag visste ju att det inte är brännässlesnåret jag ska vara i idag. Kolla själv.

söndag 29 april 2007

Så meddelas...

...att Anitra Steen förlorat körkortet. Det är kanske ingen nyhet som behöver kommenteras, men jag konstaterar ändå att Anitra får lära sig att köra försiktigare. Bor man på landet (som hon nu gör) är man nästan helt beroende av sitt körkort.

Sökes

Madicken teolog söker präster och diakoner som vill jobba på Hultfredsfestivalen 14-16 juni. Hör av er till henne om ni är intresserade.

Hrm. Studerar bilden Madicken lagt upp på sin blogg. Nog för att de ställt upp husvagnen i det högkyrkliga Växjö stift, men VAD är det för liturgiskt moment de utför med lampan?

Man måste inte vara lycklig jämt

Läser dagens SvD om ungdomar som mår dåligt och kommer att tänka på att Johanna Almer, jämställdhetskonsult och prästvigd en gång pratade om att problemet är att vi tror att vi måste vara lyckliga hela tiden. Några råd från henne.

Var varsam mot din kropp, särskilt när själen värker.
Se på dina misslyckanden och din feghet med ömhet,
bara så blir man modig.
Var rädd om dina vänner,
särskilt de som är mycket yngre än du och de som är mycket äldre än du.
Sök hjälp när du mår dåligt!
Man måste inte vara lycklig jämt!

Pingtips


Fröken Förster tipsar om denna tjänst. Smart!


Andra bloggar om:
,
,

Dagens skoj

Sweden - The Snabbmat Nation!

lördag 28 april 2007

Bra!

Den bloggande biskopen Tony Guldbrandzén imponerar. SvD berättar att Härnösands stift nu avbokar rum hos hotellkedjan Scandic i protest mot att biblarna tas bort.

Svenska kyrkan är ingen liten organisation. Vi märks och kan påverka. Sedan tidigare finns en policy på kyrkans riksnivå att inte boka hotell med porr i teveutbudet. Denna policy borde vara möjlig att ta också på stifts - och församlingsnivå, och Härnösand är ett föredöme.

Jag brukar rekommendera länken till ROKS guide till porrfria hotell.

"För att hotellet ska certifieras som porrfritt får det inte ha några tevekanaler som erbjuder pornografiska filmer, varken i standardutbudet eller i utbudet för betalteve. Allt fler hotell väljer detta som självklar policy, och idag har fler än 500 hotell certifierats som porrfria."

Barn och cigarettfimpar hör inte ihop

I gårdagens Skaraborgs Läns tidnings skrivs om förskolan Duvan i Skara som deltagit i en av Håll Sverige Rents skräpplockardagar. Det brukar förskolan göra, man är nämligen miljöcertifierade sedan 1999. Bilden visar små knattar iförda reflexväst och soppåsar - på vägen till det lokala dansstället Fokus.

Visst är det bra att barn lär sig att inte slänga skräp, men att förskolebarn fnattar runt i dikena och plockar skräp (inklusive cigarettfimpar, ölburkar eventuellt impregnerade av överförfriskade nödiga skarabor) tycker jag är ofräscht och dessutom orätt, även om det är i undervisningssyfte. Det är kommunens ansvar och uppgift att hålla rent. Barnen kan träna på renhållning genom att konsekvent städa undan efter sig själva.

fredag 27 april 2007

Vad upplever du som viktigast för dig i gudstjänsten?

undrade jag här och 101 personer har (hittills) svarat. Reslutatet är inte helt oväntat:

Nattvarden 33%
Predikan 22%
Syndabekännelsen 9 %
Psalmer 7%
Välsignelsen 6%
Musiken 5%
Bibeltexterna 4%
Tystnaden 5%
Gemenskapen 4%
Liturgin 3%
Böner 2%
Ljuständning 1%

Det är svårt att veta om resultatet speglar ett tvärsnitt av befolkingen, eller om ni som röstat är mer frekventa gudstjänstbesökare än andra. Jag hade nog förväntat att momentet Ljuständning skulle få fler röster. Spännande, och tack!

Helle Klein om tro och tradition

Läs hennes krönika om Ulf Ekmans ekumenik och flirtande med pingstkyrka och högkyrklighet. Ekmans skickade svar som Helle publicerar på sin blogg.

torsdag 26 april 2007

Fick följande tanke av Blygers kommentar till detta inlägg:

Allting kan hamna i en predikan,
ty predikan bör handla om människan och Gud
och deras längtan efter varandra.

Det är väl det som är livet:

Gud blåser sin livsande i mig
i hundar, tomatplantor och lövsångare

och jag spanar efter vindens ursprung.

onsdag 25 april 2007

VilaNär jag var ute och fotade rädisorna kunde jag såklart inte låta bli att få med hundarna också.

Tisdagstema: Rörelse

Rädisorna kommer inte att vara klara till första maj, men otroligt tidigt ändå.

Vilka förebilder dom är. Vill inte alls vara i mörkret, utan strävar efter rörelsen uppåt, mot ljuset.

Uppdatering: Rätt ska vara rätt. Det är naturligtvis inte rädisorna jag la upp utan salladen. Man ser också på bilden att jag slarvat med vattningen, men det är åtgärdat nu. =)

tisdag 24 april 2007

Dagens skoj #2

Nu när det är så allvarligt i inrikespolitiken får jag kanske bjuda på en tillbakablick på valrörelsen 2006, nämligen...

några highlights från Unika partiets valplattform

1. Om elmarknaden: "Svenska hushåll har råkat ut för en djungel av dyra elkostnader."
2. Om hatbrott: "Polisen har fått uppdraget att behandla hatbrotten beskedligt och inte diskriminera syftet med, till exempel, en misshandel."
3. Om arbetsmarknadspolitik: "Politiker har inte insett värdet i generationsskiftena."
4. Om ungdomar och betalningsanmärkningar: "Inte ska kronofogden behöva lösa dessa människors steg in i vuxenvärlden."
5. Om en bra start i livet: "Alla barn som föds i Sverige som svenska medborgare ska få 100 kr i månaden till 18 årsdagen insatta på ett eget konto i valfri bank."
6. Om bostadsbidrag: "Då samhället har utvecklats så att ungdomen sträcker sig är längre än tills fyllda 30 år..."
7. Så löser vi bostadsbristen: "Pensionärer som ger upp en hyresrätt bör automatiskt få plats i ett äldreboende. Inte enbart har detta värde för den äldre människan, utan lösgör värdefulla bostäder och skyndar på bostadsmarknaden."
8. Om kommunal tillsyn av fritidsgårdar: "Det är viktigt att det finns en kontroll av verksamheten, så kommunens överinseende över verksamheten är viktig."
9. Om integration: "Idag slösas det kollosalt med samhällsresurser då man förnekar invandrares möjligheter att använda sina utbildningar och yrkeskunskaper. Utarbeta tester tillsammans med, till exempel, Ingenjörs - och Läkarförbundet så att de kan bli så enkla och smidiga som möjligt."
Och det ligger kvar på nätet.

