torsdag 29 oktober 2009

Maria funderar om ordens betydelse

"Mina starkaste minnen från årets Kyrkomöte kommer tråkigt nog inte att vara det historiska besluten om samkönade äktenskap och vigselrätt. Det kommer att vara hur otrevligt och kränkande prästen och gruppledaren för Frimodig Kyrka, Dag Sandahl bemötte två av mina vänner ute i trapphallen under pågående Kyrkomöte."

Läs mer hos Maria Abrahamson.

måndag 26 oktober 2009

Några klargöranden om Dag Sandahl-dumheterna

Något klargörande är på sin plats. Vi har kritiserats för att inte ha följt den "bibliska ordningen" i det här ärendet, dvs att man först ska prata med berörd, sen med hans vänner, och sen offentligt. Så har vi agerat. När DS fällde uttalandet satt en av hans kamrater, Yngve Kalin, brevid. Vi har talat med ett par av hans andra kollegor inom Frimodig kyrka som urskuldar - inte beteendet - men honom. Av en annan ledamot som jag håller mycket högt fick jag höra att han skrutit med sin bedrift att lyckas uppröra på det här sättet. Vi pratade med biskopen, Kyrkomötets ordförande och första vice.

Två dagar efter händelsen ringer Smålandsposten och vill ha det bekräftat. Ska man ljuga för media? Nej. Jag önskar att jag fått en ursäkt av DS, så att jag hade kunnat säga att ja, det har varit en incident, men den är nu utagerad.

Någon har också ställt sig frågan om varför jag gör kopplingen till Frimodig kyrka. Jo. Därför att det här var inget privat samtal. Jag frågade DS i hans egenskap av tjänstgörande gruppledare för Frimodig kyrka hur deras grupp skulle rösta i vigselfrågan - om de kanske skulle gå med Isacssons kompromissförslag eller inte.

Och faktiskt. Jag förväntar mig faktiskt mer av en ledamot för just den nomineringsgrupp som mer än någon annan grupp har profilerat sig i valet som den som har Jesus i centrum i allt arbete, står för klassisk kristen tro osv osv. Heder åt dem som stöder Frimodig kyrka men tar avstånd från Dag Sandahls ordval - för jag vet att det finns oerhört mycket gott i den nomineringsgruppen.

Så till frågan om kränktheten. Jag har aldrig sagt att jag blev kränkt. Det var Smålandspostens rubrik. Däremot har jag sagt att jag inte är förvånad över att sånt här förekommer men att jag är förvånad och upprörd för att det kommer från en präst - och kyrkomöteskollega. Jag sa också att jag är upprörd. För det är jag. Någon tycker att jag borde ha sa sagt att jag inte kommenterar. Men det vore för mig att inte tycka att det är något att kommentera. För det är det. Bedrövligt, är ordet.

fredag 23 oktober 2009

Frimodig kyrkas tjänstgörande gruppledare i Kyrkomötet Dag Sandahl

____________________________
Inga fler kommentarer. Smålandsposten.

Jo, en kommentar. Jag tycker uppriktigt synd om de människor som valt att rösta på Frimodig kyrka därför att de ärligt vill rösta på människor som står för klassisk kristen tro.

Frågan är hur Frimodig kyrka nu väljer att hantera det här.

Dagen
Barometern
SR
SvD
GP

Uppdatering lördag:
Somliga, dessvärre kristna, menar att detta inte är så farligt utan moralpanik och lättkränkhet. Jag menar inte att jag är kränkt. Jag är förvånad och upprörd. Inte för min skull, utan för kyrkan, kyrkomötets arbetsformer och för själva samtalet om relationer som nu förs.

Det är inte fråga om moralpanik. Jag är inte ensam om att tycka det. Jag blev uppmärksammad på tidningen Expressens ledarsida där man idag skriver (och jag tar bort citatet, eftersom jag inte vill att sådana ord förekommer på min blogg):

"Dag Sandhal, kvinnoprästmotståndare och motståndare till enkönade äktenskap, har förstås klätt sitt motstånd i religiös skrud. Citerat bibeln, talat om vikten av att vara modigt, tidlös kristen och inte vika sig för nymodigheter.
Nu har han visat sitt rätta virke:
---- //citat//, sade Sandahl till inte en, utan två, kvinnliga kyrkomötesledamöter under kyrkomötet.
Vi förstår. Religion har inte med saken att göra. Bibeln har inte med saken att göra. Kärlek har definitivt inte med saken att göra. Det handlar bara om en helt vanlig homofob, kvinnofientlig, sexfixerad litn gubbtjuv.
Godnatt, Dag."

torsdag 22 oktober 2009

Ge inte konservativa präster sånt inflytande, RFSU!

