tisdag 30 juni 2009

Semester

Karin LV vaknar 9.40, kaffe, luktar på rosorna, äter jordgubbar, läser kyrkostyrelseskrivelser, kaffe, pioner...kan def vänja mig vid det här livet.

måndag 29 juni 2009

Make Noise For A Free Choice!


Nej, jag är inte "för" aborter. Jag tycker att det är bedrövligt. Men ändå måste aborträtten finnas. Därför att alternativet är värre.

Visst, man måste bestämma sig för om det är fostrets rätt eller mammans rätt som ska komma i första hand. Men för den utsatta människan är det en akademisk fråga som inte blir särskilt betydelsefull i den situation hon befinner sig i.

En grundförutsättning måste vara att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp. Så är det inte överallt, inte "ens" i EU. Aborträtten finns inom ramen för subsidiaritetsprincipen vilket innebär att det är varje land som beslutar om kvinnor har rätt till säkra, lagliga aborter. Så är det inte med andra mänskliga rättigheter. När en stat genom lagstiftning hindrar en kvinna från att bestämma över sin kropp, integritet och hälsa är det en kränkning av hennes mänskliga rättigheter. En kvinna som nekas valet mellan att fullfölja eller avsluta en graviditet utsätts för just detta.

Det är inte vettigt att kvinnor i Polen, Malta och Irland ska behöva skada sig i underlivet, äta tvättmedel eller besöka kvackdoktorer när det finns säkra metoder om man ser sig tvungen att avbryta en oönskad graviditet.

Dags att sätta press på deras regeringar, alltså. Skrik du också!

tisdag 23 juni 2009

Dagens citat

"Jag ber under Ramadan, sen hinner jag inte."
Nalin Pekgul (s), P4 Extra idag hyllar Sarkozys burkautspel, dissar religion och politik, samt berättar om sitt eget religiösa liv där hon är troende vilket innebär att hon inte dricker alkohol. När jag hör henne beskriva sitt böneliv blir jag mer benägen att stödja idén att låta muslimer få ta ut sina "röda dagar" under Ramadan.

Yttrandefrihet

"Händelserna i Iran engagerar. Och i det här läget har alla krafter för yttrandefrihet samma intresse att skildra vad som händer. Iranska myndigheter arresterar både bloggare och journalister. Totalt har 457 personer gripits hittills i demonstrationerna, många av dem för att ha uttryckt sina åsikter. Och när iranska myndigheter stryper pressens möjligheter läcker kommunikation via Facebook och andra sociala medier."
Läs mer på Kulturbloggen

Twittrande konfirmander

Lunds domkyrkoförsamlings sommarkonfirmander, som just nu är på konfirmandläger, twittrar direkt från lägret på http://www.twitter.com/lundsdomkyrka. Självklart skriver man också en lite längre bloggpost med bilder från dagen sent varje kväll också. En länk till bloggen finns på http://www.lundsdomkyrka.org/ung.

Hälsar Richard Bonnevier, informatör på Svenska kyrkan i Lund

söndag 21 juni 2009

En liten insats

Stöd regimkritiska bloggare i Iran på ett enkelt sätt genom att ändra din dators tidszon till Tehran. På så vis blir det svårare att hitta dem som fortfarande kan rapportera direkt från Teherans gator.

Videoklipp som ligger ute på CNN:s webbplats.
DN.
Twittrare som rapporterar #tehran.
newsmill.se

Andra bloggar om , ,fredag 19 juni 2009

Sekulärt

Idag skriver ett antal Humanisterna-humanister på DN Debatt med utgångspunkt från den FN-resolution som nyligen antagits vilken fördömer kritik av religioner. Jag tycker också att det är en dålig resolution, om man med den menar att man inte längre kan och får diskutera religiöst motiverat förtryck av kvinnor, homosexuella, hedersvåld, religiös omskärelse och andra religiösa påbud.

