Krönika i SLA: Kön inte det enda avgörande för livskvalitet

På söndag är det internationella kvinnodagen – dagen då fokus riktas mot kvinnors rättigheter och situation världen över. Intresset för denna dag är naturligtvis varierande också bland oss skövdebor. En del är oerhört intresserade av genusteorier och lönestatistik, andra är mer inriktade på de bekymmer som främst drabbar kvinnor och barn globalt sett.

Den form av feminism jag bekänner mig till ser inte kvinnor generellt som en särskilt utsatt grupp. Vita medelklasskvinnor i Timmersdala har det långt mycket bättre än homosexuella män i Gambia. Det är mer än kön som avgör hur livsvillkoren ser ut – klass är en sådan referens, etnicitet är en annan.  

Det finns dock specifika länder och situationer där kvinnor som grupp saknar grundläggande mänskliga rättigheter. I Algeriet och Tunisien finns en lag som friar våldtäktsmän från ansvar om de gifter sig med sitt offer.  Totalförbud mot aborter i bland annat El Salvador (även om graviditeten orsakats av våldtäkt eller om mammans liv och hälsa är i fara) leder till att tusentals kvinnor dödas och skadas varje år, eftersom kvinnor gör abort i alla fall, illegalt och utan adekvat medicinsk utrustning.

I femtiotvå länder i världen blir flickor under 15 år bortgifta. I länder som Iran och Saudiarabien är kvinnors vittnesmål värda hälften så mycket som männens.

Av de miljoner människor på flykt utgör kvinnor och barn tre fjärdedelar.  De drabbas i högre utsträckning än män av sexuellt våld som krigsmetod. Fred och säkerhet är en fråga för hela mänskligheten, men kvinnor och barn drabbas hårdast av krig och oroligheter.  Det rapporteras om unga flickor som kidnappas från flyktingläger i Libanon, Turkiet och Jordanien för att giftas bort eller utnyttjas som slavar.

Och då har jag inte ens nämnt kvinnlig könsstympning, trafficking, hetsbantning till följd av könsdiskriminerande reklam…

Det finns ljusglimtar också. Alla de projekt som bedrivs globalt som ger en liten utjämning av världens resurser. Skolor byggs. Sjukhus rustas upp. Traumatiserade barn i Palestina får terapeutisk hjälp.  Syriska flyktingar i Bekaadalen får ett tält att flytta in i. I världens största flyktingläger, Dadaab i nordöstra Kenya, får nyanlända mat och vatten efter veckor eller månader på flykt.

Hiss: UNHCR och andra organisationer som gör ett fantastiskt jobb!
Diss: Tänk att det ska behövas….


Karin Långström Vinge

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...