RFSU har nu gått ut med ett pressmeddelande, där man visserligen tycker att det är ett bra beslut som påverkar samhällsklimatet och synen på människors lika värde i positiv riktning.

Men RFSU är, som tidigare redovisats, inte nöjt med att vigseltvång för präster inte införs, eller som generalsekreterare Åsa Regnér uttrycker det:

– Men lagen har också en baksida. Präster och andra religiösa vigselförrättare har givits rätt att i religionsfrihetens namn vägra viga vissa par. Självklart kommer det att handla om de samkönade.

Jag har brottats själv med den här frågan. Självklart är jag inte nöjd med att det finns kollegor som inte tänker viga homosexuella par. Men jag kan inte trolla och ändra verkligheten och människors hjärtan. Här gäller långsiktig påverkan och opinionsbildning. Det gäller att skära en bit av gurkan i taget.

Att jag försvarar den sk väjningsrätten handlar inte om att jag tar hänsyn till mina kollegors samveten, även om jag självfallet tycker att de har rätt att tycka som de vill, såvida de följer Kyrkoordningen. Skulle Kyrkoordningen i framtiden ändras, gäller naturligtvis andra förutsättningar.

Nej, jag tänker på de par som kommer och vill gifta sig. De ska inte behöva fundera en sekund över om de kommer att bemötas på annat än helt korrekt sätt. Man kunde ju, i den bästa av världar, önska att präster kunde bete sig professionellt i alla lägen, men så är inte fallet. Därför måste våra församlingsbor skyddas.

Om man förvägrar människor att gifta sig i kyrkan, på grund av att det finns nej-sägare som av samvetsskäl inte kan tänka sig att viga samkönade par, så ger man dessa konservativa ett oproportionerligt stort inflytande.

Låt dem vara! En del av dem kommer att tänka om. Andra kommer att rasa i pressen. Andra kommer att lugnt och sansat att kontakta sin kyrkoherde och meddela att hon eller han inte kan utföra den här arbetsuppgiften.

Ja, det får fungera så, i omsorgen om våra församlingsbor. Vi lever inte i en perfekt värld, men världen har idag genom vårt beslut i Kyrkomötet blivit en aning bättre att leva i.

Jag tycker att RFSU ska glädja sig med de samkönade par som nu får möjlighet att gifta sig i kyrkan.

Generalsekreterare Åsa Regnér säger vidare:

– Vi kommer nu att följa utvecklingen noga, diskriminering av människor på grund av sexuell läggning är helt enkelt inte okej, säger Åsa Regnér.

Bra, mycket bra. Det förväntar vi oss av RFSU. Och jag förväntar mig att RFSU inte bara följer utvecklingen hos svenskkyrkliga präster, utan håller koll på attityder hos frisörer, blomsterhandlar, juvelerare, handläggare på borgerliga skatteverket och personal på bröllopsrestauranger och borgerliga vigselplatser - ja, alla dem som kommer i kontakt med samkönade par som vill gifta sig.

JA!

Svenska kyrkan ansöker om vigselrätt, och såväl samkönade och särkönade par ska kunna gifta sig i kyrkan.

176 Ja, 62 nej, 11 avstår. 70 % är en bra majoritet och det är en stor dag för vår kyrka!

Ur mitt anförande från Kyrkomötets talarstol:


"Huvudärendet i kristen etik är omsorg om medmänniskan. Frågan är vad det är som gagnar, upprättar och ger stöd. En del kommer att uppröras av beslutet, men om vi röstar JA till Kyrkostyrelsens förslag imorgon blir det en återupprättelsens och befrielsens dag för människor som kyrkan i långa tider har förtryckt, nedtystat och fördömt. När vi återupprättar hbtq-personerna i vår kyrka återupprättar vi kyrkan självt och vi helar en sårad del av Kristi kropp."

Amen!

Mitt anförande

Kyrkans tidning
Dag Tuvelius ledare i KT
Dagen
DN
SvD
Seglora smedja
Ärkebiskopen Anders Wejryd i Ekot
DN

onsdag 21 oktober 2009

Från Kvällspasset i P3

Del 2, från 45 min ungefär.

Svenska Evangeliska Alliansen - lägg ner ert omogna trams!

Nu har vi kyrkomötesledamöter och biskopar mailbombats sedan igårkväll och det är oerhört irriterande.

Man kan verkligen inte säga att er sak, Stefan Gustavsson, gynnas av det ni håller på med. Vi blir endast irriterade och tycker att ni är tramsiga. Ni som vill påverka, gör det på ett vettigt och seriöst sätt.

