torsdag 11 oktober 2012

A propos kungabilden. Krönika i SN 11 oktober 2012

Ni tar väl inte in den där kungabilden i kyrkan? En vass röst möter mig i telefonluren. Jag försäkrar vederbörande att det inte är det minsta aktuellt, och fortsätter diskutera konstverk och samhällsdebatt.


Det är förstås Elisabeth Ohlson Wallins senaste kreation som upprör. Artisten Camilla Henemark poserar under pizzabitar omgiven av kungen och hans vänner. Under bordet sitter drottningen på knä och skrubbar på ett hakkors.

Människor som i vanliga fall brukar försvara hennes skapelser skakar på huvudet och menar att hon gått för långt. Hur långt får man gå för att skapa debatt? Var går gränsen mellan smårolig satir och plump vuxenmobbning? Och kan man förresten mobba kungahuset?

Elisabeth Ohlson Wallin har profilerat sig i hbtq-frågor och det är väl knappast någon som missat hennes konst med kopplingen religion och hbtq.

Att framställa kända människor i generande situationer blir något annat. Statsministern i blöja väcker inte mer känslor hos mig än ett höjt ögonbryn, och kungaparet runt Camilla Henemarks kropp ändrar inte min inställning till rojalism, eventuell otrohet eller gamla synder ifråga om nationalsocialism. Men jag retar mig på sättet att leka med mat mitt under Världens barn-kampanjen. Det finns så mycket vackert i världen, och så mycket elände. Var och med vilka metoder gör vi mest nytta?

tisdag 9 oktober 2012

Motion om jourhavande präst på nätet uppmärksammad i Dagen

Idag berättar tidningen Dagen om att Vivianne Wetterlings och min motion till Kyrkomötet om jourhavande präst på nätet nu kan bli verklighet.

"Redan 2009 föreslog Karin Långström Vinge och Vivianne Wetterling, båda folkpartister i Svenska kyrkan, till Kyrkomötet att ”jourhavande präst” också borde finnas på nätet.


”Det borde inte vara så svårt. Det som är smidigt med nätet är att det behöver ju inte vara något speciellt upptagningsområde. Någon i Borås kan ju chatta med någon i Kiruna och tvärt om. Och precis som på 112-tjänsten kan prästen som du chattar med vara anonym. Det gäller bara att våga och se möjligheten”, förklarade prästen och kyrkopolitikern Karin Långström Vinge till Dagen då. I dag är hon nöjd med att deras förslag ser ut att bli verklighet.

– Det är jättebra att det sätts fart! Det är ju inte de sociala medierna som är ändamålet i sig, men det är det bästa verktyget att nå unga människor i dag."
torsdag 4 oktober 2012

Kyrkopolitisk protest i Karlsborgs pastorat


Idag rapporteras att en moderat kyrkopolitiker i Karlsborgs pastorat lämnar sina kyrkliga uppdrag i protest mot att kyrkoherden låter pastoratet delta i en manifestation mot Försvarets skjutningar i Vättern.

Tre saker finns att kommentera.

          1. I lokaltidningen SLA avbildas Anna Danielsbacka i dörren till S:ta Helena kyrka i Skövde. Jag förstår att intervjun gjordes i Skövde och att fotografen ville ha en kyrka med på bilden. Men det blir journalistiskt missvisande att ta med en välkänd skövdemiljö i ett reportage som rör Karlsborg.

          2. På Radio Skaraborgs hemsida har man samma formulering om hennes övriga uppdrag som i tidningen:

"Hon fortsätter däremot med övriga kommunpolitiska uppdrag."
Det blir missvisande att använda ordet "övriga" här, därför att kyrkopolitiska uppdrag inte är kommunpolitiska uppdrag. För snart tretton år sedan förändrades relationen mellan Svenska kyrkan och staten, men kommunal har Svenska kyrkan aldrig varit. Det kan konstateras att det är en risk att missförstånd i den här klassen uppstår så länge vi har nomineringsgrupper med samma beteckning som riksdagspartierna, men det är tveksamt om det är nomineringsgruppernas fel. Grundläggande kunskaper i samhällkunskap bör man kunna avkräva medier som Skaraborgs Läns Tidning och Radio Skaraborg.