Självklart ska vi göra det, och självklart kommer vi att kunna göra det, eftersom principer med nödvändighet ibland krockar och får ställas mot varandra. Kvinnokonventionen, barnkonventionen, genevekonventionerna, de mänskliga rättigheterna har idag en hög status men vi måste ständigt påminna oss om dem och inte vika en sekund från dem. Det håller jag absolut med Humanisterna om. En resolution är endast en rekommendation.

"Det sekulära samhället uppmuntrar till kritik av alla idésystem på lika villkor, oavsett om ideologierna betecknas som politiska, filosofiska eller religiösa. Ingen ideologisk grupp ska ha rätt att undgå kritik eller att slippa stå till svars genom att hänvisa till religionsfriheten. Ingen ska heller kunna gömma sig bakom kulturella traditioner om dessa kränker de mänskliga rättigheterna. I det sekulära samhället har ingen grupp rätt att förtrycka individer eller begränsa deras levnadssätt, vare sig i religioners eller traditioners namn."

Det slår mig att den viktiga religionskritiken som Humanisterna framför (problemet för mig är inte att de kritiserar, utan snararare den intellektuella nivån på aktiviteten), främst riktar sig mot islam. För Humanisterna blickar utåt - mot stenkastningar, raserade flickskolor i Afghanistan, illegala aborter. I skenet av dessa företeelser ter sig dock svenska religiösa friskolor som rätt fridfulla institutioner, kan man tycka. Men problemet är att Humanisterna inte ser några gradskillnader i helvetet.

Att sitta i kyrkan i en ring och sjunga "Gud som haver" med tremånadersbebisar verkar i Humanisternas värld vara lika hemskt, nästan lika hemskt iallafall, och religiöst indoktrinerande som den mest ambitiösa koranskola i talibansk regi.

Häromdagen gick ytterligare ett avsnitt av TV-serien "Existens". En ung humanist uppdras att ge exempel på hur kyrkliga öppenförskolasamlingar är religiös indokrinering, och svarar någonting i stil med att "om den ene tackar Gud för två friska föräldrar, blir den som sitter bredvid och kanske inte har friska föräldrar, ledsen och kränkt."

Den unge humanisten har iallafall inte utsatts för för mycket religiös indoktrinering, kan man konstatera. Tvärtom skulle han nog må bra av att fundera litegrann kring existentiella frågeställningar. Det finns säkert en samtalsgrupp i Svenska kyrkan där han bor.

Den alldeles underbara sången Du måste finnas.

Andra bloggar om , ,

Trevlig midsommar!


önskar jag alla läsare!

tisdag 16 juni 2009

Webbteve från nationaldagsfirandet

Öppna kanalen Skövde. Jag kommer in i matchen i den 24 minuten.

Andaktsplatsen


Idrottskonfirmanderna har varit kreativa på morgonen och fixat till en plats där man kan vara särskilt nära Gud. Kors, tre ljus, en sax och ett snöre, i det heliga trädet.

Motsats till vad?

"Humanisterna försöker, i mitt tycke, förvärra ett motsatsbegrepp som är en mytbild. Religiös eller ateist. Svaret är att det finns väldigt mycket däremellan. Det skulle finnas ännu mer om vi tillät det komma fram. Människors behov av andlighet, samtal om etik och livsfrågor har alltid funnits och finns med samma kraft nu. Oavsett om man tror på Gud, oavsett religion, oavsett om man följer FN:s deklarationer eller bara sina egna moraliska ställningstaganden har vi ett behov av att samtala kring frågorna. Vi behöver andliga rum, ritualer och gemenskap. Det visar bland annat Humanisterna själva, när de bland annat skapar ungdomsläger som alternativ till konfirmationsläger eller några av alla namngivningsfester som alternativ till dop som jag har hört talas om de senaste åren."


Elin bloggar bra om Humanisternas kampanj.

fredag 12 juni 2009

Kyrkostyrelsen föreslår "ja" till könsneutrala äktenskap i kyrkan

Kyrkostyrelsen har haft sitt junisammanträde och som väntat föreslås nu till höstens Kyrkomöte att Svenska kyrkan säger ja till att ansöka om vigselrätt samt att heterosexuella och homosexuella ska få gifta sig på lika villkor i kyrkan. Noteras bör att det alltså inte föreslås två olika vigselritual utan ett enda som används för alla. Bra och positivt - Jag kommer att rösta med Kyrkostyrelsens förslag som du kan läsa nedan.

