Islams framtid

Akbar Abdul Rasul skriver på Aftonbladet om kampen för att reformera islam. Läs texten, där han argumenterar för att islam faktiskt kan förändras på samma sätt som kristendomen har gjort det. Denna kamp, som emellanåt är på liv och död, behöver stöd från västvärlden, precis som jag skrev häromdagen.
 
 
Akbar Abdul Rasul:
 
Jag är troende muslim själv och jag önskar det här av islam:
Fred. Att vi muslimer förkastar tolkningar av islam som kräver våld, social orättvisa och för mycket politisk inblandning.
✓ Mänskliga rättigheter. Jag förkastar trångsynthet, förtryck och våld mot alla människor, inklusive etnisk tillhörighet, kön, språk, tro, religion, sexuell läggning och könsuttryck.
En sekulär stat. Jag är för ett sekulärt styre, demokrati och frihet. Varje individ ska ha rätt att offentligt uttrycka kritik av islam.
Jag uppmanar er att stå med oss som vill reformera islam, vi som står för fred, mänskliga rättigheter och ett sekulärt samhälle.
 
 

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...