          3. Kyrkopolitikern menar att Svenska kyrkan inte ska ta ställning i politiska frågor, utan hålla sig till de kyrkliga. Om miljöfrågorna är politiska eller kyrkliga eller både ock råder delade meningar om. Jag håller dock med om att det blir knepigt när det uppfattas som att Svenska kyrkan tar partipolitisk ställning. Själv hade jag svårt att förhålla mig till Svenska kyrkans aktioner mot sjukförsäkringssystemet, eftersom jag själv tycker att det i mångt och mycket är bra.

Jag drar mig till minnes vad statsrådet Stefan Attefall sa i sitt tal vid Kyrkomötets öppnande nyss:

"Staten ska vara sekulär, men inte samhället. Det ska sjuda av religiös aktivitet."
Just det. Vad innebär det för Svenska kyrkan och hennes röst i samhället? Att vi både ska kunna fira gudstjänst med tema skapelseansvar och därmed ringa i kyrkklockor samtidigt som det manifesteras mot skjutningar, OCH lägga resurser på kyrklig närvaro på regementen och i stridsförband utomlands?


Saxat från kommentarsfältet under artikeln på Radio Skaraborg:

 "Ska inte kyrkan stå på de svaga och försvarslösas sida? Vem skyddar naturen mot övergrepp? Naturen kan inte försvara sig själv. Tycker det är rimligt att kyrkan ställer upp för att stötta naturen!"  Ellen 

"Anna Danielsbacka motiverar sitt beslut med att "miljöförstöring är en politisk fråga". Men om politikerna inte agerar och ännu inte har lyckats stoppa Försvarets planer - de har fått lämna in ansökan trots Vätterns alla skydd och Natura 2000-status - då måste andra ideella organisationer och civilsamhället rycka in! Det är fantastiskt att se att demokratin fungerar!


För övrigt är det en märklig inställning till demokratin att lämna alla uppdrag så fort man inte tillhör majoriteten och får sin vilja i genom. Men förhoppningsvis öppnar detta inför en ersättare med större vidsynthet på vad kyrkans uppdrag är och som vill värna skapelsen.

Jag har under mitt liv deltagit i åtskilliga kampanjer och insamlingar i kyrkan för att värna rent vatten och människors livsmiljö runt om i världen, inte minst under fastetidens insamlingar. Jag tycker det är fantastiskt att Svenska Kyrkan även agerar på hemmaplan. Hoppas de fortsätter med det!"   Ann-Sofie Andersson


"Det är inte en politisk fråga utan ett samlat folkuppror mot en övermakt (Försvaret) som försöker tvinga på oss något som vi inte vill ha och heller inte behöver. Det finns inga militära hot mot Sverige. Hotet är istället klimatet, vattenbrist och livsmedelsbrist om världen inte snarast ställer om till ett oljefritt och hållbart samhälle. Alltså en miljöfråga."  Elisabeth Lennartsson


Uppdatering kl 15:30: Webbredaktören på P4 Skaraborg svarar:

"På P4 Skaraborg är vi mycket väl medvetna om att svenska kyrkan är avskild från staten. Vi vet att ett kyrkligt uppdrag inte är detsamma som ett politiskt förtroendeuppdrag. Vi har nu ändrat i formuleringen och hoppas inte att texten i övrigt ska vara missvisande längre.
Mvh

Erik Grönlund, webbredaktör P4 Skaraborg"http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5295643

Karin svarar: Jag tackar och bockar!

 

tisdag 2 oktober 2012

Prioriterat

Världen ger ut 100 dollar om året för att lära ett barn läsa
och senare 7800 dollar om året för att lära honom skjuta.
Unesco

måndag 1 oktober 2012

Vem går i kyrkan?

"Att tro att alla som går i kyrkan är kristna, är lika dumt som att tro att alla som sover i garaget är bilar..."
Tommy Körberg på Se människan, Svenska kyrkan på Bokmässan


Surfa ut och gör alla folk till lärjungar

Under kyrkomötesveckan ordnade Svenska kyrkan i Uppsala församling ett seminarium med Deeped Niclas Strand med rubriken "Surfa ut och gör alla folk till lärjungar". Allt sändes via bambuser, så titta gärna!

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...