söndag 28 december 2014

Om religionsfrihet a propos moskébranden i Eskilstuna. Krönika i SLA 27 dec 2014

Det finns anledning att ibland påminna sig om det här med religionsfriheten. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, som finns uttryckt till exempel Europakonventionen, artikel 9.  
Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.

Religionsfriheten innebär alltså att var och en har rätt att i lugn och ro utöva sin religion ensam eller tillsammans med andra. Detta gäller oavsett om det handlar om en julkonsert i S:ta Helena kyrka eller om det är i en moské i en källarlokal i en förort.
En del tolkar religionsfriheten som att en har rätt att slippa se andras religionsyttringar. Det kan handla om att slippa höra kyrkans klockor ringa till helg, eller att se en moské. Det blir ju lite svårt, kan var och en inse. Vill jag inte förstå att vi lever i ett samhälle, tillsammans med andra som inte nödvändigtvis tycker och tänker på samma sätt som jag, och att jag emellanåt möter dessa fenomen, gör jag bäst i att dra mig tillbaka i en liten bubbla långt ut på landsbygden där det enda jag kan irritera mig på är bristen på bredband och nattöppen bensinstation.
Religionsfriheten innebär inte att religiösa människor har särskilda privilegier (även om jag kan tycka att det är ett privilegium att ana den existentiella innebörden i psalmen Stilla natt), eller att religioner har rätt till frihet från kritik, eller att vad som helst får sägas i religionens namn.
Det är alltså en sak att kritisera delar av islam och tycka att muslimska värderingar inte ska få ta plats i svensk lagstiftning, till exempel. Det är en demokratisk rättighet att tycka det. Det är dock ingen demokratisk rättighet att anlägga en eld som sedan kommer att rubriceras som grov mordbrand i en lokal där både barn och vuxna samlats. Oavsett om det handlar om muslimsk fredagsbön eller om mellandagsshopping. Var har det sunda förnuftet tagit vägen?. Detta år har moskéer attackerats i Norrköping, Eskilstuna, Stockholm, Flen, Eslöv, Helsingborg, Örebro och Avesta. Till detta kommer attacker på synagogor, skadegörelser på kyrkor. Och vill vi utöka exemplen på attacker på minoritetsgrupper så kan vi påminna oss om de tältläger i stockholmsförorterna som drabbats av anlagda bränder av främlingsfientliga.
 Karin Långström Vinge
Hiss: Frihet och mänskliga rättigheter
Diss:Främlingsfientlighet 

Mer om Eskilstuna
DN-ledaren 27 dec: Ett angrepp mot demokratin

Uppdaterad 2014-12-28: Även om det är oklart vem som låg bakom branden, är det anmärkningsvärt att rasister och främligsfientliga jublat och jublar. onsdag 24 december 2014

The Gospel of Christmas, Luke 2

”At that time Caesar Augustus issued a regulation that all the world should be taxed. It was the first census, and it was kept when Quirinius was governor of Syria. All went to enroll themselves, every one into his own city. And Joseph, who by his descent belonged to the house of David, went from Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was expecting a child.

While they were there, the time came for her to give birth, and she gave birth to her son, the firstborn. She wrapped him and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn.

In the same district were shepherds abiding and keeping watch over their flock by night. Then the angel of the Lord before them and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Be not afraid. I bring you good news of great joy, a joy for all the people. Today a Savior has been born to you in David's city, who is Christ the Lord. And this is the sign for you: you shall find the babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. "
And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God:
"Glory to God in the highest and on earth peace to those he has chosen. "

When the angels went away from them into heaven the shepherds said to one another: "Let us go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." They hurried away and found Mary and Joseph, and the baby as lying in the manger. When they had seen it, they told what had been told them concerning this child. All who heard it were amazed at what the shepherds said. Mary kept all these things in her heart and pondered it. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen everything was as it had been said them.”


Christmas Sermon by Karin

At the time, issued the UN Secretary-General Ban Ki-moon a regulation that all the world's people would be subject to human rights. It was an appeal in the long line of diplomatic downs, and it was kept when Bashar Al Assad was dictator of Syria. All who suffered from war and persecution went to seek asylum, each to the country they could afford to pay the trafficker to go.

And Joseph, who by his descent had his house bombed, went from Damascus in Syria via Turkey and Greece to Catherine Jonsson town Skovde, to enroll at the Migration Board with Mary, his betrothed, who was expecting a child.
While they were on asylum accommodation was time for her to give birth, and she gave birth to her son, the firstborn. She dressed him and put him on a mattress on the floor when they got back to the refugee camp a few hours after birth because there was no place for asylum seekers without acute care needs inside the hospital.

