måndag 31 maj 2010

Ship to Gaza.

- Detta är mycket allvarligt och oacceptabelt.


Carl Bildt till Politiker bloggen om Israels bordning av Ship to Gaza. Man kan inte annat än hålla med.
DN

Bloggen


shiptogaza on livestream.com. Broadcast Live Free


På många håll anordnas nu manifestationer till förmån för Ship To Gaza: exempelvis på Sergels torg kl 18 ikväll.

tisdag 25 maj 2010

Patriarkalt litugiskt grepp i Storkyrkan

Seglora smedja igår:

"I eftermiddag stod det klart att Victoria kommer att ledas fram till altaret av pappa kungen.

Hovets slutliga beslut i frågan är lika förbryllande som förfärande. Efter den senaste veckans klargörande debatt är det ett mysterium att en yrkeskvinna som Victoria fortfarande väljer att avkräva Svenska kyrkan patriarkala liturgiska grepp i vigseln i Storkyrkan. (Debatten har även uppmärksammats i internationella medier som ”altar-gate”.)

Svensk bröllopssed är i grunden präglad av kristen människosyn som radikalt jämställer man och kvinna. Fortfarande har vi långt till jämställdhet mellan könen i kyrkan, i samhället och i våra familjer. Därför är vigselgudstjänsten viktig som en påminnelse om Guds vision om människan och hennes relationer, inte minst i en samtid då kampen för jämställdhet på många håll har avstannat.

Det är bara att konstatera att vår kommande regent har kidnappat svensk bröllopssed. Från och med den 19 juni har svenskkyrkliga präster att se fram emot decennier av vigslar där brudparen kommer att som Victoria kräva nysexistiska inslag maskerade som ”familjetradition”. Det är bara att beklaga.

/Smedjan"

måndag 24 maj 2010

Personligt ansvar, kanske?

Man kan tycka en hel del angående den doktor som nu avslöjas ha vanvårdat och misshandlat patienter i Norge så till den milda grad att hon förlorat rätten att utöva sitt yrke, nu arbetar på som vanligt i Sverige.

Man kan också hålla med om allt som skrivits om nationsöverskridande kontrollregister, anställande arbetsgivaren rätt och kanske skyldighet att kolla referenser och tidigare arbetsgivare och så vidare.

Men jag kan också tycka att var och en som utövar något som helst inflytande på andra människors liv och hälsa bör ha en självkritisk inställning till sig själv och sin verksamhet. Har man nu felbehandlat, som det heter, 29 patienter och kostat den norska patientförsäkringen 13 miljoner kronor bör man fundera över sitt eget personliga ansvar och faktiskt fundera på att syssla med något annat.

Socialminister Göran Hägglund gör helt rätt i att fundera över om en förändrad lagstiftning på kompetenskollområdet kan gynna patientsäkerheten. Men det bör också funderas på om inte den långa, i hög grad medborgarfinansierade utbildningen, skulle kompletteras med längre kurser i medmänsklighet och reflektion över den egna gärningen.

Skandaldoktorn jobbar vidare i Hudiksvall. Det finns inga skäl att säga upp henne. Men rimligt vore om doktorn, som efter ett kort samtal med en divisionschef visat sig öppen inför vad som hänt, fick namn och bild publicerad på Gävleborgs läns webbsida så att medborgarna där kan få rätt att slippa behandlas av henne. Sjukhusrelaterat lidande har vi sett tillräckligt av.

onsdag 19 maj 2010

Klart nomineringsval i Linköping

Rösträkningen vid biskopsnomineringsvalet i Linköping är nu färdigt. Vidare till biskopsvalet är
Mikael Mogren, Johan Dalman, Karin Burstrand, Peter Lundborg, Martin Modéus och Cecilia Wadstein.

Den 23 september äger biskopsvalet rum. Den 3 oktober kommer Martin Modéus till oss i Skövde och talar om bön, och den 4 oktober kommer Mikael Mogren till oss och invigningstalar vid Lena Lerviks skulpturvernissage. Det innebär alltså att om Mikael eller Martin blir valda, gör de en av sina första föreläsningar som biskop electus hos oss i Svenska kyrkan i Skövde.

Gillar!