Dagens skoj

Alexandra dansar hulahula

Motioner till landsmötet (fp)

Birgitta Ohlsson har författat ett antal motioner som bland andra jag medundertecknat. Här är sammandragen:

Rätten till nattdagis bör skrivas in i skollagen

God barnomsorg med minskade barngrupper, pedagogiskt utbildad personal samt allmänt hög omsorgskvalitet är en nyckel för att våra barn ska kunna utvecklas, föräldrar ska kunna förvärvsarbeta och även kvinnor göra karriär. Även föräldrar med obekväma arbetstider ska kunna garanteras att få tillgång till detta. Denna service är vanligen kostsam, men nödvändig i ett samhälle där alla inte arbetar på traditionella arbetstider eller där alltfler föräldrar är ensamstående.

Enligt Skolverkets undersökning 2005 erbjuder ungefär varannan kommun barnomsorg under kvällar, nätter och helger. I 60 kommuner finns efterfrågan, men inga nattdagis i bruk. Men denna möjlighet att finna ett fungerande nattdagis varierar stort i dagens Sverige. Huruvida kommuner ska vara skyldiga att ordna barnomsorg även på kvällar, helger och nätter avgörs av Regeringsrätten.

(fp) ska verka för att en lagstiftning motsvarande den svenska sexköpslagen införs inom den Europeiska unionen

I Sverige beräknas 25 000 män uppsöka prostituerade varje år. Prostitution är en form av kvinnoförtryck som ytterst handlar om tanken att kvinnans sexualitet kan köpas och ägas. Det innebär en grov kränkning av allas rätt till den egna sexualiteten. En aktiv och uppsökande socialpolitik tillsammans med en lagstiftning som kriminaliserar kunderna är några medel för att bekämpa prostitutionen.

(fp) ska verka för att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo - och heterosexuella kvinnor sammanboende i par
Familjebegreppet har utvidgats genom åren. I juni 2005 kom ett lagförslag att öppna för donatorsinsemination för lesbiska par, och nu bör även ensamstående kvinnor inkluderas i denna lagstiftning.

Förmågan att ge ett barn kärlek, trygghet, omsorg och respekt sitter inte i en persons sexuaella läggning, kön eller partnerrelation utan in individens individuella förmåga att vara en bra förälder. Ingen ska behöva bli diskriminerad utifrån sin relationsstatus på detta fält.

(fp) förespråkar den tredelade föräldraledigheten med en öronmärkt del till vardera förälder samt en som kan förfogas fritt.

Den folkpartistiska idén pappamånaden har lett till att de allra flesta pappor i någon mån är hemma med sina barn, men utvecklingen går fortfarande sakta och 2004 togs fortfarande 83 procent av alla föräldrapenningsdagar ut av kvinnor.

Det är nu därför dags för Sveriges liberaler att gå vidare för att öka pappornas deltagande i familjen, stärka barnens rätt till sina bägge föräldrar och förstärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den ojämställda föräldraledigheten är ett problem som den politiska borgerligheten inte längre kan gömma i skenbart fria val eller familjens helighet.

Målet bör självklart vara att män och kvinnor delar lika på föräldraförsäkringen och för att komma närmare det målet uppmanar vi folkpartiet inför partiets landsmöte i augusti att ta ställning för en tredelning av föräldraförsäkringen. 130 dagar per del varav två delar är öronmärkta till vardera förälder och den tredje får hanteras fritt av föräldrarna och kunna föras över på en morfar, farmor eller annan barnet närstående person.

(fp) ska verka för att kommunarrest ska kunna införas i grova fall av kvinnofridskränkning

I TV 4-dokumentären ”Kvinnomord” ur serien ”Sverige, Sverige, fosterland” som sändes precis inför riksdagsvalet 2006, framgår att uppemot 70-talet kvinnor mördats av sina makar, pojkvänner eller sambor sedan förra valet 2002. Varje år mördas i Sverige i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har eller har haft ett nära förhållande med. I 85 procent av fallen med dödligt våld mot kvinnor är brottsplatsen det gemensamma hemmet. Samhället visar gång på gång att vi inte ens klarar att skydda de allra mest utsatta kvinnorna.

Gärningsmän som upprepat bryter mot besöksförbud ska obligatoriskt förses med elektronisk fotboja. Även livvaktsskydd kan behövas i oerhört svåra fall där gärningsmannen är känd och kontinuerligt sprider terror. I riktigt grova fall av våld mot kvinnor, så kallad grov kvinnofridskränkning, där besöksförbudet kränkts ständigt borde kommunarrest kunna införas för misshandlande män. Mannen ska inte tillåtas att bosätta sig i samma område som kvinnan. Kvinnans trygghet och frihet från rädsla ska gå före förövarens frihet.


Rätt att välja medicinsk abort

Rätten för kvinnor att kunna välja när, var och hur de vill sköta sin fertilitet och sexuella samt reproduktiva hälsa är grundläggande för kvinnors rättigheter. Denna rätt innefattar också att kunna genomföra sin abort och få det såväl medicinska som psykiska stöd hon själv upplever att hon behöver. Enligt svensk lag har abortsökande kvinnor rätt att välja mellan kirurgisk och medicinsk abort fram till den nionde graviditetsveckan. Detta är gränsen för när man kan göra en medicinsk abort. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort (SOSFF 2004:4) står att ”när kvinnan har bestämt sig för abort bör den utföras snarast möjligt”. Samtidigt växer abortköerna på sina håll i Sverige. Även när en kvinna väl tagit beslutet att genomföra en abort kan hon få vänta åtskilliga veckor, vilket gör att en medicinsk abort omöjliggörs på grund av att hon passerat den utsatta tiden. Detta är inte acceptabelt. Kvinnor måste garanteras tillgång till medicinsk abort. Barnmorskor bör därför ges möjlighet att sköta dessa medicinska aborter.


Andra bloggar om: , ,
intressant

måndag 23 april 2007

Dagens citat

- Hon är en ung kvinna med två små barn. Då är det inte lämpligt att bli partiledare."

Marit Paulsen till TT om varför Jan Björklund är rätt person till ordförandeposten. Man häpnar. Björklund har också två små barn hemma. Fredrik Reinfeldt har tre barn under femton år. Göran Hägglund har två tonåringar. Med opinionsbildare som Paulsen är det inte svårt att förstå att individuell föräldraförsäkring och kvoterade VAB-dagar behöver införas.