Så, lägg av,Svenska Evangeliska alliansen, ni är pinsamma. När argumenten tryter finns bara omoget trams kvar.

"Kontraproduktivt", säger ärkebiskop Anders Wejryd till Dagen

Mitt anförande i ärende G 2009:2 Vigsel och äktenskap

Ordförande, biskopar, kyrkomötesledamöter, övriga närvarande och följare på webben.

Först mitt yrkande: Bifall till Gudstjänstutskottets förslag.

Äntligen! Efter många års utrednings - och tankearbete är vi nu snart framme vid ett beslut och ett ställningstagande. Vad gäller bibelteologiska, ekumeniska oh dogmatiska argument ber jag att få hänvisa till Kyrkostyrelsens skrivelse teologiska kommitténs skriftter, samt min blogg och inte minst min biskop Eriks anförande här för några minuter sedan.

Det har talats en del om splittring i kyrkan och rädsla för nya tolkningar, och jag kan på ett plan förstå det, som uppvuxen och uppfostrad i gammalkyrklig kultur.

Men jag vill be att vi funderar en liten stund på Augsburgska bekännelsen, kap 7, om kyrkan: Det är nog att vara överens om evangelii lära och sakramentsförvaltningen.

Frågan om äktenskap är ingen fråga om rättfärdighet eller salighet, ej heller är äktenskapet ett sakrament i vår kyrka.

Äktenskapets innebörd har ändrats över tid, och de teologiska argument som nu ligger till grund för den nu föreslagna utvidgningen av äktenskapsbegreppet finner jag väl grundade.

Kanske borde vi fundera över hur vi kan utvidga gemenskapen kring nattvardsbordet, så att vi alla kan ta emot nattvarden av präster oavsett deras kön. Att vi inte firar mässa tillsammans tycker jag är en värre splittring.

Kommer Svenska kyrkan att bli isolerad? Ja, den som leder utvecklingen blir av naturliga skäl rätt ensam. Någon måste bana väg. Jag är glad och stolt över att det är Svenska kyrkan som banar väg för Guds kärlek i världen.

Huvudärendet i kristen etik är omsorg om medmänniskan. Frågan är vad det är som gagnar, upprättar och ger stöd. En del kommer att uppröras av beslutet, men om vi röstar JA till Kyrkostyrelsens förslag imorgon blir det en återupprättelsens och befrielsens dag för människor som kyrkan i långa tider har förtryckt, nedtystat och fördömt. När vi återupprättar hbtq-personerna i vår kyrka återupprättar vi kyrkan självt och vi helar en sårad del av Kristi kropp.

Jag bifaller frimodigt och stolt Kyrkostyrelsens förslag och Gudstjänstutskttets betänkande. Visst ska vi bevara äktenskapet!
JA till vigselrätt, JA till samkönade och särkönade par framför altaret, JA till att följa Jesus, hans exempel och kärleksbudet.
För nu består tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken!

Amen!

Kyrkomötet tisdag

Så är tisdagens kyrkomötesdag snart slut. Traditionsenligt inleddes andra sessionen med en frågedebatt, där ledamöterna i förväg sänt in frågor till Kyrkostyrelsen att besvara. Tyvärr hade denna stund beretts rätt dåligt, så en del frågor kom med som egentligen inte Kyrkostyrelsen har på sitt bord.

Nymodighet i år - vi fick KS:s svar skriftligt på bordet, vilket förkortade processen avsevärt, med 90 minuter enligt den som kommit på idén. Frågor och svar hittar du naturligtvis på vår webbplats. Där finns också motioner, betänkanden, yttranden, reservationer och annat, så jag länkar inte direkt i texten.

Efter denna debatt var det dags att sätta tänderna i Gudstjänstutskottets betänkande. Utskottet föreslår en nyöversättning av trosbekännelsen men i ekumenisk samverkan.

Sen var det dags för frågan om huruvida diakoner ska ha rätt att förrätta vigsel och begravning. Min gruppkamrat Runar Patriksson som är en av dem som förespråkar detta argumenterar utifrån prästbristsituation och det faktum att diakoner har ett stort förtroende bland folk. Rolf Forslin (s) var också uppe och konstaterade att diakoner är diskriminerade eftersom de varken får viga/begrava borgerligt eller kyrkligt.

Så kan det vara i de lättkränktas land, tänkte jag, men faktiskt är det ingen mänsklig rättighet att få förrätta begravning eller vigsel. De flesta människor tycks faktiskt kunna leva utan att göra detta.

Denna fråga har varit uppe förut och läronämnden konstaterar då som nu att kyrkliga handlingar är gudstjänster och hör till prästens förkunnelseansvar.

