tisdag 24 september 2013

Kyrkomötet igång

Idag inleddes Kyrkomötet 2013 på riktigt med gudstjänst i domkyrkan och högtidlig ceremoni i Universitetshuset. Drottning Silvia och kronprinsessan Victoria var med och såg glada ut. Ordförande Gunnar Sibbmark höll tal, ärkebiskopen förstås, Dame Mary Tanner från Kyrkornas Världsråd och en biskop från Köpenhamn. När den senare talade begrep jag inte ett ord, men det lät bra ändå. Anders Wejryd talade om omriktning och omprioritering av Svenska kyrkan. Vi behöver texta ut varför vi ägnar oss åt samhällsfrågor. Gud verkar i alla, oavsett tro, genom den heliga Ande. Bäst var ändå Amanda Carlshamres tal. Hon är ny förbundsordförande i Svenska kyrkans Unga och klarade sitt uppdrag med bravur. Bland annat påminde hon oss ledamöter om att vi är valda till Kyrkomötet för att göra skillnad. Tips till nästa år: överlämna ett medlemskort i Svenska kyrkans Unga till prinsessan Estelle! Efter sedvanliga val och remitteringar gick vi till utskotten. Känns som att vi har fler motioner än vanligt, men de flesta frågor som tas upp har luftats förut i Kyrkomötet, och de lär avslås. Vore kanske bra om det fanns ett alternativ till avslag och bifall - nämligen att motionen anses vara besvarad. I Tillsyns - och uppdragsutskottet har vi alltså idag talat om domprostar, biskopar, diakoner, kyrkobokföring, församlingsinstruktioner, präster och överklagandenämnden. Här finns allt offentligt kyrkomötesmaterialKyrkans tidningDagen

söndag 15 september 2013

Kyrkoval! Krönika i Skövde Nyheter 12/9

Femtioen lyktstolpar i Skövde centrum är nu försedda med påminnelse om kyrkovalet på söndag. Det är ett val som inte särskilt stor del av Svenska kyrkans medlemskår röstar i, men nog så viktigt. En demokratisk kyrka kräver demokratiska processer, och då får man ta den tid och de resurser som krävs. Vad ska man rösta på då? För en del handlar kyrkovalet helt enkelt om valet mellan att fortsätta vara medlem i Svenska kyrkan eller inte. På söndag väljer vi respresentanter till styrelsen i våra församlingar, till fullmäktige i regionen (stiftet) och till kyrkomötet (ett fullmäktige på nationell nivå). Det finns, liksom i de allmänna valen, en uppsjö partier, eller nomineringsgrupper som de kallas i kyrkans värld. Via internet och programblad kan man läsa om deras värderingar, och de flesta grupper är ganska lika. Till totalt rådvilla väljare har jag sagt (med gott samvete eftersom jag inte kandiderar till nästa mandatperiod) att de ska läsa igenom programmen och titta på valsedlarna. Finns det någon eller några där som du känner, och som du känner förtroende för? Är det en bra representant att ha med i Skövde församlings styrelse? Vid årsskiftet läggs de tre församlingarna i Skövde tätort tillsammans: Skövde, Ryd och Våmb blir Skövde församling. För de flesta församlingsbor kommer förändringen inte att innebära någon större skillnad – men styrelsen blir gemensam. Kyrkan påverkar många. Nu kan du påverka kyrkan! Men inte bara på söndag, utan varje dag. Maila, skriv, ring eller hejda oss på stan. Du är en del av kyrkan – om du väljer att vilja.

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...