_____
KsSkr 2009:6 Bilaga 2 Bilaga 1. Kompletterande anvisningar till kyrkohandbokens ordning för vigselgudstjänst Som kompletterande anvisningar till nu gällande ordning för vigselgudstjänst föreslås följande tillägg till kyrkohandboken.

Vigsel för par av samma kön I de fall makarna är av samma kön görs följande anpassningar av vigselordningen. Motsvarande anpassningar görs vid välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap.

1. I Lovprisningen byts orden har du skapat man och kvinna ut mot har du skapat människan till din avbild.
2. I Inledningsord byts orden man och hustru ut mot äkta makar.
3. I Bibelläsning kan Matt 19:4–6 utgå. Till förslagen på övriga läsningar läggs Joh 15:19–12, 1 Joh 4:7 och Rut 1:16b–17a.
4. I Frågorna byts orden man och hustru ut mot maka eller make. Frågorna ställs till paret i överenskommen ordning.
5. I Löftena och ringväxlingen byts orden man och hustru ut mot maka eller make. Paret avger löftena i överenskommen ordning.
6. I Tillkännagivandet byts orden man och hustru ut mot äkta makar.
7. I Förbön (andra alternativet) byts orden skapade människan till man och kvinna. Du gav dem nåd att vara förvaltare över allt skapat ut mot skapade människan till din avbild. Du gav henne nåd att vara förvaltare över allt skapat och orden som har förenat man och kvinna och givit dem din välsignelse byts ut mot som har givit oss människor din välsignelse. Om vigseln firas med mässa kan kyrkohandbokens Prefation vid vigsel med mässa användas. Orden Till man och kvinna byts då ut mot Till din avbild.
____Pressmeddelande från RFSL
Dag Sandahl
DN
KyrkoordnarenMarta Axner

Andra bloggar om
, ,

onsdag 10 juni 2009

Nog

Det pratas en hel del just nu om Humanisternas kampanj Gud finns nog inte. En del troende känner sig i vanlig ordning provocerade, men jag känner bara förvåning inför den.

För det första kan konstateras att en viss tveksamhet verkar ha infunnit sig hos Humanisterna. Gud finns..nog inte? Är dom inte säkra på längre att Gud inte finns? Eller är det bättre att räkna med att Gud inte finns, om det nu är tveksamt, än att räkna med att Gud finns? Känns det bättre att hoppas på inget, än att hoppas på något, så man inte blir besviken?

Det andra jag tänker är att religiösa människor som vanligt framställs generaliserande och rent av fördomsfullt. Det tror jag leder till att Humanisternas syfte med kampanjen blir precis tvärtemot än vad som avses. Jag tror "alla" fattar att "alla" kristna, judar och muslimer inte är för omskärelse, abortförbud eller känner avsky mot homosexuella. Det behöver inte vara antingen eller - det kan vara både ock. Samma person som tar avstånd från aborter kan vara positiv till införande av dödsstraff. Man kan vara positiv till prästvigda kvinnor, bara dom inte är lesbiska och bor ihop, eller tvärtom. Man får gärna vara en kärleksfull bög, bara man inte tar emot nattvard av en prästvigd kvinna.

Vad som är etikens grund är en spännande och intressant fråga. Jag tror, liksom Humanisterna, att det är möjligt att ha en etisk grund som inte behöver vara avhängig av religion. Men frågan är vad som är avhängigt av vad, eftersom det är så vanskligt att skilja kultur och religion åt. Det finns få eller inga vattentäta skott.