Men det värsta är att Paulsen inte redovisar kalla fakta när hon dissar Cecilia. Utan endast en hänvisning till det skuldbeläggande von oben-aktiga "jag var minsann hemma i femton år med mina barn och har bakat sju ton kanelbullar och får ingen pension men jag är iiinte bitter" snacket om lämplighet.

Andra bloggar om: , ,
intressant

Källa: DN

Tilltvålat #2

Svårt att få tiden att räcka till på morgonen? Nu finns en ny möjlighet att ta påtåren i duschen utan att riskera att välta kaffemuggen över handdukar och morgonrockar.

Fyndiga thinkgeek.com lanserar nu duschtvålen med koffein. Tvåhundra milligram per dusch utlovas. Det blir ju minus mjölk...så har man sparat två kalorier. Amazing grace.

Birgitta Ohlsson!

Lars Leijonborg avgår vid landsmötet i höst, rapporterar SvD. Han kunde gärna suttit lite till, men som efterträdare föreslår jag Birgitta Ohlsson.

"Jag brinner för liberalism. Alla ska göra rätt för sig och respekteras oavsett om vi är kvinnor, bögar eller kommer från ett annat land. Det behövs mer solidaritet, feminism och öppenhet, men framförallt politiker som aldrig daltar med religiösa fundamentalister, diktatorer eller mansgrisar."

Andra bloggar om: , ,

Det största problemet...

med tevedebatter är att dom pratar i mun på varann så man inte hör ett ord. Antingen får programledarna börja jobba, eller så får gästerna prata en minut var i taget. Debattprogrammet från Umeå är ingen idé ens att försöka lyssna på, och varför Hakelius är expertkommentator på Kvällsöppet förstår jag inte. In med Hanne Kjöller, Birgitta Ohlsson och Maria Abrahamsson.

fredag 20 april 2007

Dagens fråga!

Vad upplever du som viktigast for dig i gudstjansten?
Musiken
Predikan
Bibeltexterna
Boner
Psalmer
Tystnaden
Nattvarden
Ljustandning
Valsignelsen
Liturgin
Gemenskapen
Syndabekannelsen
pollcode.com free polls

Dagens bild


tillägnas Blogge. Kan inte kommentera hos dig, men jag räknar med att du helt frivilligt utsätter dig för att besöka min blogg. =)

Svar på talFörmiddag med hushållsnära aktiviteter avhjälps med lyssning på världens bästa radiokanal, Radio Skaraborg. Alltid bra musik, trevliga programledare och nyttigt aktuellt från bygden. På fredagar sänds ett program som heter Svar på tal. Där får lyssnarna ringa in och ställa kluriga frågor om det mesta, sedan får lyssnare som kan svaret ringa in och berätta.

Idag fick vi lära oss att bär egentligen är en frukt, att ett hallon består av många stenfrukter och att ananasen är en blomma. En dam ringde in och lät hemskt bekymrad över ett skatbo som avstannat i bygget. En ensam skata sitter i ett träd brevid - kan det vara så att livskamraten avlidit, och i så fall, kommer den efterlevande att vara ensam resten av livet nu?

Jag blir alldeles varm i själen av den vänlighet, hjälpsamhet och välvillighet som finns hos folk. En Rolf ringde genast in, hade kollat i flera av sina fågelböcker och kunde meddela att yngre skator visst kan bilda par på nytt. Vilket engagemang!

torsdag 19 april 2007

Läst: Nu vill jag sjunga dig milda sånger av Linda Olsson

Det här är en mycket vacker liten bok om de två kvinnorna Veronika och Astrid, deras liv och drömmar och vänskapen som växer fram mellan dem. Gamla sorger, tragedier, hemligeheter, smultron som skördas och boken som skrivs.

Rekommenderas varmt!


ISBN10: 9100114081
ISBN13: 9789100114084

Köp den hos adlibris.se

A propos Scandic och biblarna #2


Humanistkitet som lanseras av förlaget Tro & Tänk. Fyndigt!

Bild: Daniel Astgård

onsdag 18 april 2007

Dagens citat

"Jag har upptäckt att mängden folkilskna tanter som arbetar inom kyrkan är fler än jag befarat."
Ohh. Jag förstår inte alls vad Blyger menar. Jag som trodde att alla vi i kyrklig tjänst var snälla. :)

A propos Scandic och biblarna


ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) har sammanställt en katalog över porrfria hotell.

Hur tänkte ni nu?

Den s k Alexandramannen, Atheer Al Suhairi, som lurats på nätet och begått övergrepp mot 58 flickor, får sitt straff sänkt till 10 år i fängelse plus utvisning. Hovrätten konstaterar att hans brottslighet medfört att ett stort antal flickor blivit kränkta, skriver DN. Intressant ordval här, vet inte om det är från protokollet eller ett referat, men det är HAN som har kränkt. Skyll inte på brottsligheten.

Men iallafall:

Rättens bedömning är vidare att det finns risk att mannen skulle fortsätta att begå brott om han tillåts stanna i landet. Hovrätten har därför bestämt att Atheer Al Suhairy ska utvisas för alltid.
Gott, men hur ska han hålla sig ifrån brott genom utvisning? Med hjälp av internetuppkoppling och snuskig fantasi kan han begå brott från var som helst.

Varför inte ge honom ordentlig rättspsykiatrisk vård i stället? Insiktsterapi? Samhällstjänst i form av hästgödselmockning i ett helt läns ridskolor som ursäkt till dessa tjejer - som säkert är många fler än femtioåtta.

Andra bloggar om: , ,


intressant

Dagens musiktips


Jane the Band!

tisdag 17 april 2007

Sociala föräldrar ibland viktigare än biologiska

Kolla in tigerungen som adopterats av dvärgpinschertiken. SVD:s webbteve

En fråga om bibelsyn

I princip alla teologiska kontroverser på min blogg sedan starten för två år sedan grundar sig i att vi har olika syn på Bibeln. Här följer en enkel guide, så att den intresserade kan orientera sig.

1. Fundamentalistisk bibelsyn. Även kallad biblicistisk. Anser att hela bibeln är normerande för alla tider och kulturer, om det i bibeltexten inte sägs annat. Eller om det är rent uppenbart att utsagan är metaforisk eller poetisk: till exempel tror fundamentalisterna inte att Jesus bräkte även om han kallas Guds lamm. Man ser bibeltexten som att det är som om Gud själv hade skrivit, dvs verbalinspiration.
Dessa är kritiska till den akademiska bibelvetenskapen och textkritiken.

2. Konservativ bibelsyn. Delar av Bibeln anses vara pålitlig. Delar av Gamla testamentet ser man som rent historiska, medan Nya testamentets utsagor är autentiska. Enskilda detaljer kan alltså vara fel, men Gud står bakom texten helt och hållet.

