torsdag 30 juni 2011

Påven twittrar

Påven har nu skrivit sin första tweet på vatikanens konto @news_va_en, i samband med lanseringen av den nya nyhetsportalen news.va. Spännande att påven vågar prova nya grepp. Hoppas nu att det inte blir någon form av "megafontwittrande", utan att han och vatikanen använder mediet som nätverkande.

Säkert är iallafall att romersk-katolska kyrka är en kyrka i tiden, i alla fall medialt sett.

Kyrkans tidning

(Förresten, läs gärna POSK:s valblogg om svenskkyrklig opinion.)

tisdag 28 juni 2011

Tveksamt besvarad motion

Tyvärr kunde jag inte tjänstgöra vid stiftsfullmäktiges majsammanträde, så jag kunde inte delta i debatten omkring Egbert Schüttes (Frimodig Kyrkas) motion "Att vända trenden". Om man bortser från den vanliga av lätt pessimism anstrukna tonen, så efterfrågar motionären något viktigt.

Egbert Schütte ville att stiftsstyrelsen skulle ges i uppdrag att genomföra en inventering av stiftets församlingar och distrikskyrkor i syfte att se var den nedåtgående trenden har vänt vad gäller söndagliga gudstjänstbesök vid huvudgudstjänst.

Vidare önskade han att stiftsstyrelsen skulle ges i uppdrag att identifiera och sammanställa vilka tillväxtfaktorer som är gemensamma i dessa församlingar och här gäller det både landsortsförsamlingar och församlingar i stad och tätorter i stiftet.

Denna information skulle sedan komma stiftets präster, medarbetare och förtroendevalda tillhanda.

Informationen finns. Det är bara att titta efter i Svenska kyrkans statistikdatabas,där siffror redovisats från 1995 och framåt. Detta har alla möjlighet att ta del av, menar stiftsstyrelsen.

Gott så. Men resten, då? Stiftets nuvarande arbete med främjande och tillsyn av gudstjänstlivet är omfattande. Visitationer sker med jämna mellanrum. Och när biskopen kommer, är kyrkorna säkert fulla.

Det är jättebra med gudstjänstprogrammet. Men vågar den ta fasta på den frustration som faktiskt finns bland några av våra medarbetare, som söndag efter söndag står i vapenhuset tillsammans med kantor, vaktmästare och två kyrkvärdar och undrar om tiopersonergränsen ska spräckas måhända denna söndag.

Nog krävs "långsamhet-långsiktighet-lyhördhet" , men hur länge är det lönt när landsbygden fortsätter att avfolkas. Det är ett större hot mot landsbygdspastoraten än förmodat tråkiga gudstjänster. Då hjälper inte förenklad liturgi och roligare psalmer. Inget fel med att ha bönestund med sju-åtta personer, men så länge det egentligen var tänkt för fler, blir det oundvikligen en besvikelse.

Stiftsstyrelsen anser motionen besvarad, så icke motionären och kamraten Inger Lindeskog. Hade jag deltagit i debatten, hade jag ställt frågan hur motionens intentioner "mellan raderna" har besvarats. Jag är inte alls övertygad om att så är fallet.

fredag 24 juni 2011

Trevlig midsommar!

Jordgubbar och allt som hör till - svensk midsommar när den är som bäst. Kallt och regnigt, men det blir ju bra att värmen kommer lagom till semestern!

Konfaläger veckan som varit, har lagt ut en del redan i konfirmandernas Facebookgrupp, men en del fina naturbilder från trakten runt Kyrkekvarn kan nog dyka upp här också.

Önskar bloggläsarna en fortsatt trevlig helg!
onsdag 22 juni 2011

Lärarnas nya fackliga metod


Eh. Jomenvisstdårå, appselut. Men googla gärna på det där tecknet som visas med fingrarna, och fundera på om det är i linje med skolverkets tankar om konfessionsfri skola. Motivera ditt svar och lämna in imorgon bitti.

Konfirmander

Tillbaka i Skövde efter fyra dagar med äventyrskonfirmanderna. Supertrevliga ungdomar allihop. Temat för lägret den här gängen var "Jag, du och Gud", en bra ingång som fortsätter med två veckors intensivundervisning i augusti.

Nyligen visade en stor medlemsundersökning att konfirmationen är en viktig faktor i funderandet över medlemskap i Svenska kyrkan eller inte. Annat vore väl konstigt. Relationsskapande är grundläggande, oavsett organisation.

Under lägerdagarna har jag funderat en del på kritiken som Anders Borg fått för att han använder kommunikationsexperter på sitt departement. Jag förstår inte alls problemet. Lika väl som departement behöver folk som är kunniga på fastighetsskötsel, behöver informations - och kommunikationsfrågorna hanteras. Och om Anders Borg vill att kommunikationsexperterna ska vara anställda eller inköpta, får väl ändå anses vara en fråga som vi med största förtroende kan lämna till departementet.

tisdag 14 juni 2011

Amanda Brihed skriver viktigt om sjuklig fixering

"Jag sökte vård på grund av en infektion i halsen. Samma vistelse slutade senare samma natt med beskedet att jourhavande läkare inte ansåg sig motiverad att behandla mig. Hon remitterade mig vidare till en annan läkare specialiserad på internmedicin. De andningsbesvär, allergiska reaktioner på aktuell medicinering samt medföljande febertoppar jag upplevde på grund av min halsinfektion skulle, ansåg läkaren, snarare vara orsakade av komplikationer efter den underlivsoperation som genomförts för flera år sedan och som rimligen måste anses vara tämligen läkt vid detta laget.

Detta är vardag idag. För mig och många andra hbtq-personer."


Amanda Brihed på Newsmill om sitt vardagsliv. Skrämmande verklighet. Bör läsas.

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...