fredag 25 september 2009

Bifall och andra glädjeämnen med anledning av

Enligt vad jag erfar har Kyrkolivsutskottet alltså beslutat att bifalla Runar Patrikssons och min motion Barnkonsekvensanalysera mera, dvs ett uppdrag till Kyrkostyrelsen att utreda och återkomma till Kyrkomötet med en paragraf om barnkonsekvensanalys att införas i kyrkoordningen.

Gott. Kyrkolivsutskottet lär anföra i sitt betänkande att det är viktigt att ha ledningens stöd för att lyckas med ett barnperspektiv på verksamheten, och för att det ska lyckas måste det framgå tydligt i organisationens centrala dokument för att det ska bli fart på det praktiska arbetet.

Kyrkoordningen är kyrkans styrdokument, och vad som står där är viktigt. Att Kyrkostyrelsen nu kommer att ge oss förslag på paragraf innebär att Barnkonventionen implementeras i Kyrkoordningen och att barn - och ungdomsarbetet inte bara blir goda intentioner lämnade till eldsjälar utan konkretion av en portalparagraf som handlar om barnens särställning.

Den andra motionen som jag är mamma till, Jourhavande präst på internet blev det enligt vad jag erfar avslag på, men med anledning av den och ett par andra motioner om Svenska kyrkans närvaro på internet föreslås Kyrkomötet ge Kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda hur denna närvaro ska se ut. Mycket bra! Det finns en hel del att fundera på, och inte minst får vi invänta resultatet från Tystnadspliktsutredningen.

Hur är det då med detta års kyrkomötes stora snackis Vigsel och äktenskap? Jo, enligt en vanligtvis oerhört tillförlitlig källa, dvs jag själv, har Gudstjänstutskottet föreslagit Kyrkomötet att bifalla Kyrkostyrelsens skrivelse i ärendet. Fyra reservationer. Det innebär att ett förslag föreligger att Svenska kyrkan kommer att ansöka om vigselrätt och att samkönade äktenskap därför kommer att kunna ingås från och med den 1 november 2009.

Uppdatering: Allt är nu justerat, och jag hade rätt i alla mina aningar.

Skrivelser, motioner, läronämndens yttranden och så småningom betänkanden och beslut

Kyrkans Tidning

Det påstås så mycket om Gud...

Du är varmt välkommen till Teologisk tankesmedja - forum den 26 oktober på Lilleskog!

Ämnet är: Det påstås så mycket om Gud…


Skara stifts präst- och diakonmötet i början av september handlade om Gud. Vid denna tankesmedja fortsätter vi samtalet om Gud. Till tankesmedjan är alla välkomna, oberoende av vem man är. Till detta seminarium inbjuds sålunda såväl de som deltog i präst- och diakonmötet, och de som inte var med, att reflektera mot bakgrund av de föredrag som hölls.

Text att läsa: Mötets föredragstexter skickas ut till den som anmäler sig, och de är skrivna av Cristina Grenholm, Mitri Raheb, Erik Aurelius, Inger Lindeskog och Carl Sjögren.

Var och en förbereder en fri reflektion på 300 ord utifrån det perspektiv man själv väljer, och vi delar och lyssnar till varandras inlägg.

Tankesmedjans idé bygger på att var och en å ena sidan försöker uttrycka sina tankar och å andra sidan lyssnar till de andras synpunkter.

Samlingen börjar med middag 17.30, och är slut 20.30, efter att vi druckit en kopp te.
Kvällen kostar 120 kr. Du kan antingen betala kontant eller också skickar Lilleskog en faktura (fakt. avg. 20 kr tillkommer).

Senaste anmälningsdatum 19 oktober och du anmäler dig till esbjorn.sardqvist@svenskakyrkan.se

stiftets webbplats hittar du också information om tankesmedjan.

torsdag 24 september 2009

Envishet lönar sig

Jodå, vi drog motion 2009:75 en vända till och förelår utredning med anledning av. Talade med en av aktuella motionärer efteråt, vilket ledde till följande kommentar på dennes blogg:

"Det finns dock också några trevliga medkristna. Karin Långström Vinge ville ny ha kred på min blogg eftersom hon sett till att Olas och min motion bifallits i utskottet. Hur det är med dop av unga ska utredas. Bra jobbat, Karin! Vad kan jag göra för dig utifrån den goda satsen asinus asinum fricat eller les beau ésprits ses rencontrent?"