3. Liberal bibelsyn. Personer som traderat och skrivit texterna har fått uppenbarelsen av Gud, men därmed inte sagt att bibeltexten är Guds uppenbarelse. Texterna vittnar om erfarenheter av och med Gud. Bibelvetenskapen ses som komplement, ett sätt att få reda på texternas ursprung. Bibeln tolkas genom övergripande principer, t ex Jesus som centrum, kärleken, livet, godheten, medmänskligheten. "Bibeltexter som står i motsättning till dessa principer tillmäts som mindre normerande än det som överensstämmer med principerna", skriver Kajsa Ahlstrand.

Det här är intressant. Flera frågor följer.
Hur förhåller man sig till rena sakfel? (Man tar hänsyn till dem.)
Är hela Bibeln verbalinspirerad, eller bara vissa delar? (Ja, hur ska man kunna veta det? Handlar om tro. Min tro är att människor inspirerade av Gud ligger bakom texterna.)
Vem bestämmer då vilka delar som inte är det? (Hur de konservativa bestämmer det, vet jag inte.)
Är Gud med även i översättningsarbetet? (Säkert. Gud är alltid med oss.)
Kan vem som helst förstå bibeltexten, hur mycket måste man veta om tillkomsthistoria, historiska och sociala förhållanden då texten kom till? (Bakgrundsinformation är mycket bra att ha! Vissa delar av bibeln kan vara mycket svår att förstå utan denna.)
Har vissa texter större betydelse än andra? (Ja. Själv menar jag att Jesusorden har störst betydelse. Somligt har ingen uppbygglig funktion alls, t ex våldsskildringar, levnadsregler för Israels folk samt släkttavlor.)
Ska man ta hänsyn till 1900/2000-talets forskningsrön? (Ifråga om etiska och medmänskliga bedömningar, ja. Och jag tror inte att den antika världsbilden fungerar ens för den mest envetne fundamentalist, egentligen. )
Kyrkans tradition? (Till dels. Men visst förtryck måste vi göra upp med, t ex slaveri, förtryck av kvinnor, hbt-personer) Osv..osv...

Andra bloggar om: , ,
Intressant

Uppdatering: Den här har ni nog sett förut. Dök upp hos Jinge idag.

Dagens musiktips

Nu musik av och med Laleh.

Dagens citat: Ja till homoäktenskap

"Svenska kyrkan bör bejaka den statliga enmansutredaren Hans Regners förslag om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Min övertygelse är att det inte existerar några hållbara teologiska skäl mot samkönade äktenskap. Bibeltexterna känner inte till samkönade äktenskap av det enkla skälet att sådana ej förekom när texterna skrevs.

Men: ett livslångt förbund i trohet och kärlek mellan två personer, bör kunna omfatta särkönade likaväl som samkönade par. Kan kyrkan välsigna partnerskap, kan kyrkan också kalla partnerskap äktenskap.I kyrkans historia har äktenskapet setts som en ordning instiftad av Gud. Före andra världskriget integrerades detta synsätt i en lära om orubbliga skapelseordningar. Snart inkluderades även "folk" och "ras" som delar av Guds skapelseordningar. Efter kriget skedde en uppgörelse med detta synsätt. Guds skapelseordningar är uttryck för Guds kärlek till människan och måste förstås utifrån tanken på en pågående skapelse (creatio continua). Ordningar får färg och form utifrån den faktiska verkligheten. Men allt skall ses med kärleken som överordnat riktmärke. Allt sammanfattas i kärleken.

När debatten om kvinnliga präster stod som hetast ansågs att kvinnor kunde utbilda sig teologiskt och i praktiken utföra åtskilliga av prästens uppgifter. Men de fick inte kallas präster. Historien ekar. Det borde aldrig i kyrkan vara vokabulären som styr. Får kyrkans egen lära om kärlek avgöra, är det svårt att förstå motståndet mot en könsneutral äktenskapsbalk."

Martin Lind, biskop i Linköpings stift och högt uppskattad av bland andra mig, replikerar på DN Debatt.

Andra bloggar om:
, ,

intressant

måndag 16 april 2007

Dagens skoj

Johan Glans - tips från coachen 2

Hundar och choklad

Med anledning av DN-artikeln om antideppmedicin och hundar, skrev jag att choklad är farligt för dessa djur. Bra för deppiga människor är ju bananer, choklad och varm mjölk, eftersom det är bra för serotoninbalansen. Frågan är vad i chokladen som är farligt.

Signaturen M skrev:

Angående hundar och choklad ... jag trodde att det berodde på att hundar är känsliga för kadmium, som ansamlas i kakaon från jordarna den växer på.
Det måste man ju ta reda på, så jag surfade in på Giftinformationcentralen där det framgår att boven är kakaon som bland annat innehåller det koffeinliknande ämnet teobromin.

"Symtom kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symtom tillstöta.

Mörk choklad innehåller c:a 5-15 mg teobromin /g choklad. Ljus choklad innehåller c:a 2 mg teobromin /g choklad. Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Mer än 20 mg teobromin /kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund."

Då så. Nu var ju inte matte min kopp precis i skolan, så jag kollar på Hundsport som räknat ut:

"Översatt till mer lättbegriplig mängd innebär det att en normalstor (100 gram) ljus chokladkaka kan döda en dvärghund och förgifta en hund upp till retrieverstorlek. Samma mängd av den mörkaste chokladen kan förgifta en hund av vilken storlek som helst – även en sankt bernhardshund. Den kan vara dödlig för en hund av storlek som en cocker spaniel. Upprepad förtäring ger kraftigt ökad risk eftersom hundar bryter ner teobromin långsamt. Arton timmar efter intaget har bara halva mängden lämnat kroppen."

Tänk på det nästa gång du delar en schweizernöt med din lille kompis.

Lugna ner oss


Läser i DN om läkemedelsföretaget Eli Lilly som utvecklat en medicin mot separationsångest hos hundar. Reconcile är namnet och är en tuggprodukt med Prozac i. Prozac är alltså en antidepressiv medicin som ska lugna hundar som inte klarar av att vara ensamma hemma. Hundar är flockdjur, därför måste de tränas redan som valpar att vara ensamma. Att ha två hundar fungerar ofta väldigt bra.

Nu tror jag inte att speciellt många nappar på hund-Prozac. Men frågan är hur väl man forskat om antidepressiva medel på djur. Hundar har ett annat serotoninsystem än människor - det är därför man aldrig ska ge en hund choklad.

Redan tidigare finns läkemedlet Clomical, som Aftonbladet skrev om 2002.

- I princip tycker jag att det är fel. Oftast är det ägarens beteende som måste förändras, säger Kerstin Malm, hundexpert och etnolog vid Skara lantbruksuniversitet.

