tisdag 21 februari 2012

ÄB Wejryd ändrar sig om tvångssteriliseringarna: "Det är Gud som är evig, inte kyrkliga åsikter!"

Som ett svar på Ulf Bjerelds och Eva-Lena Gustavssons artikel på DN Debatt angående Svenska kyrkans kyrkostyrelses remissvar från 2007 om tvångssterilisering av människor som vill genomgå könskorrigering, svarar ärkebiskop Anders Wejryd på samma plattform med ett mycket glädjande besked: han har ändrat sig!

Han menar att Svenska kyrkan reflekterat de senaste åren, och skulle förmodligen svara annorlunda idag om man blev remissinstans igen.

"Svenska kyrkan är inte som ett parti, som framför allt ska ha åsikter. Kyrkor ska ge rum för människor med olika bakgrund, för livstolkning, upplevelse av det heliga, av uppmuntran och gemenskap", skriver Anders Wejryd. "Det är Gud som är evig, inte kyrkliga åsikter!"

Uppdatering 00:34: Ulf Bjereld
Tidigare bloggat här

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

lördag 18 februari 2012

Kazmierska och Kristdemokraterna

Idag har (minst) två viktiga inlägg farit runt i media. Det första är Natalia Kazmierskas text i Aftonbladet som tar upp nyheten att religionskritikern Alain de Botton vill bygga en ateistkyrka mitt i Londons finanssmet, eftersom det inte bara ska vara de religiösa som ska få tillgång till konstupplevelserna, den imponerande arkitekturen och den mysiga stämningen i katedraler och kapell.

Kazmierska konstaterar:

"Föreställningen om att människor går i kyrkan för att kolla på fina Jesus-tavlor hyses ju knappast av någon med båda fötterna på jorden.

De senaste åren har församlingar runt om i Sverige till exempel fått ta emot allt fler fattiga i behov av ekonomiskt stöd. Familjer som knappt har råd med mat och kläder söker sig till kyrkorna som en sista utväg, och inte för att beundra altartavlorna. Finanskrisen – denna apokalyps orsakad av rationella, Harvardutbildade finansstrateger – har slagit hårt mot de redan utsatta. Många fler hade gått under om vi inte hade haft präster, imamer och andra djupt troende som ser det som en livsuppgift att hjälpa medmänniskor.

Jag bara undrar – vad har ni ateister gjort för samhällets svaga?"
Kunde inte sagts bättre. Heller inte det oerhört välkomna beskedet på DN Debatt där Göran Hägglund, Maria Larsson och David Lega nu gör klart att Kristdemokraterna nu bestämt sig för att avskaffa kravet på "sterilisering vid könsbyte".

Dags för Svenska kyrkan att uppdatera sig också. Det här inlägget får publiceras en gång till.

torsdag 16 februari 2012

Inte bara könsmakt

Nej, jag tror inte att det där med könsmaktsordning är hela förklaringen. Att individuell frihet och drivkraft måste få ha betydelse är viktigt för mig som liberal feminist!

Blir uppmuntrad av att läsa Pelle Billing på DN Kultur, där han lyfter fram exempel på hur män förfördelas i samhället. Eller, jag blir ju inte uppmuntrad över att män har bekymmer, men väl av det faktum att det lyfts fram. Vårdnadsfrågor och arbetsskador är inte oväsentliga ting i sammanhanget.

Men tänk vad långt vi skulle komma om vi slutade dela upp mänskligheten i könskategorier. Eller åtminstone kunde begripa att det i lika hög grad är klass och etnicitet som är påverkansfaktorer.

Tips: I kvällens Debatt i SVT debatteras vårdnadstvister, där Gudrun Schyman gör upp med patriarkala föreställningar.

onsdag 15 februari 2012

Eftertanke i Kyrkans tidning, 2 sönd i Fastan

Jag tillbringade en eftermiddag på biografen i Skövde. Äldste sonen och jag upplevde George Lucas legendariska film ”Star Wars I – Det mörka hotet”, där konflikten mellan Handelsfederationen och folket på planeten Naboo trappas upp mellan den onde Darth Sidious stridsdroider på ena sidan och jediriddarna på den andra. Iförda 3D-glasögon levde vi oss in i händelsernas utveckling.

De skruvade berättelserna till trots, känns kampen mellan ont och gott igen som ett återkommande tema i de allra flesta kulturer och religioner och i de flesta människors liv. Frågan om livets mening är inte aktuell eller relevant, sa biskop Erik Aurelius nyligen vid en prästfortbildning, utan det är frågan om lidandets mening som är central för människor som befinner sig i trångmål. Och lidandet mening har i mångt och mycket att göra med just kampen mellan ont och gott.