Haha Dag, jag kan kanske komma att behöva stöd i ett och annat. "En åsna kliar en annan." Jadu, vi är båda lika envisa, och båda vill vi med åsnans envishet bära Kristus. Det är stort.

onsdag 23 september 2009

"Finns det något som hindrar att jag blir döpt?"

Jag sitter i Tillsyns - och uppdragsutskottet där vi behandlar ärenden som vigningstjänsterna, domkapitlets funktion och uppgifter, ja, allt som har med tillsyn och uppdrag att göra.

Igår kväll diskuterade vi länge motionen om att barn mellan 12 och 18 år i enlighet med barnkonventionen borde kunna få bli döpta utan vårdnadshavares medgivande. Å ena sidan har föräldrarna ansvar, inte minst för att ingå avtal. Men å andra sidan, det innebär att vi präster inte enligt kyrkoordningen får döpa konfirmander utan deras föräldrars medgivande.

Själv har jag ännu inte varit ute för det. I ett par fall har konfirmander varit medlemmar i pingstkyrkan, och då har jag hanterat det hela pastoralt klokt och vist och låtit konfirmanden bli döpt i pingstförsamlingen. Annars skulle ju konfirmanden ändå få omdöpas, och det tycker jag inte. För mig är dop dop, oavsett om det är jag eller pingstpastorn hemma i Skövde som döper.

Det går nog inte att bifalla motionen, eftersom den strider mot föräldrabalken. Men det är ändå intressant. Dop och medlemskap hör numera ihop. Jag kan ibland känna tveksamhet inför det. Dopet är något större än en inträdesbiljett till Svenska kyrkan. Att döpas är inte att ingå avtal med ett civilrättsligt objekt.

Funderar mycket och länge på frågan i Apostlagärningarna: "Finns det något som hindrar att jag blir döpt?"

Motioner i årets kyrkomöte

tisdag 22 september 2009

Dagens sämsta...

...text bjuder verkligen GP på när man kommenterar värnpliktsrådets kritik av kvinnliga värnpliktigas underkläder. Män är soldater, kvinnorna på Lv6 i Halmstad är "amasoner".

Den mansgrisiga framställningen är intressant inte bara ur ett språkligt perspektiv. Kollar på wiki vad man skriver om amasoner:

"Enligt vissa forskare är amasonerna och amazonomachi (dvs de strider som de grekiska heroerna utkämpar mot amasonerna, min kommentar) till för att visa hur saker och ting inte skall vara enligt det antika Greklands patriarkat . Männen skulle arbeta utomhus, resa och föra krig; vara aktiva. Kvinnorna, speciellt i enlighet med atenska ideal, skulle hålla sig inomhus och vara passiva. Eftersom amazonerna för sina egna krig, de gifter sig inte och lever i matriarkat så måste de bekämpas, annars hotas både fortplantningen och könsrollerna. (min fetning) Många av antikens hjältar får en chans att besegra amasonerna exempelvis Herakles, Akilles och Theseus."


Är det fortfarande lite jobbigt med yrkesarbetande kvinnor i allmänhet, och i försvaret i synnerhet?

Igång!

Så är kyrkomötet igång och jag hoppas ni följer oss så vi blir mer interaktiva. Själv kommer jag att både twittra och facebooka från mötet. Och blogga naturligtvis.

Läs också kyrkomötesbloggen där vi är flera som skriver.

Enjoy!

måndag 21 september 2009

Kyrkovalet över för den här gången

Så kan man andas ut, byta profilbild på Facebook och glömma av hur många röstberättigade det finns i pastoraten i Skara stift. Positivt med resultatet är att det fortfarande finns en bred majoritet i Kyrkomötet för en öppen, demokratisk folkkyrka där kyrkan är till för alla (FiSK, S, Öka, MiSK, ViSK, C, M, //POSK//) och vigselrätten kommer att vara kvar och samkönade äktenskap kan ingås i kyrkan.
Jag är personligen glad över att vi har kvar vårt kyrkomötesmandat, vilket ger mig fyra år till i Kyrkomötet. Beroende på hur kryssen faller hamnar jag också i Stiftsfullmäktige (där jag är trea på listan efter Britt Hallgren och Dag Högrell).