In the same district were some Roma people out there and guarded their blankets at night. Then stood an official from the Social Services Department in front of them and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the social worker said to them, "Be not afraid. I bring you good news of great joy, a joy for all the people. Today, a new child was born, and although he is a refugee, he has the same value as any other. "And this is the sign for you: you will find a baby who has had his diaper for too long and located in the a worn crib at the refugee camp. "And suddenly there was with the social worker, a great choir from the music school praising God:" Light a candle and let it burn, never let hope vanish. It's dark now, but it becomes brighter again. "

When the social worker had gone away from them back to the management said the Roma to one another, "Let us go into the refugee camp and see what has happened, which the authorities have made known to us." They hurried away and found Mary and Joseph, and the baby as lay in the crib. When they had seen it, they told what had been told them concerning this child. All who heard it were amazed at what the Roma said. Mary kept all these things in her heart and pondered it.

When the child had been born in a refugee camp came a few wise people and asked, "Where are the new baby? We have seen on television that refugees are struggling even in Sweden, and we are here to help with some stuff.  "When some other politicians heard this, they were worried, and they wondered how large a volume such as this refugee country really could receive. They gathered the country's experts on integration and wondered how many people would come during 2015th.

The wise men did, however, cared more about human dignity than about volumes, and they went to the refugee camp and delivered diapers, clothes and sheets to one of the holy families squeezed into the small room with a toilet in the corridor.
However, light a candle and let it burn. Refugee Child Jesus received three gifts of the wise people: gold, frankincense and myrrh. Refugee Children in Skaraborg gets help from wise people: Every time someone leaves something to Lyktan or to other organizations, big or small, I think ... ..it was dark, but it got brighter for a while.

KLV 2014-12-24

lördag 20 december 2014

Julevangeliet i nutid, del 2. Krönika i SLA 20 december 2014

Idag fortsätter berättelsen från förra lördagen, då Josef som genom sin härkomst fått sitt hus sönderbombat och som flytt till Sverige tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Maria hade nu genomgått förlossningen och tagit barnet med sig tillbaka till flyktinglägret, eftersom det inte fanns plats på sjukhuset för asylsökande utan akuta vårdbehov.
När barnet hade fötts i flyktinglägret kom några kloka människor och frågade: ”Var finns det nya barnet? Vi har sett på teve att flyktingar har det svårt även i Sverige, och vi har kommit för att bidra med några prylar till hans hylla.” När några andra politiker hörde detta blev de oroade, och de undrade hur stor volym sådana här flyktingbarn landet egentligen skulle kunna ta emot. De samlade landets experter på integration och funderade över hur många som skulle komma under 2015.
De kloka människorna brydde sig dock mer om mänsklig värdighet än om volymer, och de begav sig till flyktinglägret och levererade blöjor, kläder och lakan till en av de heliga familjer som pressats in i det lilla rummet med toalett i korridoren. 
Refektionsfrågor: Är vi medvetna om att de mänskliga rättigheterna gäller alla människor? Rätten till privatliv, tak över huvet och mat för dagen?

Är det vettigt att Maria och Josef i den här berättelsen får 19 kr om dagen var att leva på, eftersom de är flyktingar och bor i flyktingförläggning?

Är det vettigt att asylsökande endast har rätt till sjukvård som inte kan anstå, och att vi på så sätt gör skillnad på människor?

Är det vettigt att en god vän till mig som är asylsökande kände sig manad att ta med sig två vägglöss från flyktingförläggningen i en liten burk till Migrationsverket för att övertyga sin handläggare att det inte är vanliga myggbett ( i december) som han och hans fru drabbats av?

Är det vettigt att det är svårare att få ett jobb och hyra en lägenhet bara för att en är född i ett annat land och har ett arabisk-klingande namn?

Är det vettigt att socialtjänstlagen är utformad så att det är möjligt att inte erbjuda alla människor tak över huvet?

Men, tänd ett ljus och låt det brinna. Flyktingbarnet Jesus fick tre presenter av kloka människor: guld, rökelse och myrra. Flyktingbarnen i Skaraborg får hjälp av kloka människor: genom Lyktan och andra organisationer slipper barnen att frysa om fötterna.  Varje gång någon lämnar något till Lyktan, stort eller smått, tänker jag…..det var mörkt, men det blev ljusare för en stund.

Karin Långström Vinge

Hiss: Julen närmar sig!