- Det går inte att helt fördöma antidepressiva piller för djur, det kan vara bra i en övergångsperiod men då i samband med träning och terapi, säger Lotta Gunnarsson, veterinär på Agria.
Hon tror att vi i dag ställer alldeles för höga krav på våra djur. En hund kan man inte lämna ensam för länge oavsett hur mycket läkemedel vi proppar i dem.


Trollhare bloggar bra. Banal också.

Bilden: Våra hundar Felix och Mozart, som inte får annan medicin än ExSpot mot fästingar. Fästingar finns ofta i diken, och där vill hundar ofta gå. Inte så konstigt, det är svalt där och hundar avkyler sig genom trampdynorna. Visst känns det konstigt att det var snö för en vecka sedan?

Uppdatering: När jag var ute och hämtade tidningen stannade jag och kollade på den nyutslagna forsytian och kom på grundproblemet. Tääänk om vi människor kunde behandla oss själva lika väl som vi (försöker) behandla djuren. Tänk om vi kunde inse att vi ibland är trötta, ibland är sjuka, ibland är ledsna, ibland livskrisar.

Men vi kämpar på. Vi tar alvedon om vi har ont, prozac om vi är ledsna, koffeintabletter om vi är trötta, stilnoct om vi är pigga på fel tid. Fy sjutton. Är det verkligen så livet var tänkt? Alla vi som inte fuskar med VAB, sjukförsäkring och annat, ska vi inte kunna vara människor av rädsla för att anses som snyltare eller för att regeringen nu vill sätta åt snyltarna?

Det vore nog bra för både hundar och människor om vi lugnade ner oss lite. Och en människa kan inte vara själsligt ensam hur länge som helst, oavsett hur mycket läkemedel vi proppar i den.

lördag 14 april 2007

Talang 2007

Jag tyckte det var synd att The Bläckfisks inte fick sjunga färdigt innan Bert och dom andra i juryn stoppade dem. Annars är Talang 2007 ett småtrevligt program. Vill man se mer The Bläckfisks finns dom naturligtvis på Youtube.

fredag 13 april 2007

Dagens citat

"Det bör vara känslan av helighet i kärleksförbundet som är avgörande."

Clarence Craaford, psykiater, imponerar i sin debattartikel om homosexuella och adoption i dagens SvD. Jag önskar att det där med att se heligheten i människan kunde få större genomslagskraft i Craafords egen bransch. På Bloggen Bent bloggas bra.

Tidigare bloggat om hbt här.

torsdag 12 april 2007

Tilltvålat

Näringslivet sponsrar idrotten och Malmös damfotbollslag heter numera LDB Fc. Menvadå, det är väl inget nytt. Axaj har ju funnits länge.

Tisdagstema

Veckans tema är skyltar. Här är en som jag själv tillverkat här. Tidigare bloggad här som dagens bantningstips.

Kpm igen

Andreas Karlgren har lämnat följande kommentar till detta inlägg om Missionsprovinsen:

"Hej!Trevligt att du är så aktiv på internet. Tänkte bara fråga hur de ligger till med din syn på läran om kyrkogemenskap. I evangelisk-lutherska sammanhang har man ju ofta menat att bruten kyrkogemenskap p.g.a. ordningsfrågor är en synd mot Gud. Ser du det på något annat sätt? Eller är kvinnoprästfrågan en lärofråga för dig? I sådan fall är min fråga hur du ser på ex. Borgåöverenskommelse."

Karin svarar: Trevligt att du tycker det är trevligt. Jag tar spjärn mot bekännelseskriftens tes att det är nog att vara enig ifråga om evangelii lära och sakramentsförvaltningen. Frågan om tillträdet till prästämbetet har med kön att göra eller inte är ingen lärofråga utan är en ordningsfråga. I de ekumeniska gemenskaperna, t ex Borgåöverenskommelsen (överenskommelse mellan kyrkorna i den sk Borgågemenskapen: lutherska kyrkor främst i Norden och Baltikum samt anglikanska kyrkor på de brittiska öarna), finns skillnader utan att det behöver vara en synd mot Gud. Vissa frågor handlar snarare om kulturella (och etniska) yttringar snarare än teologiskt motiverade handlingssätt.

Ofta har motståndare till prästvigda kvinnor och nu också hbt-personers rättigheter argumenterat med hänvisning till försvårande av relationer till andra kyrkor. Men som jag uppfattar det kan ekumeniska hänsyn inte vara överordnade de teologiska överväganden Svenska kyrkan á lá teologisk kommitté, läronämnd, biskopsmöte, kyrkomöte gör.

Andra menar att kyrkan inte ska ta intryck av omvärlden. Men tänk om Paulus skulle ha dissat båtkommunikationen, om Luther hade dissat boktryckarkonsten, eller om vatikanen dissat automobilen? Eller om vi inte skulle använda oss av internet? (Hemska tanke.)

Hoppas jag skrivit tydligt nog - fråga annars igen.

Tillgängligt

Att det går inte att kontrollera all information som sprids, har Sudans president Omar al-Bashir fått erfara, nu när hela världen via Google Earth kan ögonvittna de systematiska övergreppen mot civilbefolkningen i Darfur (200000 dödade och 2,5 miljoner människor på flykt, enligt Amnesty).

Google ger sig in i världspolitiken och Darfur blir därför uppmärksammat. Bra. SvD
Ladda ner

onsdag 11 april 2007

Highlights från påskvandringarna 2007

1. Barnen följer efter Jesus in till Pontius Pilatus. Pojke, ca 4 år, utbrister kaxigt:

"Vi är små, men vi är många!"

2. Utanför Pontius Pilatus dörr. En vuxen frågar om någon kan läsa vad det står på dörren (dvs "Här bor Pontius Pilatus"). Flicka, ca 4 år, utbrister förskräckt:

"Jag kan! Det står "Hugg ner Jesus!"

3. Maria (spelad av bloggägaren) sitter och gråter vid Golgata. Pojke, ca 4 år, utbrister strängt:

"Lugna ner dig!!"

4. Jesus kommer tillbaka till barnen vid graven. Flicka, ca 4 år, utbrister övertygande:

"Jesus, vi försökte faktiskt rädda dig så gott det gick!"

5. Efter påskvandringen, vid det obligatoriska saft- och ballerinakexfikat. Pojke, ca 4 år, utbrister nöjt:

"Det här var en riktig Ninjafest!"

Dagens musiktips

Lyssna här!

Länktåget

1. Klistra in texten i ett nytt blogginlägg. Precis innan den kopierade texten skriver du ett ort stycke där berättar om listan och länkar till den bloggaren som lade till dig på listan. Det här är viktigt eftersom det därmed inte skapas duplicerade inlägg. Eftersom någon också lade till dig på listan torde det inte var för mycket begärt att bjuda på en extra inlänk till den personen. 2. Ta listan under ♥Mina 3 tillägg♥ från bloggen som lade till dig och lägg till dem under rubriken ♥Originallistan♥. Känn dig fri att ändra länktexten till din egen blogg för att få varierade nyckelord i dina kommande inlänkar.3. Lägg själv till max 3 st bloggar under ♥Mina 3 tillägg♥4. Kontakta de som du har lagt till och be dem göra samma sak.