Moderaterna och Centern är de stora förlorarna. POSK ligger kvar ungefär på samma nivå. Miljöpartiet har gått bra, liksom Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka. Det är alltså omöjligt att säga om det här med partipolitik eller inte har avgjort vilka grupper som väljarna föredrar.

Snarare har Sjag en känsla av att det handlar om sakfrågan vigsel och äktenskap, eller i stort vilken människosyn, Gudsbild och bibelsyn som majoriteten av Svenska kyrkans medlemmar lever i.

Vad gäller valrörelsen kan jag känna en viss besvikelse över att så mycket tid har lagts ner på frågan om vilka grupper som anses kompetenta att kandidera. Sakfrågorna har kommit i skymundan. FK och Sd är klara i äktenskapsfrågan. POSK tar inte ställning.

De teologiska frågorna i Kyrkomötet kommer inte att minska. Om några år fattar vi beslut om ny handbok och då vill det till att tänka efter vilken dopsyn och nattvardssyn vi egentligen har i Svenska kyrkan.

Spännande, är bara förnamnet.

Kommentar i P4

fredag 18 september 2009

Dagens FiSK: Georg Lagerberg

"Jag heter Georg Lagerberg och ställer upp för FiSK till Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Stockholms stift.

Jag kandiderar för att jag anser att Svenska kyrkan har ett stort behov av förnyelse för att kunna nå ut till yngre personer och jag tror mig kunna bidra till detta.

Viktigaste frågorna för Svenska kyrkan är få den att fortsätta uppfattas som en positiv kraft. Bäst gör den det genom att fortsätta att engagera sig för mänskliga rättigheter, mot rasism, diskriminering och homofobi. Det borde t.ex. vara självklart att HBT-personer ska kunna gifta sig i kyrkan och att alla ämbeten ska vara öppna för både kvinnor och män.

Mer info om varför jag ställer upp finner du på georglagerberg.blogspot.com.

Slutligen vill jag uppmana alla liberaler att gå och rösta i kyrkovalet den 20 september 2009 av ett helt annat skäl. Genom att rösta kan vi tillsammans marginalisera Sverigedemokraterna och förhindra att de använder kyrkan som en språngbräda i valet 2010."

Ditt hbt-vänliga val

"Nu när det är 3 dagar kvar till Kyrkovalet tar jag och projektet Let´s talk about LOVE oss friheten att skriva vår/min åsikt om de olika nomineringsgrupperna. Åsikterna är helt och hållet mina egna men är resultatet av mycket läsande av kyrkopolitiska program och frågor till nomineringsgrupperna. De är inte resultatet av okunskap och icke eftertänksamhet. Innan jag börjar vill jag påminna er läsare om att projektet vill att Svenska kyrkan ska bli en mer hbt-vänlig kyrka och är därför positiva till åsikter som pekar i den riktningen. Fokus ligger självklart på hbt-frågor och framför allt på äktenskap och vigselrätt då dessa är högaktuella i årets kyrkomöte och självklart också i fortsättningen.

Varje nomineringsgrupp kommer att graderas med följande gradering: Rekommenderas stark, rekommenderas, osäkert, avråder, avråder starkt. Efter graderingen följer en liten motivering. Nomineringsgrupperna presenteras i storleksordning.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. Också en öppen syn på familjen och på fortsatt arbete för att främja hbt-frågor i Svenska kyrkan.

Moderata samlingspartiet: Rekommenderas

Denna nomineringsgrupp har i sitt program inställningen att säga ja till vigselrätt och ja till samkönade äktenskap. Dock varierar det en del från kandidat till kandidat hur dessa ställer sig till frågan.

Centerpartiet Rekommenderas: starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta.

Partipolitisk obundna i Svenska kyrkan: Osäkert

En nomineringsgrupp som du tyvärr inte vet vad du får om du lägger din röst på dem. Nomineringsgruppen har ett gemensamt program men varje kandidat får tycka och tänka vad de själva vill.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Avråder

Denna nomineringsgrupp anser att Svenska kyrkan ska avsäga sig vigselrätten eftersom äktenskapet endast är till för man och kvinna. Utlevd homosexualitet är enligt denna nomineringsgrupp synd.