Diss: Svår tid för många….

torsdag 18 december 2014

Därför är Hägglunds förslag riktigt dåliga

Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna, har gjort ett migrationspolitiskt utspel på DN Debatt. I sin iver att lyssna till människors oro och ta sig an de "utmaningar som en kraftigt ökad invandring för med sig" lanserar han tre förslag: lägre bidrag,tillfälliga uppehållstillstånd samt snabbare avslagsprocess för säkra länder.

1. När en nyanländ fått permanent uppehållstillstånd och lyckats hitta en egen bostad utanför Migrationsverkets omsorg kan idag en etableringsplan starta. Ersättningen är idag något högre än försörjningsstödsnormen för att uppmuntra individen att studera och praktisera istället för att bli passiv bidragsberoende. Detta etableringsstöd vill KD sänka, vilket leder till ökat utanförskap och ökad risk för barnfattigdom. Det som däremot är bra är att KD vill införa ett nytt etableringsavdrag som innebär att den nyanlände kan tjäna upp till 100 000 kr per år utan att betala inkomstskatt. Härframhålls även ROT och RUT, jobb som kräver lägre kvalifikationer, sänkt restaurangmoms och yrkesintroduktionsanställningar.

Förslaget ger dock inga svar på de verkliga utmaningarna: bostadsbristen och den strukturella rasism som gör att det är svårare att få lägenhet och arbete om du har ett arabiskklingande namn.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren. Ett riktigt dåligt förslag som innebär en ökad osäkerhet för människor som redan plågas hårt av minnen från krig och förföljelser, oro för anhöriga och vänner och ångest inför dåtid, nutid och framtid. Förslaget gör också att Migrationsverkets personal får ännu mer att göra: dessa tillfälliga uppehållstillstånd ska ju prövas en gång till. Den som har etablerat sig bra får fördelar i asylprocess nummer två - men att inte "lyckas" i sin integration handlar inte hög utsträckning inte om personens ambitioner utan på tur - att hitta en lägenhet och en arbetsplats som är öppen för människor med olika hudfärg.

Och hur motiverad blir den nyanlände att lära sig svenska när risken är deportation om bara ett par år?

Förslaget gynnar de som har yrkesutbildningar som är gångbara i Sverige: läkare och tandläkare får större chans till personlig säkerhet för sig och sin familj än den som i sitt hemland försörjt sig på ett yrke som i vårt land är ett överflödigt yrke. Snacka om att göra skillnad på människor!

3. Avslagsprocessen ska ske snabbare när det gäller "säkra länder". Här avses västra Balkan, och länder som Albanien och Bosnien har nämnts. Dessa länder kan knappast anses vara säkra ur ett individperspektiv. I Albanien förekommer blodshämnd, och i Bosnien härjar extremistiska islamister. Och är migranten av romskt ursprung finns inga säkra länder överhuvudtaget.

Nej, Kristdemokraterna, det här var inte imponerande! Bättre förslag: mer resurser till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen så att köerna kan kortas. Bygg fler bostäder. Ändra bullerreglerna så att mindre bostäder kan byggas. Och en omfattande satsning på antirasistiskt arbete behöver introduceras i samtliga skolor och förskolor. På så vis kanske vi på sikt kan slippa politiker som talar om volymer och kostnader när bilderna från flyende medmänniskor bränner fast i våra samveten.

DN
Landsinformation Albanien
Landsinformation Bosnien
Material från Diskrimineringsombudsmannen
Diskriminering på arbetsmarknaden

Replik från Jabar Amin (MP)
Ulf Bjereld: "Jag har mycket svårt att se det humanitära eller det integrationspolitiskt effektiva i att sänka de redan låga etableringsbidragen. Jag har framför allt svårt att se det humanitära eller det integrationspolitiskt effektiva i att ta bort det permanenta uppehållstillståndet. Nu tvingas alla de människor som beviljas asyl leva i tre års ytterligare osäkerhet, utlämnade till arbetsgivarens goda vilja och till svarthandel kring låglönejobb. ---

Förslagen kommer sannolikt inte att bidra till en förbättrad integration. I stället riskerar de att bidra till att göra Sverige till ett mindre attraktivt land att söka asyl i. Kanske var det just det som var meningen."

Läs gärna Julevangeliet i nutid

Tung kritik från Amnesty och Caritas
KD:s förslag sätter migrationsuppgörelsen på spel


Uppdatering 2014-12-28: Förre GD på Migrationsverket på SvD Brännpunkt idag, verkar  mena att Hägglunds förslag innebär att vi kompromissar med EU. Men.. fortfarande dåligt, anser jag som menar att Sverige kan mer och är och skall vara en humanitär stormakt.