Jag håller med. Det är viktigt att värna och stärka upp diakonatet som den karitativa och sociala funktion det är. Däremot ska diakoner liksom andra medverkar och deltar i begravningsgudstjänster för avlidna man känner. Det finns uppgifter i Guds vingård för alla.

Betänkande G 2009:4 handlar om uppvärderande av bikten. Här konstaterar utskottet att det är viktigt, men att bikten uppvärderas effektivast genom pastorala insatser snarare än genom regleringar. Anna-Sara Walldén (c) var uppe och höll ett bra anförande där hon bland annat pekade på att det är viktigt att se upp med att både skam och skuld dyker upp i våra syndabekännelseböner. Somligt behöver visserligen förlåtas, men annat behöver verkligen läkas.

Nästa betänkande handlar om de odöptas tillträde till nattvardsbordet. Traditionellt är det ju så att man ska vara döpt för att ta emot nattvarden. Utskottet föreslår här att Kyrkostyrelsen får i uppdrag att teologiskt och pastoralt aktualisera det nödvändiga sambandet mellan dop och nattvard.

Här har jag lite bekymmer, får jag erkänna. Motionären Johan Åkesson (s) efterfrågar med rätta de bibelteologiska argumenten för att begränsa nattvarden till döpta. Han citerade också Per-Erik Persson som talar om en Jesus som inbjuder till sin gemenskap - utan hindersprövning.

I kväll var det gruppmiddagar och vi hade som vanligt mycket trevligt. Avtackningarna av sju ledamöter blev sorglig, naturligtvis. Totalt får vi 119 nya ledamöter i Kyrkomötet nästa mandatperioder.

Så får man heller inte bortse från att en av de stora behållningarna med Kyrkomötet är de människor man lär känna, diskuterar med och pratar med i korridorer och trapphus. Visioner för kyrkan, möjligheter och motionsidéer växer fram i och genom möten.


På bilden syns Marta Axner, Per Westberg och Maria Abrahamson. Mittenbilden föreställer Runar i debattaktion.

måndag 19 oktober 2009

Brygubben: Krönikan som inte lämpade sig för kyrkomötet

Läs Martin Garlövs krönika som inte fick plats i Kyrkomötesbulletinen. Den publiceras naturligtvis på hans och några andras bloggar istället. Själv har jag svårt att förstå hur den inte skulle vara linje med policyn för Kyrkomötesbulletinen. Lite får vi faktiskt tåla.

(Jag önskar att någon hade orkat göra en ordentlig research inför valet i fråga om hur aktiva kyrkomötesledamöterna varit under innevarande mandatperiod. Har man motionerat? Yttrat sig i utskottet? Ställt någon fråga? Talat i plenum? Varit där?)

Eva, Adam, Ormen och Gud

Idag har vi diskuterat film i Lantz 1 P1. Annika är trött på filmer om bibliska män som pratar amerikanska, så jag och kollegan Jessica fick i uppdrag att pitcha våra egna idéer om bibliska kvinnor.

I min synopsis är det Eva som är huvudpersonen. Jag tänker mig ett relationsdrama, alltså, mellan Eva, Adam, Ormen och Gud. Jag har själv castat alla roller: Ulla Skoog som Eva, Kjell Bergqvist som Adam, Stina Ekblad som Ormen och slutligen Ingela Olsson som Gud.

Som röd tråd går alltså frågan om vem som bär ansvaret och vi får se om vi lyckas reda ut några centrala frågeställningar och om vi kan få till ett lyckligt slut.

Filmproducenten Johanna Koljonen tyckte att det var en bra idé, haha.

sr.se...tryck fram till 29:30 nånting

A propos Guds vilja

Häromdagen läste jag i Skaraborgs Läns Tidning kyrkoherden och numera också kyrkopolitikern Leif Nordlanders kommentar att det var Guds vilja att han blivit inkryssad till Kyrkomötet. Eller, rättare sagt, han tänkte innan att det skulle vara Guds vilja om han blev inkryssad.

Så blev han alltså det, från sista till första plats. Då infinner sig åtminstone två frågor. Den första är: stred alltså nomineringsgruppen Frimodig kyrkas valberedning mot Guds vilja eftersom de satte Leif längst ner? Är det alltså inte Guds vilja att de andra frimodiga skulle bli valda?

Den andra är: Nu fick s, c och m flest röster igen. Med ovanstående resonemang är det alltså Guds vilja att s, c och m ska leda kyrkomötet? Eller har jag missat något?