Folkpartister i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. En nomineringsgrupp som har en lång tradition av att driva hbt-frågor i Svenska kyrkan

Frimodig kyrka: Avråder starkt

En nomineringsgrupp som ej kan tänka sig äktenskap för samkönade par. Gruppen ser också utlevd homosexualitet som en synd och förespråkar avhållsamhet eller skenäktenskap för homosexuella präster.

Öppen kyrka - en kyrka för alla: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som både säger ja till fortsatt vigselrätt och ja till sär och samkönade äktenskap. I stort sett alla kandidater ställer sig bakom detta. Gruppen har hbt-frågor som huvudfråga.

Miljöpartister i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

Denna nomineringsgrupp är den grupp som går längst i kampen mot homofobi. Gruppen är för samkönade äktenskap i Svenska kyrkan och vill inte att präster ska ha möjlighet att välja att viga samkönade par. Gruppen vill också att det ska förtydligas i kyrkoordningen att man som präst ska kunna ha altartjänst tillsammans med homosexuella medarbetare. Också att det ska vara ett krav att kunna viga samkönade par för att bli prästvigd.

Sverigedemokraterna: Avråder starkt

En nomineringsgrupp som har en människosyn som inte går ihop med kristen tro. Mycket märklig syn på homosexualitet och kan inte tänka sig äktenskap för samkönade par. Vill ha en kyrka som ska sträva efter att återinföra det som varit i historien.

Vänstern i Svenska kyrkan: Rekommenderas starkt

En nomineringsgrupp som också går långt i sin kamp för hbt-frågor. Vill att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Vill också att det ska vara ett krav att kunna viga samkönade till äktenskap för att prästvigas.


Glöm inte att rösta med hjärtat och med kärleken som ledord i Kyrkovalet på söndag!

Bästa hälsningar

Erik Andersson
Projektledare
Let´s talk about LOVE"

torsdag 17 september 2009

Hägglunds verklighet

"Sveriges radikala elit har kommit att bli den nya överheten. De som under flagg av att företräda minsta lilla påfunna rättviseanspråk har satt upp ett formidabelt minfält av ideologiska teorier, där konstruktioner, kategorier och förtryckarstrukturer ligger om vartannat. Den ena idén mer akademiskt tillskruvad än den andra och allt med udden ytterst riktad mot vanligt folks sätt att vara. Runt om i Sverige, i organisationer, medieredaktioner, politiska partier, talar de om för andra hur de skall leva sina liv."

Ja, och? Varför känner sig Göran Hägglund, kristdemokraternas partiordförande som idag skriver på DN Debatt så provocerad? Han kritiserar genusforskning på universiteten, ty "folk" känner inte igen sig. Han kritiserar Yvonne Ruwaidas i och för sig i överkant ambitiösa planer på en myndighet för normkritik.

Men jag begriper inte varför deras opinionsbildande arbete skulle vara värre än det som Hägglunds parti och åsiktsfränder driver: vårdnadsbidrag och heteronormativitet.

Enligt Hägglund diskuterar vanlig folk annat än vad den radikala eliten diskuterar vid köksbordet. Vi diskuterar skolan, hushållskassan, hur man ska få tid för varandra och hur man pusslar ihop nästa veckas dagishämtningar. Vad är det annat än de praktiska tillämpningarna av genusvetenskap, jämställd samhällsekonomi och normkritik? Vad är det annat än kritik av det samhället i så många frågor binder oss i oflexibla system som så ofta bottnar i orättfärdiga föreställningar om könsroller?

Kristdemokraterna är inte så vanliga, trots allt. Folk i allmänhet är inte bakåtsträvande i jämställdhetsfrågor eller motståndare till samkönade äktenskap. Tre komma sju procent. Det får man säga, är rätt ovanligt statistiskt sett.

