Det är Lucia som väljer. Krönika i SLA 12 dec 2015

Årets luciafirande är i full gång och precis som alla år går åsikterna isär vad gäller traditionens vara eller icke vara. På sociala medier har spridits propaganda som vill få muslimer att framstå som orsak till att en del förskolor och skolor nu inte längre firar Lucia, och på en del ställen i landet har det varit svårt att få kandidater att ställa upp i den tävling som ofta föregår kröning och framföranden.

Den svenska skolan ska vara konfessionsfri men ändå lära ut traditioner till barnen. Därför är det bra att fira Lucia, advent, jul och andra kristna traditioner. Men det är lika viktigt att barnen får uppmärksamma att det finns något som heter ramadan, den muslimska fastan, eller nouruz, det persiska nyåret. I vilken mån barnen ska praktisera de religiösa och kulturella inslagen är något som avgörs av skollag och pedagogiska planer. I detta ser jag inte något kontroversiellt.

Tveksamt är däremot den tävling, den röstningsprocess, som i många fall förekommer särskilt bland äldre barn och ungdomar. Det hävdas ofta att det inte är det enligt normen korrekta utseendet hos flickorna som avgör vilka som ska få vara med i tävlingen utan andra faktorer som till exempel sångförmågan. Men till syvende och sist handlar det precis som i televisionens Idol eller Let´s Dance om vilken kandidat som får flest fans att rösta på sig.

Att det nu rapporteras om från fler håll i landet att det blir svårare för varje år att rekrytera kandidater kan ses som ett uttryck för att den jämställdhetsidé som skolan och samhället i övrigt värnar har fått fäste i våra barn. Våra tonåringar tycker inte längre att det är någon status att låta sitt porträtt pryda lokaltidningen i syfte att kända och okända människor ska rösta på dem. Varför utsätta sig för något sånt?

Vid en djupare analys av den helgonlegend som är Sankta Lucias förefaller röstningen som än mer historielös och rentav kontraproduktiv. Lucia levde i Syrakusa på 300-talet och på den tiden var det lag på att gifta sig och få minst tre barn. Detta ville inte Lucia, utan hon ville ägna sig åt att hjälpa medmänniskorna. När hennes tilltänkte man förstod att Lucia inte tänkte ge sig frivilligt angav han Lucia som kristen (det var ännu olagligt att bekänna sig till kristendomen) och kejsar Diocletianus lät sticka ut hennes ögon, genomborrade hennes hals med ett svärd och brände henne slutligen på bål. Allt detta för att hon var kristen - men grundorsaken till att hon angavs var att hon ville vara den som gjorde valet hur hennes liv skulle vara. Hon ville inte bli vald och därför avrättades hon som martyr.

Ska vi sluta med luciafirande? Alls inte, och det av flera skäl. Budskapet om ljus och fred brukar framhävas, men än mer borde vi uppmärksamma de mänskliga rättigheterna i samband med Lucia - rätten att välja hur ens liv ska gestaltas. Rätten att gifta sig  med den en vill, och rätten att avstå från giftermål. Så vänder vi skönhetstävlingen till något som verkligen angår oss. Låt alla som vill få vara Lucia. Killar, tjejer, tre eller fler i samma luciatåg. Låt luciakandidaterna få turas om att var Lucia och variera framträdandena - det finns många poänger i ett sånt upplägg.

Men framför allt måste vi förstå att det inte är vi som väljer Lucia. Det är Lucia som väljer livet, och Lucia som inte fick välja livet. Hur hjälper vi flickor idag att få välja livet?
KARIN LÅNGSTRÖM
Hiss: Luciasången. Vacker i all sin enkelhet.

Diss: Förföljelse på grund av religion, etnicitet, sexuell orientering. 

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...