Jesus...

...korsfästes inte mellan två silverljusstakar utan mellan två bråkstakar.

De mest utsatta barnen

Artonåriga Tina sitter på socialkontoret och försöker få någon form av förklaring på varför de lät henne och hennes syskon växa upp i en fa...