All cred till alla ambitiösa och duktiga samhällskritiker, kulturarbetare och opinionsbildare som hjälper oss att sätta ord på det vi frustreras över dagligen. Ett exempel är Katrine Kielos som på ledarplats i Aftonbladet enkelt reder ut varför gravida kvinnor som inte kan arbeta pga fysiska besvär inte får sjukpenning. Helt enkelt därför att Försäkringskassan utgår från den manliga kroppen som antingen är frisk eller sjuk. För kvinnor finns det ett tredje tillstånd, nämligen det gravida som kan innebära oförmåga att arbeta. Artikeln är läsvärd och handlar om ett vanligt problem för helt vanliga gravida kvinnor: hur ska man kunna arbeta när man inte kan röra sig normalt?

Det är verkligen en fråga för verklighetens folk.
Uppdaterad lördag: Claes Borgströms replik

onsdag 16 september 2009

Öppet svar till Lena A Artman, ordf i Svenska kyrkans fria synod

Hej Lena!

Varmt tack för ditt brev som du riktat till oss kyrkomötesledamöter med anledning av den kommande behandlingen av ärendet Vigsel och äktenskap vid höstens kyrkomöte. Du skriver att synoden inte är övertygade om att det är rätt att "jämställa enkönade relationer med dem som berikas av polariteten manligt-kvinnligt". Nej, det är ingen överraskning, men är det verkligen anmärkningsvärt att ingen har försökt övertyga er om den saken?


Jag vill påstå att det har tänkts, skrivits och talats en hel del de senaste åren, både från er som inte vill viga samkönade par, och från oss som vill viga samkönade par som vill.


Du skriver att de flesta tvistefrågor avgörs med omröstning i sammanhang där det handlar om makt. I vårt sammanhang handlar det snarare om gemenskap. Jag delar din åsikt att Svenska kyrkan är en gemenskap. Men den är också en demokratisk kyrka där kyrkfolkets röst får höras likaväl som biskoparnas. Kyrkfolket (eller medlemmarna om man vill tala föreningspråk) har valt representanter i Kyrkomötet. För gemenskapens skull, skriver du, är det viktigt att den större gruppen inte kör över den mindre, utan det är viktigt att tala sig samman.


Jag vill påstå att det har tänkts, skrivits och talats en hel del de senaste åren, både från er som inte vill viga samkönade par, och från oss som vill viga samkönade par som vill.


Du menar att man åtminstone ska komma så långt att gemenskapen inte tar skada. Oenigheter i etiska frågor behöver inte leda till att gemenskapen tar skada. Enligt Confessio Augustana art 7 är det nog att vara överens om evangelii lära och sakramentsförvaltningen. Äktenskapet är ingen fråga om rättfärdighet eller salighet, inte heller är äktenskapet ett sakrament. Äktenskapets innebörd har ändrats över tid, och de teologiska argument som ligger till grund för den nu föreslagna utvidgningen av äktenskapsbegreppet finner jag väl grundade.


Som teologiska kommittén konstaterar: Jesus bejakar i Matteusevangeliet kapitel 19 man och kvinna i äktenskapet, men det vore "anakronistiskt att tolka detta så att Jesus med det som han säger tar ställning mot relationer mellan personer av samma kön."


På samma sätt: Jesus uppmanar oss enligt bibeltexten att äta bröd och dricka vin, och erbjuder dessutom stekt fisk. Det innebär inte att Jesus förbjuder eller fördömer annan typ av föda. Det är blott exempel på hur en måltid kan se ut.


Huvudärendet i kristen etik är omsorgen om nästan. Frågan är vad som gagnar, upprättar och ger trygghet och stöd. Jag är medveten om att det beslut i äktenskapsfrågan som av allt att döma kommer att fattas i oktober kommer att uppröra människor i vår kyrka och i den världsvida kristna gemenskapen. Men det blir också ett återupprättelsens och befrielsens evangelium för de människor som kyrkan i långa tider har förtryckt, förljugit och fördömt.


Du är, Lena, imponerad av de kyrkor i tredje världen som växer och är framgångsrika och sätter det i samband med att de tror som kyrkan i alla tider har trott. Jag är inte särskilt imponerad av kyrkor som förtrycker hbt-personer. Jag är inte särskilt imponerad av kulturer som utövar dödsstraff vid utlevd homosexuell kärlek, som sätter kvinnor vid skampålen och spöstraffar dem som bär byxor. Jag är heller inte ett dugg imponerad av de frikyrkor i vårt land som med in inställning i kärleksfrågan i decennier har velat ta ifrån homosexuella, bisexuella och transpersoner deras jag, identitet och möjlighet att älska och älskas. Jag är glad och stolt över att Svenska kyrkan nu tar en annan väg.