Originallistan:
Millans bak: mycket gott
Miss Sophie: en förvirrad höna
Dolcevita:tjejsajt
Äta bör man: god mat
Cutwalk: frisyrblogg
Frisörguiden:frisyrer
ManligtCarolangel: en blogg om allt möjligt
Christina: skriver om mat, kryddor, örter: Har hur många fina och goa´ recept.
Annelie:skriver om allt möjligt. Livet, familjen, fina matrecept.
Carina:skriver om utbildning, pyssel-allt möjligt.
Livet efter:Skriver om livet före och efter hennes ögonsjukdom
Beckfjell1:Föredetta missbrukare som skriver om sitt liv idag
Sussibussi: Fyrabarnsmor som skriver om sin vardag
Theas rum:Tvåbarnsmor skriver om inredning och sin vardag
Whiskyochchampagne:Skriver om allt från sitt vackra hus till barn och mat
Hannajos: Trebarnsmor som älskar kläder, brottning och inredning
Mariakoden: mycket humor från stort hjärta och mycket snyggt att se på.
Medaljongen: härlig inspiration från ett smakfullt hem, där rara Maria med familj bor.
Kol och krita: snygg blogg med fina inspirarande bilder som ofta är helt i min smak.
Tinaminastina: En trebarnsmamma med ett härligt hem, varm och närvarande.
Cinamedmera: Småbarnsmamma med pyssellust, har två härliga killar som gärna är med på kort.
Petra: Generös med bilder på sig själv och familjen
Perlan: Inspirerande blogg som uppdaterar ofta och bjuder på fina bilder! Pernilla är en glad o go bloggkompis!!
artefact:Blogg som ger mersmak vad gäller design och konst på ett personligt vis!
Saravillfara: Inredningsblogg som man blir beroende av!!
Frida Björklund: En underbar bloggtjej som gör underverk med kameran. Av hennes bilder får man gåshus!
MrsMalinski: En Örebro tjej med mycket humor och en alltid lika rolig och inspirerande blogg!
Camilla: Camilla har en otroligt bra inrednings smak och allt hon gör blir till guld!
Annas oklarheter och insikter: En fantastisk fotograf som numera är kändis i ett flertal tidningar. En tjej med sådan skön humor!
Flitiga myran: Även hon en fantastisk fotograf som gör intressanta inlägg om resor, kultur och inredning. Moder Cosas som inspirerar till det mesta!
En mammas dag: Mamma till lilla Astrid som gör så fina collage så man häpnar, alltifrån goda recept, inredning, mode och barn.
Living by W: Weronica gör jättesnygga collage samt att hon har järnkoll på mammalyx, härligt!
Fastfoodlovers: Nog för att jag gillar snabbmat men det är de fantastiskt roliga texten som fick mig fast! I like!
Camillas lockar: En djupdykning i livet som mamma, underhållande skriven med glimten i ögat. Mammor kan!
Emmas designblogg: En personlig inredningsblogg som drivs av driftiga Emma som är full av idéer och kreativitet när det gäller att utveckla sin sida.
Saker som händer: Minnas illustrationer får mig alltid att smila stort! En duktig illustratör med det lilla extra!
Evas mammaliv: En mammablogg väl värd att titta in på. En mix av stort och smått i en mammas värld.
Annica Tiger: Tankar och funderingar och ett fenomen i bloggsammanhang
Karin Långström Vinges blogg: HBT-vänlig prästblogg
Hedgehog in a storm: Rolig blogg om allt mellan himmel och jord

Mina tre tillägg:

Madicken - teolog: Kvinna, mamma, maka och präst
Trollhare: the bunny, the myth, the legend
Älskade dumburk: allt om teve

tisdag 10 april 2007

Dagens skoj 2

Inget för känsliga bloggläsare!

Dagens skoj

Anställningsintervju - Kvarteret Skatan

Bloggtips

Tipsar om en blogg som ramlade in i min mailbox igår. Läste och blev helt varm i själen av följande text:

"Jag började arbeta i psykiatri och har prövat allt från akutpsykiatri, psykosavdelning till öppenvård. Under hela denna resa har jag förstås undrat ööver vad det är som skapar människors djupare svårigheter. Jag har också ägnat åtskilligt med tid åt att fundera över vad som fungerar inom behandling och bemötande. Jag har passerat de flesta etablerade teorierna som förklarar uppkomsten av psykiska och sociala problem och vad som är verksamt som behandlingsmetod. Jag har under åren stött på åtskilliga trender och koncept i branschen. De allra flesta är aktuella bara ett litet tag och ersätts snart av nya "revolutionerande" metoder.

Jag har dock genom åren återkommit till tron på en och samma enkla "metod" som mer är ett bemötande, ett förhållningssätt än en behandlingsmetod. Det uttalades av en lärare jag hade i början av 90-talet. En lysande lärare, en "stor" människa och utrustad med en oerhörd empati. Det var något fulländat över honom. Han brukade säga till oss elever på kursen jag gick: "jag har inga stora krav på er när ni går ut i praktik, ni behöver inte bota folk, men jag hoppas att ni är lite hyggliga med patienten och fråga er gärna: skulle jag vilja bli vårdad av mig själv "."

Bloggen heter Socialt arbete, om socialtjänst och socialpsykiatri ur ett chefs- och konsultperspektiv.

måndag 9 april 2007

Läst: Snabba cash av Jens Lapidus

Det här är boken som skildrar livet bakom kvällstidningsrubrikerna, skulle man kunna säga. Det som förenar (somligt) folk på Stureplan och den organiserade brottsligheten är - kokain. Boken skildrar killen JW:s karriär från svarttaxichaufför till knarklangare, allt för att fixa snabba cash så han får råd att vara ute med kompisarna på krogen.

Jorge är latinon som med både känsla och kyla tar sig fram i knarkdjungeln. Mrado är torpeden som någonstans längtar efter ett vanligt liv. Och över alla står jugoslavmaffians okrönte kung som försöker sätta skräck i alla.

Boken är suverän. Visserligen tröttsamt med all knarkmatematik - det är mycket gram och priser - men Lapidus mejslar fram personligheter, tankarna och drömmarna om ett annat sätt att leva. Den ene tänker att om han hade haft ett ICA-kort hade han varit en bra pappa. Den andre kämpar för att ta sig ifrån ICA-världen för att istället handla på Östermalms saluhall varje dag.

