Ny samverkan löser framtidsfrågor i Svenska kyrkan

Ibland levereras riktigt goda nyheter som visar på det entreprenörskap och den framåtanda som är så betydelsefullt för att vårt samhälle ska kunna utvecklas i positiv riktning. I en tid då polarisering, Brexit och murbyggande verkar vara den rådande samhällstrenden finns det ändå exempel på motsatsen: när människor kommer samman i nya, spännande och kreativa projekt. 

Jag tänker naturligtvis på den kommande sammanslagningen mellan Svenska kyrkan och PostNord. Båda organisationerna har länge kritiserats för att vara långsamma och konservativa branscher. De har inte riktigt levererat och förtroendet i allmänhetens ögon har den senaste tiden inte varit nådiga. Men tillsammans kan dessa båda traditionstyngda institutioner nu se framtiden an i ett nytt ljus. 

Flera samordningsvinster är att göra. PostNord kan nu avyttra sina dyra lokaler och flytta in i de strategiskt utplacerade kyrkorna och församlingshemmen. Pensionsavgångarna inom PostNord kan nu enkelt lösas genom de ideella krafter i Svenska kyrkan, nämligen kyrkvärdarna, som ofta har mångårig vana av att sortera programblad vilket enkelt kan utökas till att sortera brevförsändelser. Även enklare pengatransaktioner kan hanteras genom Svenska kyrkans kollektsystem. 

Biskop Åke Bonnier har varit en av dem som i det tysta verkat för den nya konstellationen. På sin blogg skriver han att kyrkan och posten har mycket gemensamt. Redan Paulus i Nya testamentet skrev många brev och utan Postverksamheten skulle evangeliet inte kunnat spridas. Julkorten som började skickas till minne av Kristi födelse kom också att bli en riktig framgång för både posten och kyrkan. Bonnier hänvisar också till den gamla kyrkliga seden att utbyta nyheter på kyrktrappan, vilket i modern tid kan tänkas vara reklamblad eller information från olika myndigheter. Detta kan också knytas till reformationsjubileet då publikationer tack vare boktryckarkonsten enkelt kunde spridas. Biskopen önskar också att PostNords personal efter sammanslagningen ska få sin uppbyggelse och bön genom kyrkans brevarium.

Vid sidan av det teologiska har stiften löst problemet med att allt fler pastorat nu vill lämna över eller rent av sälja övertaliga kyrkobyggnader. Vid Kyrkostyrelsens marssammanträde beslutades att de pastorat som istället för att sälja eller överlåta sina kyrkobyggnader väljer samgående med PostNord kommer att få beteckningen postorat och som extra morot kommer varje kyrkobesökare att få med sig ett gratis frimärke vid varje gudstjänst. Avslutningsmusiken som sedan tidigare kallats postludium får nu en ytterligare innebörd. 

PostNords VD Frank Ering är sprudlande glad. I en kommentar till SLA bekräftar han att han nu med kyrkans hjälp än mer kan tro och hoppas att breven kommer fram tid, men att den tredje dagen kommer att vara standard. PostNord kommer nu också att anamma kyrkans ambition att nå ut till alla folk och brevbärarna kommer i fortsättningen att kallas apostlar. 


KARIN LÅNGSTRÖM 

Hiss: Kreativa lösningar till glädje för medborgarna
Diss: Men hur blir det nu med helgandet av vilodagen om de gula brevlådorna kommer tömmas även på söndagar?

Verbums nya kyrkokalender

Känner mig högst tveksam till hur Verbum har skrivit fram marknadsföringstexten. "I Kyrkokalendern finns något för alla: För vakt...