Nomineringsval i Linköpings stift idag


Ny biskop efter Martin Lind ska utses och idag hålls nomineringsval i Linköping. Ingen given vinnare tycks finnas bland de föreslagna kandidaterna Catharina Helmersson, Cecilia Wadstein, Christopher Meakin, Elna Wahlgren Lundqvist, Helle Klein, Ingegerd Sjölin,Ingemar Söderström,Karin Burstrand, Martin Modéus, Mats Hagelin, Mikael Mogren, Per Eckerdal, Peter Lundborg,Sven-Bernhard Fasth, Sverker Linge och Thomas Stoor.


Hearingen av nominerade kandidater sker den 3 september i kl 13.00 S:t Lars kyrka, Linköping. Biskopsvalet sker den 23 september 2010.
Eventuell andra valomgång 14 oktober. Biskopsvigning 6 mars 2011, Uppsala domkyrka.

Linköpings stift

söndag 16 maj 2010

Fortfarande aktuella jämställdhetsfrågor

Missa inte intervjun i DN om Grupp 8-veteranen Ebba Witt-Brattström som nu kommer ut med boken Å alla kära systrar (Norstedts) som hon skrivit för att berätta för unga om vad de äldre feministerna åstadkommit i 70-talets kvinnokamp.

Mycket viktigt i en tid då vi ser VAB, föräldraledigheter och jämställdhetsplaner som självklara rättighet. Men mycket som Grupp 8 kämpade för återstår att kämpa för.

Parollen "daghem åt alla barn, är fortfarande aktuell i storstadsregionerna där förskolebarn transporteras kilometervis varje dag därför att barnomsorgen inte är tillräckligt utbyggd. Även i småkommuner kan man tycka att framförhållningen borde vara bättre. Varje höst - och vårterminsstart intervjuas fågelholksliknande förvaltningschefer som inte kan förstå var dessa barn som behöver förskoleplats kommer ifrån. Häpnadsväckande.

Dessutom har flertalet kommuner inte förstått att somliga arbetsplatser kräver arbetsinsatser också utanför ordinarie barnomsorgstid, vilket försvårar inte minst för ensamstående föräldrar att arbeta inom vård och omsorg, industri och serviceyrken inom bland annat hotell och restaurang.


Grupp 8 ville avskaffa porren, det är kanske omöjligt att förverkliga i ett samhälle med yttrandefrihet som grundval, men diskussionen om den människosyn som porrindustrin bygger på bör fördjupas. När jag satt på tåget i fredags klev ett antal överförfriskade tonårskillar på tåget i Falköping och hade gemensam sångstund med repertoar som "Vi ska våldta era horor" och "Vi ska spruta er i halsen tills ni kvävs och dör". Man kan verkligen ömma för dessa, förmodligen, kärlekstörstande pojkar, men hade jag varit deras mamma skulle det bli långa utvecklingssamtal, det kan jag lova.

De som är insatta i porrindustrin, till exempel internetexperten Mats Andersson på Netscan, menar att det man tyckte var provokativt på sjuttio-åttiotalet är rena vaniljsexet idag.

Rätt till fri abort har vi i Sverige, men det är inte självklart överallt. Feminism handlar inte bara om opinionsbildande i Sverige utan och i övriga världen. Många hoppas nu på liberalerna Birgitta Ohlsson och Cecilia Malmström. Frågor som hederskultur, könsstympning, allas rätt till utbildning och arbete är högst aktuella.

Grupp 8 ville ha kortare arbetsdag, bort med kvinnors deltidsarbtet och kvinnolöner. Det är bara att instämma. Men istället för att arbetstidsförkorta, bör arbetet delas på. Det åtstadkoms till exempel genom den subvention av hushållsarbete (RUT) som alliansregeringen infört och som hotas om de rödgröna intar Rosenbad efter höstens val.

Grupp 8 ställde krav på smärtfria förlossningar. Det är tyvärr fortfarande aktuellt. Läs mitt inlägg och se Karin Hübinettes utmärkta rapportinslag om obedövat kejsarsnitt som ett dolt problem. Att kvinnor inte får adekvat smärtlindring vid förlossningar och kejsarsnitt är enligt min mening en form av kvinnofridskränkning som är osynliggjord och har hittills nonchalerats av Socialstyrelsen. Det är skillnad på vård och vård, åtminstone när det kommer till kvinnors vård.