Sign. Undrande

Svenska Hollywoodfruar i Sverige - del 1

fredag 16 oktober 2009

Sportjournalister med gränser - när Semenya blev freakshow

"Ingen har väl kunnat missa den mediestorm som uppstod kring den sydafrikanska löparen Caster Semenya efter sommarens friidrotts-VM i Berlin. Efter en överlägsen vinst i 800-metersloppet försökte hon undvika att springa sitt ärevarv och ta sin plats högst upp prispallen. Varför? Hennes kön var ifrågasatt och hela världen visste om det."

Läs Emelie Risberg Hellströms artikel på second-opinion.se om hur komplicerat det kan vara med intersexualitet i sportens värld.

Blogg från Berghem

En kyrklig tyckare från Berghem har börjat blogga. Välkommmen till Berghemaren har ordet.

onsdag 14 oktober 2009

Vi reclaimar Nile City på jobbet: Parallellyougurten!

Intolerans mot intoleransen

"Det är inte orimligt att ställa krav på den som kommer ny till Sverige att ställa upp på demokratins spelregler. Vi ska inte som vissa nationalister vill tvinga människor att svära trohet till kräftskivan, kostcirkeln eller kungalängden – men däremot ska alla som lever i Sverige vara del av samma demokratiska värdegrund."


Philip Wendahl talar klarspråk i qx om hederskulturen med andledning av dokumentären Sämre än djur.

tisdag 13 oktober 2009

Valresultat kyrkomötet!

Varmt tack för 394 kryss! Lovar att jobba klart och tydligt från stol 44 i kyrkomötet!

Färdigräknat. För vår del i FiSK innebär valet att Britt Louise Agrell och Christina Holmgren som ställt sig längre ner på valsedlarna blivit återinkryssade och återses alltså nästa år. Fyra nya har vi fått: Rune Wallmyr, Anna Ekström, Jerk Alton och Gerd Gabrielsson.

Från Skara stift är bland andra kyrkoherdarna Leif Nordlander, Vara, och Claes Björndahl, Källby, inkryssade. Hedersprosten Bengt A Gustavsson, Norra Billing, återkommer på ordinarie plats. Sonja Grunselius, Sofia Särdqvist, Mari Lönnerblad, Uhlf Skoglund, Katarina Ramnerö Ödestad och jag sitter kvar.

Övriga namnkunniga som sitter kvar är bland andra fiskarna Susann Torgerson och Åke Blomqvist, moderaterna Hans Wallmark (flest kryss), Maria Abrahamson och Gunnar Sibbmark, centerpartisterna Karin Perers och Ann-Sofie Persson, Frimodigs Dag Sandahl och Fredrik Sidenvall, Poskarna Mikael Mogren och Emma Hedlundh, socialdemokraterna Marta Axner, Timmy Leijen och Sofija Pedersen Videke.

Bland de nya kan nämnas Annika Borg, Öka, och Karin Söder, c.

Kyrkans tidning

Carina analyserar

söndag 11 oktober 2009

Busenkel paj!

Pajdegen:

Kolla så att ugnen funkar och att du har bakgrejer hemma.

Lägg i botten av en pajform äpplen, blåbär, hallon eller vad du tycker. Smält 175 g smör. Blanda 3 dl vetemjöl, 1 dl havregryn, l dl socker, 2 msk vaniljsocker (minst) 1,5 tsk bakpulver i en skål, häll över det kallnade smöret och rör om. Häll över frukten/bären och sätt in i ugnen, 225 grader tills det är klart


Vaniljkräm:

(Eller köp färdig, men den här är enkel och jättegod.)

Vispa ihop det svarta från 1 st vaniljstång el 1 tsk vaniljsocker, 6 st äggulor, 1 dl socker. Vispa 6 dl vispgrädde. Blanda ihop allt.

Enjoy!

fredag 9 oktober 2009

Skratta åt eländet

Jaha, nu ligger vårt hus ute på hemnet.se och huvudet är fullt av en massa tankar, vemod, längtan, energideklaration och braskaminkontrollprotokoll.

(Ännu har mäklaren inte frågat ett dugg om vad vi har för växter i trädgården eller skötselinstruktioner till mina sköra älskade hallonplantor.)

Det är sällan man inte blir uppmuntrad när man tar en bloggrunda hos kamraterna på nätet. Maria har hittat underbara mäklarfraser som hon kommenterat och som jag skrattat högt åt en stund. Enjoy.


Ett litet urval från Sydsvenskans bodel 20/9:

"Slipad ekparkett. Soligt söderläge. Kan det bli bättre? Jo! Citytunnel."
Kortfattat är inte alltid bäst.

"Magiska 103 kvm med 22 kvm terrass i väster, här har ni hav, hamn och stad i ständig fokus!"
Jag skulle bli skelögd...

