måndag 14 december 2020

Lärdomar och tankenötter från förr. Läsning av Julhälsningar till församlingar i Göteborgs stift resp Skara stift från förra seklets början

Jag har en tid intresserat mig för hur folk hade det under 1900-talets första decennier för att få inblickar i hur den existentiella folkhälsan hölls uppe med tanke på oroligheter och ovisshet om framtiden. Utan att på något sätt relativisera de upplevelser och världshändelser som krigen gav upphov till finns det ändå några lärdomar att dra, och anekdoter som är värda att uppmärksamma. 


Som en extra välsignelse i mitt liv har jag två bärkassar fyllda med böcker: Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs respektive Skara stift, och det är riktiga guldgruvor att ösa ur! Uppmuntrande betraktelser, händelser ur vardagen och en massa spännande information om hur kyrka och liv gestaltades under och efter krigen.


Just i dagarna har Finland förklarat sig villiga att hjälpa oss svenskar med Covid-patienterna. Nu verkar ambulansen gå åt andra hållet. Och detta ungefär i tid med självständighetsdagen.

Självständighetsdagen, 6 dec, är en av de viktigaste händelserna i december för många i vårt land och vårt grannland i öster och nu när sociala medier finns har vi sett fler och fler lägga ut en bild med de två levande  ljusen i fönstret just detta datum. Denna dag 1917 förklarade sig Finland självständigt mot Ryssland och firas varje år med högtidligheter. De två levande ljusen hade sedan slutet av 1800-talet varit symboler för motståndet mot den tilltagande förryssningen. 

Finlands historia är som vi vet fylld av oroligheter och det blev inte bättre. Redan följande år blev det inbördeskrig och landet var inblandade i inte mindre än tre krig under Andra världskriget. Sveriges agerande har ifrågasatts, men även om regeringen inte ville stödja Finland militärt satte frivilliga krafter igång redan från dag ett. Under parollen “Finland sak är vår” samlade Finlandskommittén snart folk och regeringen stödde saken med vapen och annat materiel. Röda korset satte fart och organiserade ambulanser - mobila sjukvårdsenheter med personal och medicinsk utrustning. Kyrkor och föreningar samlade in förnödenheter att skicka med. 

I 1940 års upplaga av julhälsningar till församlingarna i Skara stift skriver Eva Ahlström en personlig berättelse om sin resa med en sådan här ambulans. Till församlingshemmet i Skara hade folk frikostigt skänkt “kläder och godsaker m.m.” för att hon skulle ta med och fördela bland de behövande i Finland. 

Eva Ahlström beskriver hur kallt det var, hur skadade soldaterna var, hur väl fungerande systemet med lottor var, och hon förvånar sig över att den svenska staten inte kan uppskatta kvinnor i försvarsmakten på samma sätt. Hon beskriver sitt första flyglarm och förvånas över människans otroliga anpassningsförmåga. 

Eva Ahlström fick så bli ögonvittne till den största folkförflyttningen i Nordens historia, när 400 000 finländare tvångsförflyttades från Karelen i enlighet med fredsavtalet. De hystes in in bondgårdar och i stugor, och eftersom allt saknades fick Eva vara med att dela ut det som kommit med från Sverige: “Sysslomannens fru, som talade både finska och svenska, en sköterska och jag foro iväg med hela bilens bakvagn full med kokkärl, Skara-kläder och godsaker. Nog voro vi beredda på en hel del, men något så beklämmande, som de interiörer vi fingo se, hade vi aldrig kunnat tänka oss.”

Nästa år är jag också med och tänder två ljus i fönstret till 6 december. För dem som kämpat och som fortfarande kämpar. 


Källa: Julhälsningar till församlingar i Skara stift, 1940

Lärdomar och tankenötter från förr. Läsning av Julhälsningar till församlingar i Göteborgs stift resp Skara stift från förra seklets början

Jag har en tid intresserat mig för hur folk hade det under 1900-talets första decennier för att få inblickar i hur den existentiella folkhäl...