Bilder från Regnbågsmässan i fredags

lördag 15 maj 2010

Bed för våra frikyrkliga systrar och bröder!

Som väntat har Evangeliska Frikyrkan (EFK) precis beslutat att inte ansöka om fortsatt vigselrätt. Man anger statens sanktion av samkönad vigsel som skäl. Dessutom formulerar man en ordning som skall kallas vigsel, fast utan vigselrätt. Det riskerar att bli en begreppsförvirring som inte är till godo. Varför inte kalla det för vad det är, en välsignelsegudstjänst? Men, då, enbart för par av olika kön.

Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Baptistkyrkan konfererar också denna helg, och besluten i de respektive samfunden väntas bli att beslutet delegeras till varje enskild församling.

EFK:s ställningstagande är djupt problematiskt för de kristna hbtq-personer som är medlemmar i detta samfund och för oss alla som delar kampen.

Alla är välkomna att bli medlemmar inte bara i RFSL utan också i EKHO, Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna HBT-personer.

EKHO VERKAR FÖR...

► en levande och befriande gemenskap för homo- och bisexuella samt transpersoner, en miljö som ger omsorg och trygghet
► frigörelse och rättvisa för homo- och bisexuella samt transpersoner i kristna kyrkor och samfund
► att aktivt föra ut, och i samverkan med andra, göra kunskap om homo- och bisexualitet samt transsexualitet tillgänglig
► samtal och studier kring homo- och bisexualitet och kristen tro
► att stödja medlemmarnas aktiva arbete i den egna församlingen
► att vara en brobyggare mellan homo- bisexuellas och transpersoners frigörelse och kristen tro för både organisationer och enskilda

EKHO VILL ATT VAR OCH EN SKA...
► få känna styrkan i att vara en hel människa, skapad till Guds avbild
► acceptera, respektera och glädja sig åt sin sexualitet och uppleva att den är en gåva från Gud, som återspeglar Guds kärlek
► vara förvissad om att den homo- och bisexuella samt transsexuella identiteten är en viktig resurs för personlig utveckling, närhet till andra människor och för kristen tro

EKHO VILL AKTIVT I KYRKAN ARBETA FÖR ATT...
► avslöja förtryck av homo- och bisexuella samt transpersoner och visa på de konsekvenser detta förtryck får för den enskilde
► i mötet med andlighet och tro framhålla homo- och bisexuellt samliv som en grundläggande resurs
► möta okunnighet och rädsla inför homo- och bisexualitet samt transpersoner med synliggörande av homo- och bisexuella samt transpersoner

Tills vidare: låt ljus brinna och be aktivt om andens ledning för EFK:s omvändelse, och för att så många församlingar och pastorer i Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan ska förstå att också kärlek mellan par av samma kön återspeglar Guds kärlek. Nej, det är inte frälsningsavgörande, men mycket viktigt för hur vi ser våra medmänniskor.

Jesus säger i Johannes evangelium kap 15:
"När Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.

Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det."

Dagen
Thomas Kazen, pastor i Sätunakyrkan, Missionskyrkan, talade bra om förståelse och förändrad verklighet och refereras i Kyrkans tidning

måndag 10 maj 2010

Forum Helena med Ann Heberlein

De finns överallt. Människorna som vägrar att ta ansvar. Som alltid tycks hitta någon, eller något, att skylla på. Är det inte samhället, chefen eller kärlekslösa föräldrar så är det McDonalds, tobaksindustrin eller banken. För vems fel är det egentligen att mitt äktenskap sprack? Att jag är arbetslös? Slår min fru eller fryser ut min kollega? Det är i alla fall inte mitt.

Det pågår idag en massflykt från ansvar, menar Ann Heberlein, debattör och doktor i etik. Den har möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer för förtryckande strukturer, dåliga gener eller hemska uppväxtförhållanden. Men att vara människa innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för vår gemensammaframtid.

Välkommen till vårens sista Forum Helena i Kyrkans hus, Kyrkogatan 5 i Skövde den 10 maj kl 18.00 med Ann Heberlein: ”Det var inte mitt fel. Om konsten att ta ansvar”. Bild av Åsa Kristensson/ICA-förlag.

Ann Heberlein medverkar också i Radio Skaraborg efter kl 17.