Jag tror ärligt talat inte att ytterligare års beredning skulle ändra din uppfattning. Tankarna i ditt brev ger inte uttryck för det. Och skulle verkligen den "världvida kyrkan" ändra inställning om biskoparna skulle konferera ytterligare en gång?

Nej, jag bifaller frimodigt och stolt Kyrkostyrelsens förslag till beslut: ja till vigselrätt och ja till möjligheten för såväl sam- som särkönade par att kunna gifta sig i kyrkan. Jag tror också frimodigt och stolt att kyrkans folk är mer mån om sin kyrka än att bidra till splittring eller "färd i utförsbacke".

Eller som Läronämnden skriver i sitt yttrande:
"I en kyrka är den yttersta frågan inte vem som tycks få rätt eller den som vinner debatten utan om kärleken har tagit plats i varje enskilds hjärta. Därför kan i denna fråga följas det gamla teologiska rådet: i det nödvändiga enighet, i det som låter sig diskuteras frihet, i allt kärlek."

Med vänliga hälsningar
Karin Långström Vinge

Hälsning från ActionAid

"Hej,

Jag heter Adiya Tibanagwa. Jag bor i byn Kiraasa i Uganda med mina sex barn. För nio år sedan lämnade min man oss och jag blev ensam kvar att ta hand familjen och vår åkermark.

Min före detta man gifte om sig och försökte flytta in i vårt hus med sin nya fru och deras barn. Han ville att jag skulle ge mig av och var arg och våldsam mot mig.

Jag visste inte vad jag skulle ta mig till och vände mig till ActionAid. De hjälpte mig att få juridisk hjälp så att jag kunde få rätt att behålla min mark. Länsrätten skrev ett brev till min före detta man där de förklarade att han skulle hamna i fängelse om han kom tillbaka och försökte ta marken från mig igen.

Sedan ActionAid hjälpte mig har han inte kommit tillbaka. Jag tror att han blev rädd för vad som skulle kunna hända. Nu försöker jag spara tillräckligt med pengar för att kunna registrera marken i mitt eget namn. Då behöver jag aldrig mer vara rädd för att min man ska kunna kräva den av mig.

Tack vare min jordbit på fem tunnland kan jag försörja mina barn. Den är egentligen för stor för mig att bruka på egen hand, men jag kan sälja tillräckligt med bananer och kaffe för att få ihop pengar till barnens skolavgifter.

Det blir aldrig mat över, men ActionAid ger oss säd till att odla näringsrika grönsaker som morötter och tomater. Jag försöker att alltid ge mina barn tre mål mat om dagen.Hälsningar,

Adiya"


actionaid.se

måndag 14 september 2009

No Tears For Queers

Tisdagen den 6 oktober visas Riksteatern och Regionteater Västs uppsättning No Tears for Queeers

Boken No Tears for Queers blev mycket omtalad och hyllad när den gavs ut. Där skildras morden på tre homosexuella killar. Boken ligger till grund för Riksteatern och Regionteater Västs uppsättning som dramatiserats av Mattias Brunn.

Tre homosexuella killar blir brutalt mördade. En i Katrineholm, en i Göteborg och ytterligare en Laramie i USA. De tre fallen har slående likheter. Förövarna är unga och morden präglade av övervåld och skrämmande brutalitet. Den unga homosexuella mannen "ska lära sig en läxa" Vad är det i den idag rådande sexuella normen som gör homosexuella relationer så hotfulla att de leder till våld?


Medverkande: Mårten Andersson, Mattias Brunn, Peter Lorentson, Helena Sandström


Tisdag 6 oktober 19.00
Biljettpris: 160 kr.
Speltid: Ca 1 tim 20 min
Plats: Stadsteatern, Skövde Kulturhus
Arrangör: Skövde Teaterförening
Boka biljetter!

söndag 13 september 2009

Med (s)inne för proportioner

Det är inte bara vi FiSKar som sprider valinformation utan också socialdemokraterna. Idag kom ett glassigt program från "Socialdemokraterna i Skara". Det sammanfaller helt med riks-socialdemokraternas, men det är ju bra att man försöker förankra lokalt.