För det fjärde kan man fråga sig varför Humanisterna har så svårt för att se att religionen kan innebära positiva saker för samhället. Vad vore Sverige utan kyrkan? Man måste vara väldigt historielös om man inte inser hur mycket kyrkan har bidragit och i många fall varit föregångare till det som vi idag kallar vanlig normal kommmunal service. Sjukvård. Skola. Socialt arbete. Folkbokföring. Begravningsverksamhet. Ungdomsverksamhet. Diakoni. Listan kan göras hur lång som helst.

Men nog behövs en debatt om religionens roll i dagens Sverige. Vi behöver prata mycket mer, lära oss om olika kulturer och traditioner. Jag tror på en mångfald som är berikande. Det finns gott i alla kulturer och religioner. Det är nog värt att satsa på?

Dagen. Seglora smedja, Monica, POSK:s valblogg, Senapsfrön, Brygubben
Dag Tuvelius ledare i Kyrkans tidning

Liberal Alliansseger 2010

Mikael Wendt drar igång mot liberal alliansseger 2010.

måndag 8 juni 2009

Se på liljorna.


Bara vackra. Gud ger dem vad de behöver. Och jag blir så glad när jag ser dem.

lördag 6 juni 2009

Tal på nationaldagen

Vänner och åhörare!

Idag firas Sveriges Nationaldag runt om i vårt land och vi får göra det också här i Skövde.

Nationaldagen är ju numera en helgdag på bekostnad av Annandag Pingst, men mycket av innehållet i de båda dagarna är lika: att värna gemensamma värden, ge uttryck för och sprida hopp, framtidstro, mod, gemenskap och livslust. Idag samlas vi under den svenska flaggan. Ett gult kors mot en blå bakgrund. Korset är tecknet för att kärleken, livet och ljuset vinner över missmod, ondska och likgiltighet.

Det gula påminner mig om solen, vars värme alltid finns nånstans bakom tunga moln och envis dimma, och det blåa får mig att tänka på hur vattnet hjälper oss att kvickna till ur torka och vissenhet, hur det omsluter oss i livets början och genom hela livet..

Idag firar vi Sverige, vårt kulturarv och våra värden. Mitt i oron för klimatet, jobben och ekonomin finns det sannerligen ljusglimtar att värmas av.
Men det vi tycker är viktigt är inte alltid självklart. Vi måste hela tiden vara rädda om det som är betydelsefullt för oss, och en dag som denna kan det vara värt att fundera på vad som är viktigt i vårt land.

Jag tror på ett Sverige där vi vågar värna demokratin. Demokrati är ett stort ord, men det handlar i klartext om att vad du känner, vill och tycker är viktigt, oavsett om du är rik eller fattig, utbildad eller inte. Du har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett om du ser dig som man eller kvinna, oavsett om du ser dig som heterosexuell, homosexuell eller bisexuell. Du har ett värde, du spelar roll, just för att du är du. Precis som du är skapad.

Vi kan med dagens tekniska möjligheter lätt ta del av information om vårt samhälle, om naturvetenskapliga framsteg och hur det ser ut i rymden,
vi kan genom traditionella och nya sociala medier som bloggar, facebook och twitter kommunicera och ta intryck av opinionsbildare och vi kan påverka själva i skrift, kuonst och tal. Det är inte självklart överallt.

Och visst bryr vi oss om fängslade journalister i diktaturer, visst engagerar vi oss i nedtystade oppositionsledare i Asien, men hur hjälper vi människor i vårt land som lever i ofrivillig ensamhet och i förtryck för att de vågar avvika från normen?

Jag drömmer om ett Sverige där du känner att du får ta plats. Att dina erfarenheter och upplevelser betyder något. Ett Sverige där du blir bemött med respekt och vänlighet. Ett Sverige där vi får och kan säga vad vi tänker och tycker utan risk för negativa konsekvenser.

Imorgon är det sista dagen att rösta i valet till EU-parlamentet. Jag lägger min röst i morgon, också just därför att jag FÅR rösta, jag får påverka och jag tänker på alla de människor som inte har någon möjlighet alls att påverka sin egen vardag.
Jag kommer att rösta i morgon och jag gör det också som en solidaritetshandling med dem som i andra länder kämpar för demokrati och frihet.
Jag kommer att rösta i morgon som en tacksamhetens handling riktad till de män och kvinnor som i Sverige kämpat för allmän och lika rösträtt.