Hbt-festival i Göteborg 12-16 maj


Ladda ner programmet, gå på intressanta seminarier och förstås regnbågsmässan på fredag kväll kl 19 i Oscar Fredriks kyrka. Jag predikar över temat "Gör oss till dom vi är - ett med varandra och här", kören Vågspel sjunger och det blir kaffe i församlingshemmet. Arrangörer är EKHO och Oscar Fredriks församling.
Välkomna!

söndag 9 maj 2010

Påföljd för både samvetet och bankkontot

"Den sexköpare som tvingas sitta sig genom en hel rättegång och lyssna till vittnesmålen från de utnyttjade flickorna kanske får en liten annan bild av sitt agerande."


Absolut, jag tror att författaren och debattören Katarina Wennstam är helt rätt ute när hon på DN Debatt idag kritiserar rättsväsendet för att vara alltför slapphänta med sexköpare i det att de låter dem komma undan med strafföreläggande istället för åtal och rättegång.

Modellen med att låta förövare och offer mötas är ju beprövat i ungdomsbrottslighetssammanhang. Dags nu att låta sexköparna se sina offer i ögonen och få anledning att fundera igenom sin människosyn och, kanhända, uppdatera sitt samvete.

Att låta det svida i plånboken är en sak, men en helt annan att hjälpa människor att utvecklas ut ur patriarkala och förtryckande förhållningssätt gentemot medmänniskan.


Ps. Jag behöver väl knappast påpeka att jag med emfas tar avstånd från Camilla Lindbergs (FP) utspel om lagliga bordeller.

fredag 7 maj 2010

Ingen udda flathet

Ett par pastorer i Småland uppmanar församlingsbor att på torget anordna bokbål av Jonas Gardells böcker om Gud och Jesus eftersom de tycker att böckerna innehåller rent hädiska åsikter.

– Det är en markering och det är inget udda. Vi är alldeles för flata i Sverige, säger Holger Nilsson till tidningen. DN

Eller så skulle man kanske säga att det vore fint om den kyrkliga världen kunde ännu mera aktivt markera att det inte alls är udda att vara flata i Sverige.

Jonas Gardell kommenterar
Dagens ledarblogg

måndag 3 maj 2010

RFSL Skaraborg gästbloggar: Ett efterlängtat initiativ av kyrkan!


"Angående insändaren 26/4 om Regnbågsmässan.
Insändarförfattaren är mycket upprörd över den regnbågsmässa som hölls i S:ta Helena kyrka på fredagen den 23/4. Författaren tycker att det "gått för långt", menar att människor med "homosexuell läggning" ska gå på de "vanliga" gudstjänsterna. Författaren oroar sig också för hur kyrkan ska se ut i framtiden.

Tvärtemot förra insändaren välkomnar vi kyrkans initiativ att anordna en regnbågsmässa. Vi ser det som en tydlig markering från kyrkans sida, att visa att det är en plats och verksamhet som är till för alla.

Visst skulle det vara underbart om sexuell läggning inte spelade någon som helst rol, men så länge det gör det (vilket det uppenbarligen gör eftersom detta upprört författaren så mycket) så kan det vara en värdefull poäng att genom speciella arrangemang visa var fokus ligger.

En regnbågsmässa är ju heller inte bara till för homosexuella, utan alla som sympatiserar med den öppenhet som var temat för just denna mässa. Vi tycker heller inte alls att det gått för långt, snarare är detta ett efterlängtat steg på vägen till en öppen och välkomnande kyrka och ett lika öppet samhälle. Många hbt-personer går på de "vanliga" gudstjänsterna och mässorna också, men det kan vara en härlig känsla att få uppleva det som majoriteten tar för självklart: att känna sig välkomnad och ha ett direkt tilltal.

Kyrkan har ju också en rad andra specialarrangemang, just för att visa att det den stunden är en viss sak som står i fokus. Det betyder inte att annat inte är viktigt eller att dörrar är stängda, det betyder bara att man markerar ett tilltal just den stunden.

Vi ser fram emot fler regnbågsmässor och ökad öppenhet och respekt."

Skolavslutningar...

Ett av alla vårtecken är den årliga debatten om skolavslutningar. I kyrkan eller inte? I år har kollegan i Sävare utanför Lidköping fått st...