Sakfel är bra att uppmärksamma, eftersom det ger sned information till våra väljare. På punkten om äktenskap läser jag:

"Par av olika kön som av samma kön ska ha rätt till kyrklig vigsel inom Skara pastorat".

Det är ju ingen fråga som de lokala socialdemokraterna i Skara har på sitt bord. Antingen har Svenska kyrkan vigselrätt, eller inte. Det insinuerar snarare att Skara pastorat skulle kunna bli ett "bögfritt" område, men så "enkelt" är det som väl är, inte.

Annars överensstämmer programmet med mainstream-Svenska kyrkan. Men på sista sidan skriver partiordförande Mona Sahlin: "Kyrkovalet den 20 september är lika viktigt som de andra valen."

Nja. Om mandatfördelningen i kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige efter den 1 januari 2010 skulle ändras om än så radikalt innebär det inga radikala förändringar för kommuninvånaren. Däremot om det skulle bli rödgrön majoritet efter nästa riksdags/region/kommunalval. Då kan man börja tala om förändringar i både värderingar och plånbok.

Viktigt däremot är att människor är medlemmar i Svenska kyrkan, om vi nu ska kunna fortsätta bedriva allt det goda arbete som Socialdemokraterna önskar. Valet att inträda och bidra inte bara med värderingar utan också plånbok kan Mona Sahlin göra direkt i morgon.

torsdag 10 september 2009

Dagens hjältar

är Kartika Sari Dewi Shukarno och Lubna al-Hussein. Att som kvinna dricka öl och ha vanliga brallor är inte självklart överallt i världen. Läs mer hos Hanne Kjöller om hur dumpatriarkatet den här gången fastnar med skägget i brevlådan inför världens beskådan.

måndag 7 september 2009

Tack för ditt förtroende! /Mitt inledningsanförande vid Seglora smedjas kyrkovalsdebatt

Lägg din röst på FiSK, om du delar våra värderingar!

Vi är fristående från Folkpartiet, vi är kristna folkpartister och liberaler som arbetar för en öppen, demokratisk, varm och medmänsklig folkkyrka där alla människor är välkomna och får möjlighet att vara delaktiga.

Svenska kyrkan är inte en troende elit, utan består av alla oss som vill vara där, oavsett om man går i kyrkan varje söndag eller om man går in och tänder ett ljus i kyrkan då och då.

Lägg din röst på FiSK om du vill att det ska märkas i kyrkans verksamhet att det kristna budskapet är i centrum!Vi är stolta över vår grupps beteckning! ”Fisk” på grekiska heter ichtys, och varje bokstav i ordet utgör begynnelsebokstäverna i bekännelsen ”Jesus Kristus Guds son Frälsaren”.
De första kristna använde fisken som symbol för frihetens tro utan förtryck och fördömanden, och det gör vi också.

När Jesus Kristus är i centrum utmanas vi att dela hans prioriteringar. ”Låt barnen komma till mig”, säger Jesus, ”och hindra dem inte.” Vi ska inte bara låta bli att hindra, vi ska aktivt ta vårt ansvar för barn och ungas existentiella situation – inte bara diakonalt utan också teologiskt: undervisa om och överlämna kunskap om kristen tro och kristna värderingar. Det är oerhört viktigt i ett mångkulturellt samhälle. Den som vet sina rötter är mycket tryggare i mötet med det som kan verka främmande.

Vi måste också fokusera på gudstjänsterna. Tydligt budskap, variation och flexibilitet skapar möten mellan Gud och människa, och mellan medmänniskor. Dop, konfirmation, vigsel och begravning är viktiga gudstjänster! Vi står för en bevarad vigselrätt och säger ja till könsneutrala äktenskap i kyrkan.

Lägg din röst på FiSK om du tycker att det är viktigt med diakoni!
Ja, det tycker ju alla, men hur? För oss är det allas ansvar. Som i allt församlingsarbete bärs diakonin av att frivilliga och anställda arbetar tillsammans utifrån respektive förutsättningar.
Diakoner ska arbeta utåtriktat och ska i större utsträckning än idag inrikta sig på uppsökande möten i vardagen.