Rekommenderas varmt!

ISBN10: 9170014531
ISBN13: 9789170014536

Köp den hos adlibris.se

Andra bloggar om:
,

söndag 8 april 2007

Jobbigt kul

Det är inte särskilt ofta jag blir provocerad av tidningen Damernas värld, men i nr 5/2007 finns en artikel om trädgårdsskötsel som känns ovanligt fånig. Utgångspunkten är att vi gått på trädgårdsmyten som Voltaire gett upphov till genom sin roman Candide, där man uppmanas dra sig undan världens vedermödor för att "odla sin trädgård."

Därför längtar folk efter härliga trädgårdar, men artikelförfattaren konstaterar att det kommersiella odlingsspråket inte stämmer med verkligheten. För en trädgård a la Provence- Toscana gör sig inte självt, det krävs hårt arbete, tid och pengar för att nå åtminstone halvvägs.

Och vad är problemet? Visst är det jobbigt att gräva, kratta och rensa, men resultaten blir bättre än aldrig så många timmar på gymmet, ty resultatet av tio minuter på stegmaskin ger inga fuchsior.

Så menar man att det är dyrt. Och visst lägger jag ner några lök om året på lök & co. Men för en tidning som tipsar om femtio gram kräm för åttahundra spänn kan ett lökjärn för trettioåtta inte vara några problem.

Till sist: Damernas värld försöker sig också på lite genusproblematisering - trädgårdsarbetet har alla förutsättningar att bli en kvinnofälla

"Se upp för tips som att anlägga det lilla medelhavsmysiga kryddlandet så
nära köket som möjligt. Köksnärheten pekar nämligen ut var kryddodlerskan
förväntas tillbringa resten av tiden, den hon inte pysslar i trädgården. "

Så antifeministiskt. Jag väljer själv vart jag vill anlägga mitt kryddland. Och det är urpraktiskt att bara gå några meter och klippa av några gräslökstrån eller dillknippen. Klimatvänligt? Bara förnamnet.


Andra bloggar om:

Knivskarp argumentation...?

"När man sätter denna typ av böcker i händerna på sökare, på en kurs om kristendomens grunder, så måste man väl rimligen uppfatta bokens innehåll som relevant."

Birger Schlaug har varit på alphakurs och läst den rekommenderade kurslitteraturen, i det här fallet CS Lewis Kan man vara kristen?, där förutom att pläderas för dödsstraff skrivs:

”Tänk på att vi kristna tror att människor lever i evighet. Vi får döda om det är nödvändigt, men vi får inte hata eller gilla att hata. Till och med när vi dödar och straffar måste vi försöka känna på samma sätt för fienden som för oss själva – önska att han inte vore så hemsk, hoppas att han någon gång, i denna värld eller nästa, blir botad. Det är vad Bibeln menar med att älska honom: att önska honom väl, inte att tycka om honom eller att säga att han är hygglig när han inte är det.”

Birger Schlaug har rätt. Nu måste vi läsa om och våga vara tydliga.Stefan Gustafsson om dödsstraff
Tidigare bloggat om alphakurser
Alpha Sverige

Andra bloggar om:

Påskdag!

Eskil Francks essä i Kyrkans tidning

lördag 7 april 2007

Oaptitligt 2

Överlevde genom att äta spindlar.
På bilden en spindel som jag tränade på för att bli av med min spindelfobi. (Inget djur kom till skada under terapin.)

Oaptiligt 1

"Utifrån denna historiska erfarenhet är det därför tveksamt om en värld utan religion nödvändigtvis skulle bli en bättre värld.Det finns åtminstone inga bevis för det. Starkt religiösa samhällen är inte bättre än andra, men det är heller inte så att icke-religiösa samhällen - som till exempel Sovjetunionen - har visat sig särskilt aptitliga."

Påskaftonens ledare i Dagens Nyheter visar att tidningens påstådda kristendomsfientlighet definitivt är borta.

torsdag 5 april 2007

Förresten

Nån som undrar vad det blev av rulltårtorna? Hihi, det som blev kvar av bakelserna efter påsklunchen finns nu i vårt kylskåp. Men jag blev, hum, faktiskt övertalad att ta hem dom.

Jag känner mig inte speciellt jagad

Dagens heta namn är Bitte Assarmo, kvinnan som skrivit på Brännpunkt att kristna jagas i Sverige och utomlands. Tokkristenhet rakt av eller ligger det något i det hon skriver?

Den känsla jag får när jag läser artikeln är att det för Bitte är jobbigt med granskning. Teveprogram och humanister, politiker och tyckare har alla del i jakten på kristna, när det i själva verket är rätt sund journalistik. Kyrkan tål att granskas. Däremot kan vi inte låta bli att granska dom här granskningarna.

Det är väl det som demokrati går ut på.

Jodå, och de andra trossamfunden ska också granskas. Vill dom ha vigselrätt i moskén sker det på samma villkor som i kyrkan.

Att kristna bekännare förföljs i andra länder är förfärligt. Och det går inte att jämföra på samma dag som några debattartiklar och tevedokumentärer.

Andra bloggar om:
,
,

Dagens skoj
Glad påsk önskas alla bloggläsare!

Skärtorsdag

Men tänk:

Också
mina trötta
vinterbleka
instängda
fötter
vill Jesus tvätta.

Jag behöver inte ens ha med egen handduk.

Amazing grace.

(Johannesevangeliet 13:1-17)

Dagens citat


"Nu klipper jag mitt Hilton Honourskort."
Per Westberg kommenterar nyheten att hotelllkedjan Scandic slänger ut biblarna med hänvisning till inklusivitet. Frågan är om betalkanalutbudet bidrar till inklusiviteten. Det tror inte Per och inte jag heller. Dumheter. Däremot är det bra om fler religiösa hjälpmedel kan finnas tillgängliga. Multikulturella bibliotek, mums!

Svar till Anssi om könsneutrala äktenskap

Signaturen Anssi bidrar till diskussionen om könsneutrala äktenskap:

"Jag skäms att vara medlem i Svenska Kyrkan och det är sorgligt hur långt ifrån präster och människor är ifrån Gud och Bibelns budskap. Allt verkar vara tillåtet och frågan är vad som kommer härnäst. Ska man viga människor som vill gifta sig med djur? Det kan ju finnas människor som känner sig kränkta för äktenskap inte är möjligt för dem. Sannigen är den att alla (alla människor i Sverige) stödjer inte samkönade äktenskap i Sverige eller i andra länder. Ja, de är faktiskt sant. Och att försöka ändra lagen om vad som är äktenskap ändrar inte dess innebörd. Birger kommenterade: "jag är stolt över att du är präst i svenska kyrkan, det inger mig hopp om att kärleken kommer segra". Är det kärlek att gå emot Gud vilja? "Kärlek utan sanning är våld" är ett talesätt. Jag tycker det passar in väligt bra i denna situation eftersom det finns ingen sanning bakom Svenska Kyrkans beslut. Sakta men säkert gräver man sig sin egna grav. Det som finns kvar att göra är "bestämma psalmer till begravningen". Men det kan nog bli utan psalmer för ska väl vara icke religiös cermoni?"