Sverige är en del av Europa, och en del av världen. Idag när vi högtidlighåller Nationaldagen får vi tänka på och vara glada för vår plats i en mångkulturell värld och för vår del i helheten.

Jag tror på ett Sverige där vi vågar värna en mångfald som är berikande och som präglas av öppenhet och nyfikenhet på de kulturer som nu möts i vårt samhälle.
Jag drömmer om ett Sverige där vi kan lära oss att se och förstå det goda hos varandra. Att vi kan öka kunskapen generellt om kultur och religion, Att vi ska kunna prata med varandra och inte om varandra. Se det som är positivt för vårt gemensamma välbefinnande.

Den gyllene regelns budskap finns inom praktiskt taget alla religioner och kulturer: Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är en mycket god etik att bygga ett samhälle på. Och en värdegrund behöver vi för att få struktur och stadga.

En värdegrund som talar om jämlikhet, medkänsla, frihet och jämställdhet ger oss förutsättningar att leva tillsammans, i frihet och frimodighet.
I detta samhällsbygge har du och jag var sin spade. Det spelar roll för mig och för andra hur jag bygger. Det spelar roll för mig och för andra hur du bygger.
Det kan vara mycket värt att ibland fundera över livets sammanhang och vad det är att vara människa hur vi påverkar varandra och hur mycket vi betyder för varandra.
Jag drömmer om ett Sverige där vi inte underskattar oss själva. Att du förstår hur mycket du betyder i de sammanhang du finns. Vem ska vara medmänniskor om inte du och jag är det? Vu är varandras livsvillkor!

Du kan göra skillnad för en annan människa bara genom den du är och det du gör. Ett vänligt leende i mataffären, en dörr som hålls öppen, en bil som stannar vid övergångsstället, en varm kram eller någon som orkar lyssna.
Jag känner en djup tacksamhet över att få leva i Sverige. Vi är inte utan bekymmer, men vi har oändliga möjligheter till liv och utveckling! Utbildning, fördjupning, vänskap, infrastruktur, öppenhet, frihet och demokrati.

Idag hälsar vi nya medborgare välkomna till vårt Sverige. Låt oss tillsammans ta vårt ansvar och bygga vidare på det som våra förfäder och förmödrar kämpat för i generationer. Låt oss tillsammans värna omsorgen och vänligheten. Låt oss tillsammans värna naturen, freden och friheten.

Jag föreslår nu att vi alla förenar oss i ett leve för Sverige!
Leve Sverige, leve det!

Bilder: Längst upp ser vi flaggan som håller på att hissas i Helensparken. I mitten har vi flyttat in och ser konferencier Ronny Nyman. I bakgrunden Sten-Inge Johansson, flöjtist i Hemvärnets musikkår och dessutom assistent i församlingsarbetet i Svenska kyrkan i Skövde. Längst ner Tina och Bo Frid som sjöng vackert som vanligt.

Says God

And it came to pass that God visited the earth, and He did behold a series of billboard ads attributing to Him utterances of such banality that they would never pass His lips in a billion years. And it came to pass that God in His wrath considered a libel suit, but in the end opted simply to mount a cantankerous, self-contradictory ad campaign of His own. . . .

I never said, "Thou shalt not think."
-God

Okay, you've got multiplying down. Now let's try replenishing for a while.
—God

I don't care who started it. Just stop it.
—God

If you seek to know my ways, read a science book.
—God

You'd better have stopped fighting by the time I get back, or you're all grounded.
—God