Lägg din röst på FiSK om du… vill ha en utökad möjlighet att kunna välja vilken församling du vill tillhöra
… om du vill ha en kyrka som är en tydlig profetisk röst i samhället och skapar mötesplatser för människor att dela livsfrågor
…om du vill ha en kyrka där kulturarvet lyfts upp, som till exempel kyrkomusik och kyrkobyggnader
…om du vill ha en kyrka där vi är varsamma vid organisations – och strukturförändringar
Så här tänker vi i korta drag om dagens och framtidens kyrka. Vi vill fortsätta vara med och ta ansvar för den. Var med du också och gör skillnad, lägg din röst på FiSK!

Tack för ditt förtroende!


Andra bloggar om , , .

lördag 5 september 2009

Dela din bönKlicka på länken längst ner till höger så kommer du direkt till himlen...jag menar bönewebben! :)

En levande kyrka

Du som är medlem i Svenska kyrkan har i dagarna fått ditt röstkort i brevlådan. Gå och rösta och påverka kyrkans viktiga arbete. Tycker du att det är svårt att veta vilken nomineringsgrupp du skall rösta på?

En levande kyrka är en opolitiskt bunden grupp som vill arbeta för en öppen kyrka med låga trösklar så att alla kan känna sig hemma i den kyrkliga verksamheten. Kryssar du in mig i kyrkorådet i Skövde församling lovar jag att arbeta för tillgänglighet och en anpassning av S:ta Helena kyrka för nutida verksamheter. Tradition och förnyelse skall göra gudstjänsterna levande och göra Guds ord tillgängligt för flera.

Jag vill också att kyrkan tar ett aktivt socialt ansvar för att ge barnen en tryggare uppväxt och skingra ensamheten hos de gamla. För detta krävs frivilliga insatser. Det är viktigt att de frivilliga krafterna tas tillvara och får stöd i sitt arbete.

Kyrkans arbete bör präglas av solidaritet både med dem som har det svårt i vårt land och i övriga delar av världen. Svenska kyrkans internationella arbete – Hela världen skall stödjas både genom anslag och frivilligt arbete.

För att öka kunskapen om kristen tro och kristna traditioner vill jag verka för en ökad samverkan mellan skola/förskola och kyrkan. Konfirmandarbetets vikt kan inte nog betonas.

Så här vill jag fortsätta mitt arbete i kyrkorådet i Skövde för En levande kyrka.

Kyrkovalet är den 20 september och du kan förhandsrösta från den 9 september.

Ulla ErikssonAndra bloggar om , , .

2009 års präst - och diakonmöte över

Vilken intensiv vecka! Flera har noterat att aktiviteten här på bloggen har minskat något, men jag lovar er att mitt engagemang för en bättre värld och en smartare kyrka inte har minskat utan bara flyttat ut afk en liten stund.

I tisdags och onsdags var alla tjänstgörande präster och diakoner inbjudna till Biskop Eriks Präst - och diakonmöte. Precis som vanligt en massa männniskor som man vill hinna prata med, bra föredrag och spännande tankar. Inbjudna gäster den här gången var Cristina Grenholm som pratade utifrån "Sex rykten om Gud" där hon problematiserade utifrån vanligt förekommande gudsföreställningar, och Mitri Raheb, kyrkoherde i Betlehem om berättade om situationen för kristna palestinier, och hur man kan förstå tankar om det heliga landet idag.

Så röstades våra representanter i domkapitlet fram, och tre kyrkoherdar utsågs till hedersprostar.

Ja, så hade vi trevligt däremellan också. Eller för att återge biskop Eriks inledande bibelord vid middagen: "Och de begynte göra sig glada."

tisdag 1 september 2009

En kyrka i nutid

Mikael Wendt och jag skriver i bl a Borås tidning:

"Till de som på olika grunder avfärdar våra tankar om en nutida, flexibel kyrka vill vi ställa två frågor:
- Ska kyrkan klamra sig fast vid vad som ansågs rätt år 200 före Kristus, vid vikingatiden eller under 1700-talet?
- Kan redan passerade tidsperioders normer vara bättre än att fungera på bästa möjliga sätt i vår egen nutid?"


Läs hela artikeln på bt.se.

Andra bloggar om , , .

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...