torsdag 12 november 2015

Inre gränskontroll införs

Polisen bedömer att det finns risk mot rikets säkerhet och ordning. Migrationsverket har inte koll på alla som kommer och alla söker inte asyl. Därför införs från och med idag inre gränskontroll.

Bra för en del, katastrof för andra. Men det återstår att se vad detta kommer att innebära.

Det är bra för barnfamiljer och ensamkommande barn som har för avsikt att söka asyl i Sverige. Migrationsverkets kommunikationsdirektör Mikael Hvinlund berättar att det är dessa som ska prioriteras när det gäller att få tak över huvudet, för tak över huvudet är ingenting som Migrationsverket längre kan garantera.

Det är också bra för de ensamkommande barnen, eftersom en del "försvinner". Vad händer med dem? Vem är det som hämtar upp dem på järnvägsstationerna?

Vem är inre gränskontroll inte bra för? Om vi bortser från resonemanget "öppna gränser" så är det naturligtvis så att det finns människor som kommer till Sverige utan vilja söka asyl. Det kan handla om människor som vill fortsätta till Norge eller Finland. Det kan också handla om människor som tidigare sökt asyl, fått avslag och utvisats, och som nu återvänder till Sverige innan preskriptionstiden gått ut (det dröjer alltså innan de kan söka asyl på nytt och de vill leva papperslösa under tiden).  Naturligtvis ingen ideal situation, men det handlar om människor som flyr för sina liv.

Migrationsverket är under svår press. Men den som lever under svåraste pressen är den som är flykting. Glöm inte det.
Sanna Vestin, ordförande i FARR, skrev precis detta på Facebook:

"Om polisen och Migrationsverket hade bevärdigat sig med att prata med de frivilliga i Malmö som faktiskt träffar transitflyktingarna dagligen, istället för att mota bort och trakassera dem, så skulle de veta att transitflyktingarna inte är IS-terrorister utan flyktingar som vill komma i trygghet. Anledningen till att de inte söker asyl med en gång i Malmö är att de har en moster i Göteborg eller sina kusiner i Finland, eller tror att Sverige kommer att ge avslag men inte Finland (med rätt eller orätt), eller har fått för sig att polisen kommer skicka tillbaka dem till Tyskland om de söker vid gränsen, eller har fått för sig att de inte kommer att skickas till Ungern om de väntar med att söka asyl några månader, eller faktiskt inte fått söka asyl i Malmö utan väntat på ett golv flera dagar, eller tror att den som sökt asyl måste stanna i den ort där ansökan görs, eller väntar på sina id-handlingar som mamma ska skicka så att Migrationsverket ser att de inte är vuxna, eller... 

De skulle också veta att det i stor utsträckning är de frivilliga som lugnar ner folk och förklarar reglerna och avlivar myter (som inte bara sprids i deras nätverk utan även av dåligt insatta myndighetspersoner och politiker i Sverige). De skulle veta att åtskilliga av dem som "försvinner" söker asyl nästa dag när de sovit på saken eller helt enkelt när de tagit sig till den plats de tänkt. De skulle förstå att flyktingarna inte förstått att det är så fruktansvärt mycket mer illegalt att vara flykting som ska söka asyl just i Sverige än överallt annars. Att flyktingarna över huvud taget vistas illegalt beror ju på att det inte går att söka asyl i EU utan att först ta sig hit illegalt och vistas illegalt innan man gör själva ansökan.

Eller så har både Migrationsverket och regeringen förstått allt detta. Vad det handlar om är att få ner volymerna genom att förhindra dem som inte har id-handlingar att nå Sverige och avskräcka en del andra. Det är bara det att det finns ingen klausul i Schengenregelverket som tillåter dig att införa gränskontroller för att det kommer för många flyktingar. Men det finns en klausul som tillåter dig att införa gränskontroller för att upprätthålla ordning och säkerhet. Så då gäller det att uppfinna ett ordnings- och säkerhetsproblem. Och det blir - förstås - flyktingarna. Inte till exempel polisen som misslyckats skydda flyktingarnas säkerhet i Sverige."

Se pressträffen
DN rapporterar direkt

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...