Julevangeliet i nutid. Krönika i SLA 13 december 2014

Vid den tiden utfärdade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon en förordning om att hela världens människor skulle omfattas av de mänskliga rättigheterna. Det var en vädjan i den långa raden av diplomatiska skrivningar, och den hölls när Bashar Al Assad var diktator i Syrien. Alla som led av krig och förföljelse gick då för att söka asyl, var och en till det land de hade råd att betala människosmugglaren för att åka till.

Och Josef, som genom sin härkomst hade fått sitt hus sönderbombat, begav sig från Damaskus i Syrien via Turkiet och Grekland till Katarina Jonssons stad Skövde, för att skriva in sig på Migrationsverket tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig på asylboendet var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon klädde honom och lade honom på en madrass på golvet när de kom tillbaka till flyktingförläggningen ett par timmar efter förlossningen, eftersom det inte fanns plats för asylsökande utan akuta vårdbehov inne i sjukhuset.

I samma trakt låg några romer ute och vaktade sina filtar om natten. Då stod en tjänsteman från socialförvaltningen framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men socialsekreteraren sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har ett nytt barn fötts, och även om han är ett flyktingbarn har han lika stort värde som alla andra.” Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som har haft sin blöja allt för länge och som ligger i en sliten spjälsäng på flyktingförläggningen. ”Och plötsligt var där tillsammans med socialsekreteraren en stor kör från musikskolan som prisade Gud: ”Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen.”

När socialsekreteraren hade farit ifrån dem tillbaka till förvaltningen sade romerna till varandra: ”Låt oss gå in till flyktinglägret och se det som har hänt och som myndigheterna har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i spjälsängen. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad romerna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.


Karin Långström Vinge

Hiss: Tack alla kloka människor som bryr sig om dagens jesusbarn.

Diss: Mörker och kyla i samhällsorganiserad form.

  Kristdemokraterna, vad håller ni på med?? Sverigedemokraterna...

Politisk kris i Sverige. Krönika i SLA 6 december 2014

Två infallsvinklar på denna situation vill jag delge läsekretsen. Den första är allvarlighetsgraden i denna kris. När tv-program bryts för presskonferenser, när löpsedelsrubrikerna blir större och svartare för varje upplaga och när statsvetare och pensionerade politiker jagas upp som vore de sjuksköterskor i nyupptäckt ebolasmittad by, vill jag ändå reflektera över hur pass allvarlig den här krisen är. Alla de risker och störningar som uppkommer av läget ska inte underskattas. Men seriöst? 87 procent av väljarna vill ha en generös flyktingpolitik. Än så länge har vi inte hört någon av parterna i konflikten hota med begäran av assistans från NATO. Alliansen har inte hackat in sig på regeringens datorer (vad vi vet), och Sverigedemokraterna har inga ubåtar placerade i vattnet utanför Rosenbad. Än så länge har ingen sökt asyl i annat land, och de sociala bekymmer som fanns för två veckor kommer också att finnas nästa vecka. Vill vi prata politisk, allvarlig, kris, bör vi rikta blicken mot Mellanöstern, Ukraina, Eritrea med flera platser.   

Min andra infallsvinkel har något med den första att göra, och den handlar om vilka ordval som väljs när krisen ska beskrivas. Jag reagerar kraftfullt mot att kalla den uppkomna situationen som ”lekstuga” eller ”sandlåda”. Det är nu 25 år sedan Barnkonventionen antogs och det finns flera krafter som arbetar för att den ska inkorporeras i svensk lag. Men som jag ser det handlar det inte bara om barnens rättigheter utan också om vuxnas attityd mot barn. Att då beskriva politikers ageranden med tydligt negativa referenser till barns lek är som jag ser det inte okej. Lekstugor och sandlådor är primärt inte platser för vuxnas politiska förehavanden utan platser för kreativitet och utveckling. Samarbete, byggande, och olika former för lärande. Självklart uppstår konflikter, det behöver en inte vara utbildad förskollärare för att begripa, men också konflikten är en del av det demokratiska spelet.

Jag har rätt att bli sur och gå hem, utan att min familj blir avrättad. Jag har rätt att vägra samarbeta med ett parti vars åsikter jag avskyr, utan att bli kallad mobbare. Och jag kan inte ställas till svars för om någon jag inte gillar, råkar gilla vad jag säger. Det är sådana här värden som bör beaktas och bevakas. Vi befinner oss i en politisk kris, men det är en demokratisk politisk kris. Och jag hoppas att den kan lösas som vore den i en sandlåda.

Karin Långström Vinge

Hiss: Demokratiska värden

Diss: Hur mycket kostar egentligen ett extraval?Peter Wolodarski: Räkna till tio innan du utlyser nyval


Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...