"Äkta, sällsynt skönhet med oljad fiskbensparkett och ljusa skandinaviska vidder! Soldränkt s/v-bal, njutfyllda åttio kvadrat signerade estetik, takhöjd o balans!"
Skippa några adjektiv, helst många, och slipp idiotiska förkortningar. Bara ett tips.

"Terrass & balkong, tre väderstreck - Ingen kompromiss!"
Ehm...tre väderstreck måste väl ändå vara en kompromiss? Fyra däremot, då ges det ingen pardon!

"Gudkantad och
genomgående funkisfrestelse"
Ja...ibland blir ett missat l väldigt bra...

"Detta perfekta förstagångs boende finner vi en fyra trappor."
Korrekturläs!

"Det finns många detaljer som bidrar till den positiva känsla man träffas av så fort man kliver in i lägenheten."
Och uppenbarligen är alla de detaljerna i hallen, lågt hängande, och träffar en gäst i huvudet?

"Dubbla balkonger och med en bejublande utsikt."
Jag bara hoppas att inte utsikten håller på och jublar mitt i natten, det blir så svårt att sova då...

"I natursköna Skanör möter vi detta radhus där den genuina charmen
och ljuset fått verka i symbios med ren livskvalitet."
Jag förstår inte ens vad det här betyder.

"Ov har 2 sovrum, toalett och hall. Förälskelsen är ett faktum!"
Verkligen?

"Stilrent nyproduktionsboende från 2007 med alpliknande balkong"
Jobbigt att klättra så högt varje morgon...

"Söker du ett hus utöver det vanliga så är detta något för dig som söker
bästa livskvalitet."
Vad var det jag sökte, sade du?

"Här uppfanns barnvänlighet."
Wow. Tur att det spreds, jag vill faktiskt inte bo i Almvik.

"164 anledningar att komma idag."
De pratar om lägenhetens storlek i kvadratmeter. Faktiskt.

onsdag 7 oktober 2009

Slutresultat direktvalt kyrkoråd Skövde församling

Socialdemokrater: Linda Henricsson, Gunilla Sossna, Anna-Greta Pettersson

En levande kyrka: Mikael Wendt, Barbro Ahlrik, Ulla Eriksson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan: Mona Johansson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan: Jörgen Bergsten, Birgitta Hallenrud, Birgitta Ekdahl

POSK backar ett mandat som istället går till En levande kyrka. Det blir spännande att se hur presidiet kommer att se ut!

En rosa bild


Stöd Cancerfonden och Rosa Bandet och skicka bilden vidare!

tisdag 6 oktober 2009

Om flator, bögar och hederskultur

Hon gjorde det otänkbara och levde ut sin kärlek till en annan kvinna. Hennes pappa försökte rädda familjens heder. Nu lever båda med konsekvenserna. En dokumentär av Oscar Hedin om en aldrig tidigare skildrad värld - om flator, bögar och hederskultur. Det handlar om att alltid vara rädd, att aldrig kunna vara sig själv, och att kanske aldrig våga älska.

Se dokumentären "Sämre än djur" på svt play

Slutgiltigt valresultat Stiftsfullmäktige i Skara

Socialdemokrater:
Ingrid Hjärtqvist, Bengt A Gustavsson, Ingegerd Darius Reinholdsson, Laila Neck, Maj-Britt Axén, Karl-Gunnar Holmén, Göran Kjörk, Gun-Britt Nilsson, Åke Lundqvist, Gerd Larsson, Hilkka Andersson, Anders Gunn,Aina Andersson,Uhlf Skoglund, Mona Carlbom

Centerpartiet:
Barbro Ekesbo,Lilian Skattberg,Agne Arnesson, Roland Andersson,Gunnel Eriksson, Birgit Kullingsjö, Bo Lundbladh, Sonja Grunselius, Gudrun Carlsson,Svante Classon, Inger Gustafsson, Jan Wahn, Bengt Olsson, Staffan Yngvesson

Folkpartister i Svenska kyrkan:
Karin Långström Vinge, Dag Högrell, Britt Hallgren

Frimodig kyrka:
Egbert Schütte, Daniel Henning, Allan Emrén, Inger Lindeskog

Kristdemokrater i Svenska kyrkan:
Jessica Rytter, Rutger Gram, Helena Klarh Fast, Karin Johansson

Miljöpartister i Svenska kyrkan:
Kersti Ingeborn, Magnus Gunnarsson

Moderater:
Åsa Martinsson Sveningsson, Birgitta Molander, Svenolof Grenabo, Katarina Ramnerö Ödestad,Lave Malmgren, Lars Hjertén, Marie-Louise Svensson, Anita Ahl, Ingrid Almén, Bill Johansson, Jan G Nilsson