Karin svarar: Hej Anssi! Jag väljer att bemöta ditt inlägg i en egen post. Vad och hur vi än tycker, är vi nog ense om att "just jag" försöker följa Gud och Bibelns budskap. Utifrån Bibel och tradition kommer vi fram till olika ståndpunkter. Inte alls är allting tillåtet. Vi talar om kärlek mellan två människor, ömsesidigt, i kärlek och trohet. Äktenskapets mening är just detta.
Inga beslut om könsneutrala äktenskap är ännu tagna, även om jag hoppas att det sker snart. Svenska kyrkan har inte tagit ställning – eftersom det inte finns något att ta ställning till än. Däremot har vi sagt ja till välsignelse av samkönade par, och Kyrkomötet har beslutat att Svenska kyrkan tar avstånd från fördömande, skuldbeläggande och diskriminering på grund av sexuell orientering.

Du undrar om man ska viga människor som vill gifta sig med djur. Du måste då skilja mellan sexuell läggning och sexuell praktik. Sex med djur är ett övergrepp och hör inte hemma i kategorin ömsesidig kärlek. Såväl homosexuella, bisexuella, transsexuella som heterosexuella kan ägna sig åt olagliga och omoraliska praktiker såsom pedofili, nekrofili och tidelag.

Nog kan en hund vara en trogen vän, men att ingå äktenskap med densamme har nog aldrig varit aktuellt för någon. Däremot finns de som vill göra äktenskapet antalneutralt, men då menar jag att det inte handlar om ömsesidighet och trohet längre. Tre är därvidlag en för mycket.

Andra bloggar om: , ,

tisdag 3 april 2007

Pitbullkommentar

Ibland ramlar det in bra kommentarer till äldre inlägg som är värda att tittas närmare på.

Stefan Myrén på sajten pitbull.se skriver i pitbulldebatten:

"Precis, rasen och rasblandningarna är kontroversiella.Det är främst American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier samt till viss del Bullterrier som är i fokus som s.k. "kamphundar" hos media, allmänhet och politiker.Gemensamt med dessa raser är att de är s.k. Bull and Terrier -raser (ursprungligen blandningar med bulldogg och terrier). Det som oftast glöms bort i debatten är att samtliga dessa hundar aldrig har använts för att
attackera människor, utan har ett förflutet inom djurhetsning.Personligen är jag som hundmänniska mer orolig för större raser som är avlade för vakt/skydd mot andra människor när de anskaffas och används av människor utan ett egentligt hundintresse. Som ni är inne på så handlar det helt enkelt om olämpliga ägare och skeva motiv till att skaffa hund. Jag delar helt denna uppfattning med er och hoppas att fler tittar på vem som finns i andra ändan av kopplet innan hela hundraser döms ut på förhand. Hundar gör bara det som förväntas av ägaren, så det är alltid ägaren som skall granskas i första hand.Tack för en mycket intressant blogg!Med vänliga hälsningar,Stefan Myrén /Pitbull.se"


Karin svarar: Tack själv. Och jag erkänner, dom kan vara söta.

Undrar

Om man nu kan tillverka en mascara som ger 400% större ögonfransar, undrar jag varför ingen kan komma på crémen som förminskar förkylningsoversizade näsor.

måndag 2 april 2007

Veckans hjälte

"Rent teologiskt finns det inga skäl att bibehålla äktenskapet som exklusivt för särkönade par. Äktenskapet vill värna om gemenskapen mellan två människor. Klassiskt och historiskt har inte samkönade par beaktats i det sammanhanget men utifrån en kristen människosyn är en samkönad relation lika djup och betydelsefull."

Carl-Reinhold Bråkenhielm, ordförande för Svenska kyrkans teologiska kommitté i Kyrkans tidning

On duty

Inga-Lill står i Markuskyrkans kök och bakar rulltårta till påsklunchen på torsdag. Jag har naturligtvis, i egenskap av verksamhetsansvarig, varit ute och kontrollerat redan i smetstadiet. Det är väldigt viktigt att det är rätt balans mellan mjöl, socker och ägg. Helt okej, men för säkerhets skull får jag göra en ny visitation om sådär fem minuter.

Det är väl förresten så att det inte blir kalorier förrän efter ingredienserna har varit i ugnen?

Dagens skoj

Victoria och Skurt

söndag 1 april 2007

Produktiv helg

Stockholm igår, möte med arbetsgruppen för nätverket. Tåg fram och tillbaka över dagen, två timmar, vilket är avkopplande om folk kunde låta bli att skrika till varandra.

Huvudstaden är alltid trevlig att vara i, hann med en liten enskild andakt i Hedvig Eleonora kyrka.

Grävt i mina rabatter och köksland, hämtat perenner hos pappa och Helena på Kinnekulle, satt ner dom, kom på att dom inte fick plats, grävde en ny rabatt.

Fortsätter vädret så här blir det jordgubbar i maj.

Nytt EU-direktiv

Knappt har man hunnit lära sig det här med elvatimmarsregel och trettiosextimmarsregel innan nästa EU-direktiv dyker upp. Med hänsyn till klimatförändringarna kommer EU nu att samordna folks semestrar, så att inte alla har semester i juli. Det är i ock för sig ett bra beslut, eftersom utsläppen från bilar, speciellt i kustområdena, blir skyhöga under högsommaren.

Själv måste jag ha semester i juli med tanke på att jag har sommarkonfirmander i juni och augusti, så jag har redan skickat in mina semesterönskemål till semestermyndigheten. Gör det du också!

Läst: Främmande fågel av Anna Jansson

En vitrysk influensasmittad duva kommer till Gotland och ställer till det. Barnen på fotbollslägret sätts i karantän, paniken kommer smygande och människor hittas mördade. Kriminalinspektör Maria Wern får alltså bråda dagar, särskilt som hennes son är en av de smittade. Boken ger en högtidsstund för alla som gillar konspirationsteorier och spänning.

Själv hade jag önskat mer känslor. Hur är det att vara döende? Hur är det att bära en livsfarlig smitta? Hur tänker man när ens barn är sjukt? Hur tänker personalen på infektionskliniken? Dessa frågor berörs ytligt, men det hade varit intressant med djupgående diskussioner. Men i vilket fall: en spännande roman och en smula verklighetsflykt.

ISBN10: 9170014515 ISBN13: 9789170014512
Köp boken hos adlibris.se

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...