Biskoparnas bön för kristna och andra utsatta grupper i Mellanöstern

Altaret i S:ta Helena kyrka, Skövde. Foto: Anders Litborn

Herre,

på fastans tröskel innesluter vi i förbön 

de människor i Mellanöstern vars liv och 
livsmöjligheter förtärs av hänsynslösa krafter 
som likt en eldstorm förvandlar allt i dess väg 
till grus och aska.

Kyrkan, din kropp, slits sönder.

Ge oss blick för våra syskons nöd och 

låt inte vår kärlek kallna.
Den smärtans väg du går är segerns väg, 

inte nederlagets.Väck viljan i oss att 

vandra den med dig också när den leder ner 
i den mörkaste dal.

Mörkrets makt har du brutit.

Trons, hoppets och kärlekens ljus 

har du tänt – det ljus du kallar oss att 
i ord och handling bära vidare.

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...