Öppen kyrka:
Bengt Kristiansson, Hulda Johansson, Inge Eklund

POSK:
Birgitta Ekdahl, Jörgen Theander, Gunilla Hammarlund, Agneta Nalbin, Gert Alnegren, Bertil Hedlund, Tomas Forsner, Helena Lundborg, Eva Posth, Inger Dafgård, Marianne Johansson, Patric Cerny, Jörgen Åkesson

Sverigedemokraterna:
Tommy Larsson

måndag 5 oktober 2009

Slutgiltigt valresultat samfällda kyrkofullmäktige i Skövde

Socialdemokrater:
Lars Enander, Linda Henricsson, Gunilla Sossna, Anders Wikman, Ida Eriksson, Karl-Håkan Årén, Anna-Greta Pettersson, Ella Johansson, Kristina Kihlström

En levande kyrka:
Mikael Wendt, Tomas Rosenlundh, Barbro Ahlrik, Berit Andersson, Rose Bloem, Karin Kjellgren, Margareta Rosengren, Inge Karlsson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan:
Conny Brännberg, Anneli Heikka, Lennart Lindbäck, Claes Ljunggren

POSK:
Birgitta Ekdahl, Jörgen Bergsten, Birger Rikner, Svante Jildenhed, Sonja Kristing,
Kalle Minkkinen, Jan-Ewert Melkevik, Li -Rong Kam, Kirsi Minkkinen, Magdalena Johansson, Stina Johansson, Barbro Strand

Sverigedemokraterna:
Mathias Axner

Vänstern i Svenska kyrkan:
Michael Sandqvist

söndag 4 oktober 2009

Dansar hellre med änglar än med demoner

Predikan S:ta Helena kyrka
Mikaelidagen
Söndagen den 4 oktober 2009

I Faderns och sonens och den heliga andes namn, amen.

I S:ta Helena kyrka sitter vi som i en buss. Det är ingen dum tanke alls. Alla är på något sätt på väg mot samma mål. Alla har näsan vänd åt samma håll, men tankarna i våra huvuden rör sig åt alla möjliga.

Jag åker mycket buss för tillfället. Någon tyckte att jag for för snabbt fram genom livet och ansåg att jag behövde ta det lite lugnare. I det ingår att någon annan än jag får styra, bromsa och framförallt gasa i mitt ställe.

Så jag åker buss från Skara där jag bor, till Skövde. Några kliver på, andra kliver av. Ibland är det väldigt obekvämt. Ibland drar det kallt och jag blir störd av mina medpassagerare. Rätt ofta är det nog jag som stör mina medpassagerare.

Vi färdas ju mot öster och när morgonsolen skiner in genom fönstren går det inte att jobba med datorn i knät. Då får man acceptera att bara sitta ner och blunda, låta solens strålar värma ansiktet och tänka, be till Gud.

Jag tänker solens strålar som Guds värme. Ibland är Guds närvaro så tydligt. Ibland undrar jag var hans kärlek har tagit vägen. Men även om jag blundar, känner jag solens strålar. Även när jag blundar, lyser Guds ansikte mot mig. Solen finns där bakom molnen. Det kan finnas sånt som skymmer Gud och Guds omsorg, men själva godhetens, livets och kärlekens källa finns där bakom. Även när jag blundar i bussen, lyser Guds ansikte mot mig.

Välkommen på bussen mot verkligheten, vänner i S:ta Helena kyrka. Här sitter vi. I våra liv kliver människor på, andra kliver på. Ibland är det väldigt obekvämt med den här verkligheten. Ibland drar det kallt. Ibland blir jag störd av mina medpassagerare. Rätt ofta är det nog jag som stör mina medpassagerare.

Men Gud är med oss. Ibland är Guds närvaro så tydligt. Ibland undrar vi med rätta var hans kärlek har tagit vägen. Men även när vi blundar, kan vi känna solens strålar. Även när vi blundar, lyser Guds ansikte mot oss.

De här bilden är bra att ha med sig när vi går in i Mikaelidagens bibeltexter om änglar, drakar, lejon och demoner. Eller föresten, vi går inte in i några bibeltexter, vi är redan där. Sådan ser vår verklighet ut. Ibland går det väldigt bra. I Lukas evangelium berättas om när de 72 lärjungarna kommer till Jesus och stolt berättar att demonerna lyder dem när de uttalar hans namn. De har flyt, livet på en räkmacka.

