De viktiga orden. Krönika i SLA 4 februari 2017

Naturligtvis har insändarskribenten rätt när hen i anslutning till förra lördagens krönika påpekar att det inte är motorcykelgäng i allmänhet som är en fara för samhället, utan de kriminella. Det är inte färdmedlet i sig som är ett samhällsproblem, utan det blir det när motorcyklar är ett gemensamt intresse hos individer som dessutom mer eller mindre livnär sig på kriminella aktiviteter. Jag kan förstå insändarskribentens indignation - hen vill inte buntas ihop med kriminella ”bara för” att han åker motorcykel, och det kan en ju förstå. 

Jo, det är viktigt med orden och med adjektiven, annars kan det bli missuppfattningar. På gott och ont har den nya världsordningen lett till att vi blir än mer försiktiga med formuleringar (vi ska inte riskera att någon blir upprörd), men samtidigt finns det en ökad marknad för det som förr kallades lögn men som nu går under beteckningen alternativa fakta. 

När oron i världen ökar, vägs orden på guldvåg. Vi diskuterar och analyserar vad som menas med att den skärpta beredskapen gått upp eller ner något hack. Vi försöker genom mediernas filter lista ut hur mycket hemligstämplad information som läckt ut genom att någon riksdagspolitiker missat att uppgradera sin mobil eller att främmande fientlig makt gjort sig skyldig till dataintrång. i dessa sammanhang används gärna ordet incident, som ska beteckna att något hänt men att det inte lett till någon katastrof. Får en hoppas iallafall. 

Liksom många andra har jag läst och mediterat över listan som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap satt ihop. Varje hushåll bör ha en krislåda att ta till om, låt säga, elförsörjningen slås ut under en längre tid. Eftersom jag nu aldrig har sett en vevladdare till varken radio eller mobil var jag tvungen att googla på prylen. Just den här dagen var vevladdarna slut i de internetbutiker jag surfade mig fram till, men en vevradio ska inte vara så svårt att få fram. 

Det är nog inte så dumt att bygga upp ett litet förråd ändå av användbara prylar. Blir det kallt kan jag alltid använda mig av eldstaden i stugan, så länge veden räcker, så klart. Men lite konserverad mat, dunkar att fylla med vatten är ju väldigt enkelt men en bra säkerhet. 

Men som vi människor fungerar, kommer vi att kräva allt det här av kommunpolitikerna. Vi är så vana vid att alla andra gör allting åt oss, och om det inte är kommunen så är det Försäkringskassan eller Räddningstjänsten. Tanken med krisberedskapen är att vi medborgare ska klara oss den dag dessa institutioner har annat att syssla med, och här är det viktigt med orden. Vi behöver veta om det föreligger hot mot rikets säkerhet eller inte. Så finns det annat som är svårare att förutse som till exempel oväder eller avgrävda ledningar. 

Än så länge kan vi vara nöjt tacksamma. För många av oss i denna del av världen sträcker sig irritationsmomenten inte mycket längre till att wifi:t verkar slött eller att det inte finns fräscha bananer i affären just när vi önskar. Men för de flesta människor i världen är livet betydligt hårdare än så. Det kan vara lite värt att tänka på emellanåt. 

KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Våren är snart i antågande!

Diss: Donald Trump. Hur ska detta sluta? 

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...