Six days? Yeah, right. I'm a scientist, not a magician.
—God

E=mc². Yeah, that's one of mine.
—God

The dinosaurs didn't believe in you either
-God

Excuse me? Where do you see my name on the front of the Bible?
—God

Only six thousand years old? Oh, that's a good one.
—God

Just look at this planet! Do you expect me to clean this up?
—God

I love Marilyn Manson, too. Maybe more than I love you.
—God

Here's a clue—if they say they're doing it in my name, they're lying.
—God

I gave you a bigger brain for a reason. Start using it.
—God

Want to know how old the earth is? Ask the earth, not the Bible.
—God

If you don't clean this place up, you won't get another millennium.
—God

I don't blame video games when my children start shooting each other.
—God

I like to kick things off with a bang. A Big Bang.
—God

If you didn't hear it straight from my lips, take it with a grain of salt.
—God

All this will someday be your children's.
—God

There is no such thing as killing in my name.
—God

Stop smirking. I'm talking to you, too.
—God

Tipstack till
ad hoc.

fredag 5 juni 2009

RÖSTA PÅ SÖNDAG!

Jag tror


det finns liv i björnbären trots allt. Men för säkerhets skull har den fått en kompis. Från Plantagen i Skövde, får se om den trivs här.

Syren. Jag tröttnar aldrig.
Fråga om korstecknande

Mariah frågar:

"Hej!
Jag är skådespelerska och skulle behöva lite hjälp med att korstecknet.
Börjar man från hjärtat, eller från huvudet när man tecknar kors över sig själv? Finns det överhuvudtaget några sådana regler, eller kan man tecka det efter eget behag?
Skulle vara till stor glädje om någon kunde hjälpa mig med detta!
Kram
Mariah"


Karin svarar: Jag har bara sett och praktiserat start från huvudet (pannan) med höger hand. Enligt västerländsk tradition är det sen från vänster axel till höger axel, enligt ortodox från höger till vänster (alltså spegelvänt mot när man välsignar någon annan). Man kan använda hela handen eller valfritt antal fingrar. Det är svårt att tala om "regler", snarare är det väl vanor eller traditioner det handlar om. Viktigare än hur exakt det går till praktiskt är innebörden och vad det står för, tänker jag. Har läsekretsen fler synpunkter, så bidrag gärna!

torsdag 4 juni 2009

Matchfakta

"Den som vill vara med i matcherna måste dessutom ha en hemmaplan."

Maria Küchen i dagens krönika i Kyrkans tidning om vilken dålig timing det är att lägga ner tidskriften Trots Allt när kyrkan som det är nu knappt hörs i kulturmedierna. Inte heller en webbsatsning är aktuell för för en kyrka som säger sig vilja delta i det offentliga samtalet om om tro och existentiella frågor.

(Vilken tur att bloggar och twitter finns.)

Årets pryl: spikmattan

Nu har jag testat spikmattan tre gånger och jag blir mer och mer positiv. Efter att ha provat en väns skaffade jag mig en egen. Just nu är det väldigt trendigt med spikmattor, så det är god idé att jämföra priser. Det är ofta billigare generellt att köpa i en nätbutik än att gå in i den lokala hälsoaffären. Min, som Felix är mycket skeptisk emot, beställde jag på ljusweb.se och är en klassisk indisk shaktimatta med 6000 spikar. Leveranstid två dagar och priset är 545 kr, en dryg hundralapp billigare än den som min vän köpte i hälsoaffären brevid S:ta Helena kyrka.

Varför ska man använda spikmatta? Enligt traditionen ökar den blodcirkulationen, löser spänningar och emotionella blockeringar. Den är bra vid låg energinivå och hög stressnivå. (Alltså: man orkar inget av det man tänker att man ska/vill/måste/känner för att göra.)

Fysiskt går det till så att spikarna aktiverar punkter i kroppen, frisätter endorfiner som gör att man mår bra. Det ska alltså göra lite ont i början, men snart blir man varm, lugn och avslappnad i hela kroppen. Vill man ta det lugnt i början kan man lägga en handduk över spikarna. Börja med 10 minuter om dagen, sen kan du öka fem minuter per gång tills du klarar 20-40 minuter.

Den här shaktimattan finns i färgen orange/vit för lust, kreativitet och medvetenhet. och grön/vit för lugn, harmoni och balans.

Enjoy!

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...