Men Jesus brukar inte bli särskilt imponerad när vi kommer dragandes med våra andliga prestationer, och han blir det inte nu heller. Vadå, säger han. Har jag inte sett Satan slungas ner från himlen som en blixt? Har jag inte gett er makt att stå emot det onda?
Det som vi ska vara glada för, säger Jesus, är inte om demonerna eventuellt lyder oss, om vi eventuellt orkar stå emot det onda, utan det vi ska vara glada för är att våra namn är upptecknade i himlen.

Alltså: En del människor tycker att det är obehagligt att prata om djävulen och demoner. Men oavsett om vi tror att de fysiskt sett finns, eller om de är bilder för oförklarlig ondska eller vardagsbekymmer, sorger och elände, så ser vi ondska och bekymmer omkring oss.
Hur din orm ser ut, det vet Gud. Hur din skorpion beter sig mot dig, det vet Gud.
Men vännen, du är med på bussen till evigheten. I allt det som är gott, lugnt, rätt sant, är också du och jag inneslutna. Våra namn är upptecknade i himlen. Det är det vi bör fokusera på, enligt Jesus.

Ibland måste vi leta efter dom här tecknen. De dagar då demonerna inte lyder oss. De dagar vi trampar på ormar och dom hugger oss i hälarna och vill krama ur det sista av vår livskraft. De dagar då ångestskorpioner omger oss och vi förstelnas av skräck.

Då behöver vi sätta oss i bussen. Lita på att Gud tar med oss dit vi ska. Släppa taget. Gud har medmänniskor i den här världen som hjälper andra medmänniskor att styra, bromsa och gasa.
Hjälper oss att släppa av det vi inte behöver. Hjälper oss att släppa in det vi behöver.
Bussen är fylld med änglar. Änglar är säkert fysiska varelser som finns i himlen och på jorden. Jag tror på skyddsänglar. Men människor kan också vara som änglar. Din verklighet är fylld med änglar. Om vi är uppmärksamma ser vi inte bara det som är ont och dåligt, utan också det bra och positiva.
Och du vet vad Paulus skriver:

Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
Så må Herren välsigna dig och bevara dig.
Må Herren låta sitt ansikte lysa mot dig och vara dig nådig.
Må Herren vända sitt ansikte mot dig och ge dig frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, Amen.

lördag 3 oktober 2009

"Anna Anka måste få mothugg från predikstolen"

"På den första pingstdagen befrias kvinnan. Nu får hon del av Guds ande, nu döps hon, nu bryter hon brödet och nu deltar hon i gudstjänsten tillsammans med männen.

Även Paulus har fattat galoppen. I sitt brev till Galaterna skriver han de revolutionerande orden "nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna". Detta är glada nyheter till Anna Anka och alla hennes mer eller mindre lyckligt lottade medsystrar över hela vår jord. Ja, det är glada nyheter också för alla män och alla barn, ty varhelst kvinnan upprättas drar en fläkt av Paradiset genom vår tilltygade värld. Ojämlikhet förminskar såväl man som kvinna. Jämbördiga och öppna relationer mellan fria och fullvärdiga kvinnor och män hjälper däremot båda att utvecklas."

Håkan Arenius skriver en bra krönika i Dagen a propos den högerkristna värdegrund som Anna Anka nu ger uttryck för på bästa sändningstid i TV3. Jag tycker särskilt om frasen: "Ty varhelst kvinnan upprättas drar en fläkt av Paradiset genom vår tilltygade värld."

Bilden: Ibland är det väldigt kallt och mörkt att vara Anka. Men nånstans där framme finns värmen och ljuset. Den här är tagen vid Viktoriasjön i Skara där frusna ankor vankar fram i väntan på bättre tider.

torsdag 1 oktober 2009

Manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete

Inbjudan till konferens 29 oktober 2009

Manlighet, våld och förebyggande jämställdhetsarbete


Hur kan vi arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger medlemmarna stöd i sitt arbete för kvinnofrid, trygghet och säkerhet. Vi stödjer aktivt medlemmarnas kvinnofridsarbete för ett jämställt samhälle fritt från våld. Som ett led i detta har vi nu äran att bjuda in till en nationell heldagskonferens med antivåldsaktivisten Jackson Katz.

Jackson Katz är internationellt erkänd för sitt nyskapande våldsförebyggande arbete med män och pojkar inom skola, idrottsrörelse och militären i USA. Han är forskare, utbildare, författare, filmskapare och grundare av the Mentors in Violence Prevention Program.

Information, inbjudan och program

Kostnad
Konferensen kostar 1500 kronor + moms. Avgiften inkluderar för- och eftermiddagskaffe och lunch.

Anmälan
Anmäl dig här senast 5 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Bekräftelse skickas ut efter sista anmälningsdag.

Kontakt och praktisk information
SKL Kurs och konferens, tfn 08-452 7286

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...