Jag bär med mig bilden av lasersvärdslutstriden mellan Obi Qui-Gon, Obi-Wan och Darth Maul när jag läser evangeliet om den kananeeiska kvinnan och hennes demontyngda dotter. Demoner brukar i judisk-kristen tradition förknippas med onda krafter som vänt sig mot Gud. Det vi får veta om situationen, är att flickan plågas, och hon plågas svårt. Idag hade vi säkert använt en annan terminologi om hennes tillstånd, men i urkyrkans tid ansågs det vara demoner som orsakade plågor av detta slag.

Nu möter de Jesus, och ber honom om hjälp. Jesus avvisar dem först, eftersom det primärt inte ingår i hans uppdrag att hjälpa dem. Verksamhetsindelningen är tydlig här: de förlorade fåren av Israels folk på ena sidan, de övriga på den andra. Men påstridighet och god argumentation lönar sig, och Jesus säger till slut de förlösande orden.

Det är ingen lättköpt seger, och söker vi enkelhetens väg får vi leta på andra ställen än i Bibeln. Berättelsen om Jakob och Gud vid Jabboks vad visar tydligt att det ibland krävs brottningsmatcher nätterna igenom med Gud innan välsignelsen är ett faktum. När ångesten river som krattor i själen kan det vara svårt att hålla ut tills dagen gryr, men ljuset kommer.

En sak vet du och jag som varken Jakob eller de kananeeiska kvinnorna kände till. Vi har inte bara långfredagens plåga utan också påskdagens nyväckta liv. Vi vet att kampen är vunnen. Livet vann, dess namn är Jesus. Det handlar inte om hur stark vår tro är, utan om vad Jesus gjort för oss. Det handlar inte om att det ska bli som vi vill, utan att allting en gång ska bli helt och fullkomligt för att Gud vill det.
Vi behöver inte kriga. Kriget är redan genomfört. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Kraften är Guds och ingen annans, och må Guds kraft alltid vara med dig!

måndag 6 februari 2012

Vad får en präst i Svenska kyrkan tycka egentligen?

"Den frågan har ställts på sin spets efter att prästen och debattören Annika Borg skrivit under en debattartikel mot omskärelse av pojkar. Artikeln utlöste en hätsk debatt som förts i flera av våra stora tidningar bland annat Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Men på nätet har det gått alldeles för långt, menar Annika Borg. Reportage av Anna-Karin Sivberg. Samtal med Cristina Grenholm, kyrkosekreterare för Svenska Kyrkan och Karin Långström Winge, bloggande präst."

Hör morgonens inslag i P1 morgon med Annika Borg, Elisabeth Gerle, Anna-Karin Hammar, Cristina Grenholm och mig.

Andra bloggare: Lars B Stenström, Storasyster i Vassen
Johanna Anderssons gästkrönika i GP


Uppdatering 16/2: Seglora smedja: slaget om identiteten inte så oskyldigt
Helle Kleins ledare
Bloggen Kristen opinion, som drivs av Christer Hugo och Annika Borg

lördag 4 februari 2012

Regionens budgetunderskott. Krönika i Skövde Nyheter 2 feb 2012

Just nu diskuteras hur regionens budgetunderskott på 55 miljoner kronor ska hanteras. Ett av de mest kontroversiella förslagen är att avgiftsbelägga barns besök på akuten. Det är viktigt att slå fast att familjers ekonomi aldrig får vara anledning att avstå sjukvårdskontakt för våra minsta. Frågan om avgifter kopplas ibland samman med förhoppningen att färre familjer skulle söka vård på akuten om avgift infördes, vilket är ett oerhört konstigt sätt att tänka i en verksamhet som skulle må bra av ytterligare reflektioner över relationen mellan vårdgivare och kund ur ett maktperspektiv.

Däremot kan kunskapsnivån avseende val av vårdkontakt ökas bland allmänheten. Ett besök på akuten innebär inte att mirakel sker med förkylningsdrabbade småbarn. Antibiotikakurer är inte alltid nödvändiga, menar expertisen, som hellre ser några dagars återhämtning i lugn hemmamiljö istället för att vänja bakterierna vid motgiftet. Vårdcentralerna är, sedan de konkurrensutsatts, mer måna än förut om sina kunder och har förbättrat tillgängligheten.
En mycket god resurs är, förutom www.1177.se, apoteken med dess kunniga personal. Det apotek jag frekventerar har personal som föredömligt kombinerar kundcentrerat personligt bemötande med pedagogiskt förhållningssätt. Med hjälp av receptfria läkemedel kommer man långt. Avskaffandet av apoteksmonopolet har också inneburit att vi slipper köa för nässprej och huvudvärkstabletter.

Den avreglerade marknaden löser dock inga budgetunderskott. Några kronor kan säkert sparas genom att ersätta doktorer med empatiska sjuksköterskor: en kvalitetshöjning om det nu ändå är så att många akutbesök egentligen inte kräver läkarvård utan helt vanlig medmänsklig omsorg.

http://www.skovdenyheter.se/nyhet/2418/en-avgift-barn-loser-inte-problemen-pa-akuten

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...